Jak na … netradiční školní družiny - KAPACITA NAPLNĚNA

Obsah Kurz je zaměřen na inovativní pojetí fungování školní družiny. V rámci kurzu budou účastníkům představeny náměty na netradiční aktivity, které svým pojetím zaujmou žáky napříč věkovým spektrem. Prostřednictvím nabízených námětů se školní družina stane místem, kam se děti budou těšit a přestane být vnímána jen jako „čekárna“ na rodiče a odchod ze školy. Každý účastník kurzu také obdrží metodický materiál k danému tématu.
Cílová skupina Vychovatelé, Pedagogové volného času
Forma studia Prezenční
Lektor Mgr. Lukáš Kamas
Termín 07. 05. 2024 (9:00 – 15:45 – 8 vyučovacích hodin)
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám. , Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 5.
Cena

2500 Kč

Cena kurzu zahrnuje:

  • 8hodinový kurz pod vedením zkušeného lektora;
  • metodiku, jak vytvořit pravidla ve školní družině;
  • metodiku her do školní družiny;
  • příjemné prostředí;
  • drobné občerstvení;
  • osvědčení (splňující všechny náležitosti pro potřeby šablon) jedno vyhotovení.
Kontaktní osoba Mgr. Pavla Šindlerová, pavla.sindlerova@upol.cz, 585 635 148


Zpět

Modul: Kurzy