Wellbeing, jak vést děti k životní spokojenosti

Obsah V dnešní době jsou čím dál častější psychické problémy u dětí a mládeže. Rychlý a přetechnizovaný svět na ně klade vysoké nároky. Myšlenka wellbeingu komplexně v pěti pilířích (fyzická, kognitivní, emoční, sociální a duševní oblast) pracuje se sebepoznáním, seberegulací, zdravém přístupu k vlastnímu životu a získávání odolnosti. Pojďte se inspirovat, jak dětem pomoci se cítit v životě dobře a umět si poradit s výzvami, které před ně život staví. Náplň semináře: seznámení s historií a významem wellbeingu; pilíře wellbeingu; rozdíl mezi wellbeingem pro děti a dospělé; doporučené techniky; rizika, kterým čelí dnešní děti; wellbeing v praxi – soubor aktivit a témat ke každému pilíři; doporučená literatura; diskuze.
Cílová skupina Učitelé předškolních institucí, pedagogové volného času, vychovatelé
Forma studia On-line
Lektor Ludmila Bakonyi Selingerová – Předškolní pedagog a autorka 14 knih pro děti
Termín 19. 09. 2024 (17:00- 18:30 – 2 vyučovací hodiny)
Místo konání Webinář
Cena

890 Kč 

Cena kurzu zahrnuje:

  • online přednášku s teorií, i praktickými tipy;
  • ukázky činností a literatury;
  • odkazy na další zajímavé aktivity a projekty;
  • prezentaci a materiály;
  • osvědčení (splňující všechny náležitosti pro potřeby šablon) jedno vyhotovení.
Kontaktní osoba Mgr. Pavla Šindlerová, pavla.sindlerova@upol.cz, 585 635 148
Přihláška Odkaz na přihlášku ZDE
Doplňující informace

Kapacita 30 účastníků. 


Zpět

Modul: Kurzy