Nabídka pro a. r. 2020/2021

V akademickém roce 2020/2021 se paralelní forma studia nenabízí.

Nabídka pro a. r. 2019/2020

V akademickém roce 2019/2020 se paralelní forma studia nenabízí.

Nabídka pro a. r. 2018/2019

Informace o možnosti získat vysokoškolskou odbornou kvalifikaci s využitím paralelního studia v programu celoživotního vzdělávání

Uchazeči o studium bakalářských a magisterských programů na PdF UP, kteří nebyli pro nedostačující kapacitu oboru přijati, mají možnost se přihlásit ke studiu stejného oboru a formy studia, ve kterém se zúčastnili přijímacího řízení, a to v rámci celoživotního vzdělávání v paralelním studiu, které se uskutečňuje jako placené v prezenční nebo kombinované formě, v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů)

V případě zájmu prosím kontaktujte PhDr. Janu Vítkovou, tel.: +420 585 635 146, email: jana.vitkova@upol.cz

 

B7505-Vychovatelství                                      7505R008  Vychovatelství                  K    

B7505-Vychovatelství                                      7505R008  Vychovatelství                   P    

 

B7507-Specializace v pedagogice                   7531R001  Učitelství pro MŠ              K   

B7507 –Specializace v pedagogice                 7531R001   Učitelství pro MŠ             P  

 

M7503 – Učitelství pro ZŠ                                7503T047   Učitelství pro 1.st.ZŠ         K  

M7503 – Učitelství pro ZŠ                               7503T047    Učitelství pro 1.st.ZŠ         P

 

N7504 Učitelství pro střední školy                7504T174    Učitelství  odborných

                                                                                                  př.pro zdrav.školy                 K                                                                         

 

N75805 Vychovatelství                                  7505T017 Řízení volnočasových aktivit    K