Nabídka pro a. r. 2017/2018

Informace o možnosti získat vysokoškolskou odbornou kvalifikaci s využitím paralelního studia v programu celoživotního vzdělávání

Uchazeči o studium bakalářských a magisterských programů na PdF UP, kteří nebyli pro nedostačující kapacitu oboru přijati, mají možnost se přihlásit ke studiu stejného oboru a formy studia, ve kterém se zúčastnili přijímacího řízení, a to v rámci celoživotního vzdělávání v paralelním studiu, které se uskutečňuje jako placené v prezenční nebo kombinované formě, v souladu s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů)

V případě zájmu prosím kontaktujte PhDr. Janu Vítkovou, tel.: +420 585 635 146, email: jana.vitkova@upol.cz