Nejčastější dotazy

Vzhledem k opakujícím se otázkám jsme uzavřeli možnost vkládat nové dotazy. Na místo toho jsme udělali přehled těch nejčastějších dotazů a zároveň zachovali možnost vyhledávat v historii otázek a odpovědí.

Nejčastější otázky

OBSAH A ROZSAH STUDIA
PRO KOHO JE URČENO A JAK SE DÁ UPLATNIT?

Kategorii pro koho je program určen, naleznete po kliknutí na zvýrazněné názvy jednotlivých programů na našich webových stránkách http://new.ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/, otevře se Vám anotace s detailními informacemi.

PEDAGOGICKÉ MINIMUM
Studium v oblasti pedagogických věd (§ 2)

Doplňující pedagogické studium (tzv. pedagogické minimum) máme v několika formách. Pravidlem je, že předmět, který chcete vyučovat, musí svým charakterem odpovídat Vašemu vzdělání.

OTÁZKA: Dobrý den, mám vystudovanou českou filologii na FF UP a titul Mgr., pedagogické minimum jsem si nedělala. Je nějaká možnost dodělat si studium pro vyučování na prvním stupni ZŠ nebo v mateřské škole?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pro přihlášení do programu CŽV Učitelství pro 1. stupeň ZŠ ani Učitelství pro MŠ nesplňujete podmínky přijetí. Mohla byste si dodělat tzv. pedagogické minimum, program Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ, ze kterého byste získala kvalifikaci učitelky Českého jazyka ZŠ a SŠ.
 

KVALIFIKACE A NUTNOST DOPLŇUJÍCÍCH STUDIÍ
s těmito dotazy doporučujeme obrátit se přímo na MŠMT ČR

OTÁZKA: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda bych mohla studovat doplňující pedagogické studium s vystudovanou Mgr. Sociální pedagogika na PdF MU - státnice z pedagogiky, psychologie a sociální pedagogiky. Případně zda bych potom mohla učit např. pedagogiku či psychologii na SŠ?

OTÁZKA: Dobrý den, v roce 2009 jsem ukončila studium na Univerzitě Pardubice (Bc. obor Klinická biologie a chemie a Mgr. obor Analýza biologických materiálů), chtěla bych učit biologii a chemii, stačí si dodělat pedagogické minimum?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, tento dotaz bych směřovala přímo na ministerstvo školství (marie.fridrichova@msmt.cz), přičemž bych doložila diplomy z Vašeho vysokoškolského studia, ať posoudí, jestli předměty, ze kterých máte státnice, odpovídají svým charakterem předmětům vyučovaným na SŠ - následně by mělo smysl tzv. pedagogické minimum.

SOUBĚH STUDIA
DIPLOMOVÉHO A PROGRAMY CCV

OTÁZKA: Je možné začít studovat program Centra celoživotního vzdělávání (rozšíření o obor např. historie pro SŠ) ještě v průběhu prezenčního studia Učitelství geografie pro SŠ? Nebo k tomu potřebuji diplom? Pro rozšíření kvalifikace si stejně budu program zapisovat a nechce se mi zbytečně ztratit rok.

ODPOVĚĎ: Můžete, jde o tzv. souběh studia, takže při podávání přihlášky přiložíte místo diplomu čestné prohlášení o souběhu studia, formulář naleznete na webové stránce CCV http://new.ccv.upol.cz/cz/rubriky/dokumenty/ucastnik/formulare/.
 

ANGLIČTINA
Doplňující didaktické studium příslušného jazyka § 6b

OTÁZKA: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké mám možnosti studia angličtiny na Vaší fakultě. Mám aprobaci pro 1. stupeň ZŠ a chtěla bych si v rámci programu Centra celoživotního vzdělávání doplnit kvalifikaci pro výuku angličtiny na 1. i 2. stupni ZŠ.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, v rámci CCV máte dvě možnosti. První je Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ (číslo programu 9205W001), tento program je na dva roky a umožnil by Vám výuku AJ pouze na prvním stupni ZŠ. Druhou možností je Doplňující didaktické studium anglického jazyka (číslo programu 9205W004), tento program je podmíněn jazykovou zkouškou na min. úrovni C1, ale následně trvá pouze jeden semestr a možnost výuky AJ byste tak měla na všech stupních včetně SŠ - viz anotace obou programů s detailními informacemi jsou pod zvýrazněnými názvy programů nebo na webové stránce http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/.

ČÁST ÚVAZKU JAKO NEKVALIFIKOVANÝ UČITEL

OTÁZKA: Dobrý den, mám dotaz, zda je možné vyučovat na SŠ část úvazku (cca 0,5) předměty, na které mám aprobaci a zbytek do plného úvazku doplnit předměty, na které nemám aprobaci?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, to je zodpovědnost ředitele Vaší školy. Zákon mu to umožňuje, pouze pokud nemůže danou výuku zajistit jinak - zák. č. 563/2004 Sb.

§ 22 6) Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení může zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, pokud prokazatelně nemůže tyto činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací. Tím není dotčena odpovědnost ředitele školy nebo školského zařízení za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb podle zvláštního právního předpisu21.

Máte-li doplňující otázky, obraťte se přímo na studijní referenty jednotlivých programů:

PaedDr. Irena Smetanová
tel.: +420 585 635 147
e‐mail: irena.smetanova@upol.cz

Anglický jazyk – učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Anglický jazyk – učitelství pro SŠ 
Anglický jazyk – učitelství pro ZŠ 
Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ 
Biologie – učitelství pro SŠ 
Český jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ 
Český jazyk – učitelství pro SŠ 
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ 
Dějepis – učitelství pro 2. stupeň ZŠ 
Dějepis pro 2. stupeň ZŠ 
Doplňující didaktické studium anglického jazyka 
Doplňující didaktické studium německého jazyka 
Hudební výchova – učitelství pro SŠ 
Informatika – učitelství pro 2. stupeň ZŠ 
Informatika pro 2. stupeň ZŠ 
Koordinátor ICT
Matematika – učitelství pro 2. stupeň ZŠ 
Matematika – učitelství pro SŠ 
Matematika pro 2. stupeň ZŠ 
Muzejní a galerijní pedagogika
Německý jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ 
Německý jazyk – učitelství pro SŠ 
Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ 
Občanský a spol. věd. základ – učitelství pro SŠ 
Ochrana člověka za mimořádných událostí – učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Ochrana člověka za mimořádných událostí 
pro 2. stupeň ZŠ 
Přírodopis – učitelství pro 2. stupeň ZŠ 
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ 
Sbormistrovství 
Specializovaná činnost v oblasti
prostorové orientace osob se zrakovým postižením
Speciální pedagog 
Speciální pedagogika 
Speciální pedagogika – suropedie 
Technická a informační výchova pro SŠ 
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Učitelství pro MŠ 
Výchova k občanství – učitelství pro 2. stupeň ZŠ 
Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ 
Výchova ke zdraví – učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

Mgr. Martin Ivanovský
tel.: +420 585 635 149
e‐mail: martin.ivanovsky@upol.cz

Asistent pedagoga
Canisterapeutický výcvik
Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
Pedagogické studium pro pedagoga volného času
Pedagogické studium pro vychovatele
Pedagogické studium učitelů odborného výcviku
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměření na HV
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměření na VV
Podpora přirozeného rozvoje řeči dětí – primární logopedická prevence
Specializovaná činnost speciálního pedagoga v oblasti školské logopedie
Specializovaná činnost v oblasti environmentální výchovy
Speciální pedagogika – logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta
Speciální pedagogika pro učitele MŠ
Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku
Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku
Speciální pedagogika pro vychovatele
Speciální pedagogika pro výchovné poradce
Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
Studium pro výchovné poradce

Vaše dotazy:

univerzita 3. věku

06. 11. 2017

Dobrý den, jsem aktivní důchodkyně, mám 2 malá vnoučata a další se doufám narodí. Sleduji nabídky U3V na rúzných VŠ, kde se mohu vskutku vzdělat ve věcech o kterých se mi ani nesnilo. Já ale nechci studovat dějiny umění ani požřívání androidu, já jsem babička a chtěla bych vědět, jak se dnes moderně zachází s batolaty a dětmi ze školky. Kdy mají co umět a jak je učit vztahu k hudbě, cvičit s nimi, no zkrátka rozvíjet jejich schopnosti. Prosím můžete mi poradit nějaké takovéto studium ? Předam děkuji Fešaničová (zoska@post.cz)

Dobrý den,

Pedagogická fakulta nená univerzitu 3. věku, nabízíme pouze kurzy.

nový formulář Zadání Závěrečné písemné práce

06. 11. 2017

Dobrý den, prosím o nový formulář Zadání Závěrečné písemné práce, kde bude již podpis studenta. Tento se formulář se mi nedaří na stránkách UPOL nalézt. Předem děkuji. Alena Adamcová

Dobrý den,

kontaktujte mě telefonicky (585 635 147).

Vychovatelka školní družiny

06. 11. 2017

Dobrý den.Mám vystudovanou Střední pedagogickou školu obor Výchovná a humanitární činnost. Je prosím toto vzdělání dostatečné pro vykonávání povolání vychovatelky školní družiny? Dekuji Prchalová

Dobrý den,

svůj dotaz adresujte na MŠMT marie.fridrichova@msmt.cz.

DPS

06. 10. 2017

Dobrý den, mám vystudovanou VŠE, kde mám titul INg. a dále pak DPS na PedF UK. Je z tohoto oboru nárok na nějaký titul? Děkuji předem za odpově´d a jsem s pozdravem. Ing. Anýžová

Dobrý den, DPS jsou většinou nediplomové studia, ale vzhledem k tomu, že jste je neabsolvovala u nás, nejlépe Vám na daný dotaz odpoví paní Fridrichová přímo z ministerstva (marie.fridrichova@msmt.cz).

učitelka MŠ s pedagogikou

19. 09. 2017

Dobrý den, jsem absolventkou magisterského programu Pedagogika - Základy společenských věd pro SŠ v Olomouci. V rámci celoživotního vzdělávání jsem si dostudovala ještě Český jazyk a literatura pro ZŠ. Ráda bych se zeptala, jaké studium bych si měla ještě doplnit, abych mohla učit v MŠ nebo na 1. stupni ZŠ (nebo mi to umožňuje vystudovaný obor Pedagogika?). Zároveň by mě zajímalo, kde všude můžu nalézt uplatnění (kromě pozice učitel na ZŠ nebo SŠ). Děkuji za odpověď.

Dobrý den, ohledně informací k programu učitelství pro 1. stupeň se obraťte na studijní referentku CCV - PaedDr. Irena Smetanová (tel.: 585 635 147, e-mail: irena.smetanova@upol.cz). A co se týče uplatnění, můžete danou věc konzultovat přímo na ministerstvu, doporučuji napsat paní Fridrichové (marie.fridrichova@msmt.cz).

Pedagogické studium pro vychovatele

27. 04. 2017

Dobrý den,chtěla bych poprosit o radu, který studijní program je vhodný k doplnění mé stávající kvalifikace, abych mohla případně učit v zařízení pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (např. speciální škola)? Jedná se o tzv. pedagogické minimum, ale v jaké podobě? Např. Univerzita Hradec Králové nabízí tento: Učitel střední školy (prý nahrazuje dřívější pedagogické minimum). Paní na informačním oddělení mně doporučila tento, ale nebyla si jistá. Odkázala mě, ať si tuto možnost ověřím. Mé dosažené vzdělání je Mgr. Vychovatelství - Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii, předtím Bc. Speciální pedagogika - Sociálně výchovná péče o smyslově postižené. Předem děkuji.

Dobrý den,

pošlete svůj dotaz na MŠMT marie.fridrichova@msmt.cz.

Modul: Nejčastější dotazy