Projekt PPRPP OK


“Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v Olomouckém kraji.“

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.45/02.0014

Cíl projektu: zlepšení a zvýšení kompetencí cílové skupiny v rámci dalšího vzdělávání ped. pracovníků formou studia k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagog. pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

V rámci projektu dojde k podpoře dalšího vzdělávání ped. pracovníků v:

  1. kurzech pro podporu profesního rozvoje ped. pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce,
  2. kurzech pro zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky,
  3. kurzech pro podporu profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj,
  4. kurzech pro podporu profesního rozvoje ped. pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích,
  5. kurzech pro podporu profesního rozvoje ped. pracovníků škol a školských zařízení v oblasti kurikulární reformy.

Období: 1.8.2013 - 31.12.2014

Cílová skupina: pracovníci škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol z Ol. kraje, vedoucí pracovníci škol školských zařízení včetně vedoucích pracovníků mateřských škol z Ol. kraje.