Informace absolventům paralelního studia v rámci celoživotního vzdělávání, kteří žádají o přijetí do řádné formy studia

Určeno pro:

  1. ročník navazujícího magisterského studia
  2. ročník bakalářského studia
  3. ročník magisterského studia

 

Účastníci CŽV, kteří přecházejí z paralelní formy studia do řádné formy studia a stanou se tak dle VŠ zákona studenty, jsou povinni si ihned po splnění všech studijních povinností podat elektronickou přihlášku :

  • Účastník navazujícího magisterského studia je povinen podat el. přihlášku
    do 28. 2. 2019.
  • Účastník bakalářského studia je povinen podat el. přihlášku do 28. 2. 2020.
  • Účastník magisterského studia je povinen podat el. přihlášku do 28. 2. 2021.

 

Současně se žádostí předloží účastník CŽV na studijní oddělení fakulty:

  • Vytištěný a podepsaný zápisový list – část A s přehledem splnění studijních povinností - tisk z portálu UP, moje studium.
  • Evidenční (zápisový list) tiskopis naleznete na http://www.pdf-info.upol.cz/sablony/sablony.htm


Absolventům paralelního studia bude založena ve STAGU  nová evidenční karta s novým osobním číslem (D13….). Zápis si již provádíte pod tímto číslem.

Případné dotazy zodpoví jednotlivé studijní referentky, v jejichž garanci je daný obor.