Online přihláška

Na vzdělávací akce, kde zatím není upřesněn termín, se přesto můžete přihlašovat dle kódu akce, termín konání Vám bude na základě přihlášky co nejdříve sdělen a bude aktualizován na webových stránkách.

Průběžně připravujeme další semináře dle poptávky MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Semináře je možné s dostatečným předstihem objednávat i pro sborovny (konat se pak budou přímo na konkrétní škole). Podrobnější informace k realizovaným seminářům Vám poskytnou metodické pracovnice.

Výběr kurzu
Údaje o Vaší škole

Zadejte prosím IČ školy a klikněte na tlačítko "Načíst". Informace o škole budou vyplněny automaticky.

Údaje o účastníkovi