Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se k programům celoživotního vzdělávání zpravidla nekonají. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu - viz nabídka v oddílu "Programy celoživotního vzdělávání". Podmínkou přijetí u jednotlivých programů je dosažené vzdělání. V průběhu června obdrží přihlášení účastníci vyrozumění o přijetí ke studiu, podklady k úhradě studijního poplatku a ekonomické informace.

Termíny přijímacích zkoušek:


Název programu

Datum

Čas

Místnost

Anglický jazyk - ZŠ


Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ


NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NEBUDOU STANOVENY


Anglický jazyk – učitelství pro ZŠ – informace k nahlížení do přijímacího testu z AJ:

Termíny: pátek 3. 7. 2020, 9-12 a čtvrtek 16.7.2020 9-12

V případě zájmu o nahlédnutí, požádejte emailem na blanka.babicka@upol.cz nejpozději do 3. 7. 2020, 8.00. Uveďte datum a čas, kdy se k nahlížení dostavíte. Další informace poté obdržíte emailem.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 27. 6. 2020

- níže jsou uvedeny čísla testů uchazečů, kteří u písemného testu uspěli

Anglický jazyk pro základní školy

Uspěli

UC380220 
UC227569 
UC396133
UC377572 
UC391629
UC390084
UC392987
UC180837
UC218313
UC393156 
UC191092
UC384739
UC383920
UC390074 
UC161747
UC377426
UC382520
UC148688

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 5. 6. 2019

- níže jsou uvedeny čísla testů uchazečů, kteří u písemného testu uspěli

Anglický jazyk pro základní školy

Uspěli

2
4
5
6
7
8
9
11
12
16
17
23
24
25

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 6. 6. 2018

- níže jsou uvedeny čísla testů uchazečů, kteří u písemného testu uspěli

Anglický jazyk pro základní školy

Uspěli

1
4
5
6VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 6. 6. 2017

- níže jsou uvedeny čísla testů uchazečů, kteří u písemného testu uspěli

Anglický jazyk pro základní školy

Uspěli

1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 7. 6. 2016

- níže jsou uvedeny čísla testů uchazečů, kteří u písemného testu uspěli 

Anglický jazyk pro základní školy

Uspěli

Z1
Z2
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z15
Z17
Z18

Anglický jazyk pro střední školy

Uspěli

S1


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 10. 6. 2016

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ

číslo uchazeče

výsledek

1navržen k přijetí
3neuspěla
4navržen k přijetí
5navržen k přijetí
7navržen k přijetí
8navržen k přijetí
9navržen k přijetí