Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se k programům celoživotního vzdělávání zpravidla nekonají. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu - viz nabídka v oddílu "Programy celoživotního vzdělávání". Podmínkou přijetí u jednotlivých programů je dosažené vzdělání. V průběhu června obdrží přihlášení účastníci vyrozumění o přijetí ke studiu, podklady k úhradě studijního poplatku a ekonomické informace.

Termíny přijímacích zkoušek:


Název programu

Datum

Čas

Místnost

Anglický jazyk - ZŠ5. 6. 20198:30P49
Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ


NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NEBUDOU STANOVENY


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 5. 6. 2019

- níže jsou uvedeny čísla testů uchazečů, kteří u písemného testu uspěli

Anglický jazyk pro základní školy

Uspěli

2
4
5
6
7
8
9
11
12
16
17
23
24
25

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 6. 6. 2018

- níže jsou uvedeny čísla testů uchazečů, kteří u písemného testu uspěli

Anglický jazyk pro základní školy

Uspěli

1
4
5
6VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 6. 6. 2017

- níže jsou uvedeny čísla testů uchazečů, kteří u písemného testu uspěli

Anglický jazyk pro základní školy

Uspěli

1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 7. 6. 2016

- níže jsou uvedeny čísla testů uchazečů, kteří u písemného testu uspěli 

Anglický jazyk pro základní školy

Uspěli

Z1
Z2
Z4
Z5
Z6
Z7
Z8
Z9
Z15
Z17
Z18

Anglický jazyk pro střední školy

Uspěli

S1


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 10. 6. 2016

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ

číslo uchazeče

výsledek

1navržen k přijetí
3neuspěla
4navržen k přijetí
5navržen k přijetí
7navržen k přijetí
8navržen k přijetí
9navržen k přijetí