Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se k programům celoživotního vzdělávání zpravidla nekonají. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu - viz nabídka programů. Podmínkou přijetí u jednotlivých programů je dosažené vzdělání. V průběhu června obdrží přihlášení účastníci vyrozumění o přijetí ke studiu, podklady k úhradě studijního poplatku a ekonomické informace.


Termíny přijímacích zkoušek: 


Název programu

Datum

Čas

Místnost

Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ14.6.202310:00P49

NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NEBUDOU STANOVENY

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 14. 6. 2023

- níže jsou uvedena čísla testů uchazečů, kteří u písemného testu uspěli.

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T12

T13

T14

T16

T18

T22


Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ - informace k nahlížení do přijímacího testu z AJ:                                                              

Termín: středa 12. 7. 2023, 8-11 hod.                                                                                                                                                              

O nahlédnutí požádejte emailem na blanka.babicka@upol.cz nejpozději do 10.7.2023. Uveďte přibližný čas, kdy se k nahlížení dostavíte.