Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se k programům celoživotního vzdělávání zpravidla nekonají. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu - viz nabídka programů. Podmínkou přijetí u jednotlivých programů je dosažené vzdělání. V průběhu června obdrží přihlášení účastníci vyrozumění o přijetí ke studiu, podklady k úhradě studijního poplatku a ekonomické informace.

Termíny přijímacích zkoušek:


Název programu

Datum

Čas

Místnost

Anglický jazyk - ZŠ


Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ


NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NEBUDOU STANOVENY


Anglický jazyk – učitelství pro ZŠ – informace k nahlížení do přijímacího testu z AJ:

Termíny: pátek 3. 7. 2020, 9-12 a čtvrtek 16.7.2020 9-12

V případě zájmu o nahlédnutí, požádejte emailem na blanka.babicka@upol.cz nejpozději do 3. 7. 2020, 8.00. Uveďte datum a čas, kdy se k nahlížení dostavíte. Další informace poté obdržíte emailem.


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK ZE DNE 27. 6. 2020

- níže jsou uvedeny čísla testů uchazečů, kteří u písemného testu uspěli

Anglický jazyk pro základní školy

Uspěli

UC380220 
UC227569 
UC396133
UC377572 
UC391629
UC390084
UC392987
UC180837
UC218313
UC393156 
UC191092
UC384739
UC383920
UC390074 
UC161747
UC377426
UC382520
UC148688