Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky se k programům celoživotního vzdělávání zpravidla nekonají. Ke studiu jsou uchazeči přijímáni zpravidla bez přijímacích zkoušek na základě prověření, zda splňují podmínky stanovené pro přijetí ke studiu - viz nabídka programů. Podmínkou přijetí u jednotlivých programů je dosažené vzdělání. V průběhu června obdrží přihlášení účastníci vyrozumění o přijetí ke studiu, podklady k úhradě studijního poplatku a ekonomické informace.

O termínech přijímacích zkoušek v roce 2023 budete včas informováni.

Termíny přijímacích zkoušek: 


Název programu

Datum

Čas

Místnost

Anglický jazyk - ZŠ


Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ


NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NEBUDOU STANOVENY