Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání pravidelně pořádá připravné kurzy na přijímací zkoušky.  Kurzy jsou zaměřeny na témata, která jsou součástí Testu studijních předpokladů (TSP).