Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání pravidelně pořádá připravné kurzy na přijímací zkoušky. První kurz je zaměřený na český jazyk a literaturu, druhý na psychologii a společenské vědy, třetí na anglický jazyk.

U JEDNOTLIVÝCH TEMATICKY ZAMĚŘENÝCH KURZŮ SE PROSÍM VŽDY HLASTE POUZE NA JEDEN TERMÍN!

Český jazyk a literatura
LETÁK 5. 4. 2018
PŘIHLÁŠKA

Český jazyk a literatura
LETÁK 24. 5. 2018
PŘIHLÁŠKA

Psychologie a společenské vědy
LETÁK 12. 4. 2018
PŘIHLÁŠKA

Psychologie a společenské vědy
LETÁK 26. 4. 2018
PŘIHLÁŠKA

Anglický jazyk
LETÁK 11. 4. 2018
PŘIHLÁŠKA

Anglický jazyk
LETÁK 25. 4. 2018
PŘIHLÁŠKA