Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání pravidelně pořádá připravné kurzy na přijímací zkoušky. I pro příští rok je pro Vás již připravujeme. Český jazyk a literatura
LETÁK 5. 4. 2019
PŘIHLÁŠKA

Psychologie a společenské vědy
LETÁK 6. 4. 2019
PŘIHLÁŠKA

Anglický jazyk
LETÁK 17. 5. 2019 
PŘIHLÁŠKA