Přípravné kurzy na přijímací zkoušky

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání pravidelně pořádá připravné kurzy na přijímací zkoušky. I pro příští rok je pro Vás již připravujeme. Český jazyk a literatura
Psychologie a společenské vědy
Anglický jazyk

Přihlášky se připravují...