Programy

Řazení programů CŽV je provedeno v souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2-3 Studium v oblasti pedagog. a speciálněpedagog. věd a pedagogiky (ped. minimum)


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v rocích
Cena
Studium v oblasti pedagogických věd (§ 2)
1. rok
2. rok
3. rok
1.Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
(Pedagogické studium učitelů všeobecně vzdělávacích nebo odborných předmětů) (číslo programu D2PD01)
2
11 38013 620
x
2.Pedagogické studium učitelů odborného výcviku
(číslo programu D2PD02)
1,5
15 300x
x
3.Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku
(číslo programu D2PD03)
1,5
16 150x
x
4.Pedagogické studium pro vychovatele
(číslo programu D2PD04)
1,5
14 810x
x
5.Pedagogické studium pro pedagoga volného času
(číslo programu D2PD05)
1,5
14 810x
x
6.Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy
(číslo programu D2PD06)
1,5
15 300x
x
7.Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy
(číslo programu D2PD07)
1,5
15 300x
x
8.Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů
(číslo programu D2PD08)
1,5
15 300x
x
9.Speciální pedagogikarozdíl mezi programem Speciální pedagogika x Speciální pedagog ZDE
výklad k nutnému rozsahu studia speciální pedagogiky ZDE
(číslo programu D2PD10)
39 87013 0809 370


§ 6 Studium k rozšíření odborné kvalifikace


Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka v
rocích

Cena

Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy § 6 odst. 1) písm. a)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Biologie - učitelství pro SŠ 
(číslo programu D2PD18)

(rozšíření kvalifikace z PŘ pro 2. st. ZŠ)

2

16 550

7 170

x

2.

Český jazyk - učitelství pro SŠ 
(číslo programu D2PD19)

(rozšíření kvalifikace z ČJ pro 2. st. ZŠ)

1

21 220

x

x

3.

Matematika - učitelství pro SŠ 
(číslo programu D2PD21)

(rozšíření kvalifikace z MAT pro 2. st. ZŠ)

1

18 020

x

x

4.

Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ(číslo programu D2PD40)

2

12 390

12 310

x

5.

Německý jazyk - učitelství pro SŠ (číslo programu D2PD23)

(rozšíření kvalifikace z NJ pro 2. st. ZŠ)

1

18 740

x

x

6.

Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ(číslo programu D2PD24)

(rozšíření kvalifikace z OV pro 2. st. ZŠ)

1

18 510

x

x

7.

Technická a informační výchova pro SŠ (číslo programu D2PD25)

(rozšíření kvalifikace z INFO pro 2. st. ZŠ)
117 980xx
8.

Dějepis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD26)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
210 74015 480x
9.

Dějepis - učitelství pro SŠ

(číslo programu D2PD27)

(rozšíření kvalifikace z 2. st. ZŠ)

118 340xx
10.

Výchova k občanství - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD28)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
210 56015 210x
11.

Český jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD29)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
212 84013 290x
12.

Přírodopis - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD30)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
213 09016 680x
13.

Informatika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD31)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
215 16017 930x
14.

Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD32)

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)
211 77016 540x
15.

Učitelství pro MŠ

výklad k získání kvalifikace učitele / učitelky MŠ ZDE
(číslo programu D2PD33)

210 21013 820x
16.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD34)

výklad k získání kvalifikace učitele / učitelky 1. st. ZŠ ZDE

(rozšíření kvalifikace z 2. st. ZŠ a SŠ, rozšíření kvalifikace pro absolventystudijního oboru speciální pedagogika, pedagogika a oborů zaměřených na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času)

311 92012 90017 550Studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka v
rocích

Cena

Získání způsobilosti vyučovat další předměty § 6 odst. 1) písm. b)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ 
(číslo programu D2PD35)

2

12 960

18 910

x

2.

Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ 
(číslo programu D2PD37)

2

12 840

13 290

x

3.

Informatika pro 2. stupeň ZŠ (číslo programu D2PD38)

2

15 160

17 930

x

4.

Informatika pro SŠ 
(Studium k rozšíření odborné kvalifikace, Získání způsobilosti vyučovat další předměty)

2

14 710

17 480

x

5.

Matematika pro 2. stupeň ZŠ
(číslo programu D2PD39)

2

11 770

16 540

x

6.

Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ(číslo programu D2PD22)

(rozšíření kvalifikace z NJ pro 1. st. ZŠ)
pozn. program byl v 06/2014 inovován

2

12 390

12 310

x

7.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ a etická výchova pro 2. stupeň ZŠ (číslo programu D2PD41)

2

10 560

15 210

x

8.

Dějepis pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD42)

210 74015 480x

9.

Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ(číslo programu D2PD43)

2

13 090

16 680

x

11.

Výchova ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ

(číslo programu D2PD45)

211 88014 180x
12

Technika a člověk a svět práce - učitelství pro 2. stupeň ZŠ

217  98917 989x§ 6a Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace


Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace

Délka v
rocích

Cena

Způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga § 6a odst. 1 písm. b)

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Speciální pedagog

rozdíl mezi programem Speciální pedagogika x Speciální pedagog ZDE

(číslo programu D2PD47)

3

9 780

11 300

14 780


§ 6b Doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka


Doplňující didaktické studium příslušného jazyka

Délka v
rocích

Cena

Doplňující didaktické studium příslušného jazyka § 6b

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Doplňující didaktické studium německého jazyka

(číslo programu D2PD48)

pozn. upřesnění cílové skupiny

1 semestr

6 000

x

x

2.

Doplňující didaktické studium anglického jazyka

(číslo programu D2PD49)

pozn. upřesnění cílové skupiny

1 semestr

6 000

x

x


§ 7-9 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v
rocích

Cena

Studium k výkonu specializovaných činností § 9

1. rok

2. rok

3. rok

1.


Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti zrakově postižených

(Instruktor prostorové orientace osob se zrakovým postižením)

(číslo programu D2PD50)

2

11 610

12 950

x

2.

Metodik prevence sociálně patologických jevů
LETÁK
(číslo programu D2PD65)

2

9 610

12 340

x

3.

Koordinátor ICT

2

8 780

9 940

x


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v
rocích

Cena

Studium pro výchovné poradce § 8

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Studium pro výchovné poradce

(číslo programu D2PD54)

2

10 850

15 230

x


Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Délka v
rocích

Cena

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky § 7

1. rok

2. rok

3. rok

1.

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

(číslo programu D2PD55)

2

13 870

16 410

x


§ 10 Studium k prohlubování odborné kvalifikace a programy celoživotního vzdělávání


Studium k prohlubování odborné kvalifikace a programy celoživotního vzdělávání

Délka v
rocích

Cena

Průběžné vzdělávání § 10 a programy k prohlubování znalostí

1. rok

2. rok

3. rok

1.Canisterapeutický výcvik
záznam z vysílání Českého rozhlasu Olomouc na téma Canisterapie ZDE

(číslo programu D2PD61)

19 090xx