Projekt REALM


Pedagogická fakulta Univerzity Palackého se jako zástupce České republiky zúčastnila v Bruselu projektu REALM

Univerzita Palackého byla vybrána jako zástupce Olomouckého kraje a České republiky do mezinárodního projektu REALM (Regional Adult Learning Multipliers and the Europe 2020 Flagship Initiative), který bude realizován v Bruselu v průběhu roku 2012.

Projekt, který je financován z prostředků komunitárního programu Grundtvig, vznikl ve spolupráci britského Hampshire County Council, Bruselské vzdělávací služby a Sdružení evropských regionů (AER). Spojí účastníky z 15 evropských regionů, kteří budou v průběhu roku pracovat na tématech z oblasti vzdělávání dospělých. Jeho cílem je začlenit některé ze stěžejních iniciativ, které určila Evropská komise v rámci strategie nových zdrojů růstu a pracovních míst, do koncepce vzdělávání dospělých v členských zemích EU. Záměrem je vytvořit síť odborníků v oblasti celoživotního vzdělávání, kteří budou výsledky roční spolupráce následně implementovat ve vzdělávacích institucích ve své zemi.

Univerzitu Palackého v projektu reprezentovala doc. PhDr. Hana Marešová Ph.D., MBA, která sdělila základní strategie celoživotního vzdělávání na UP, a to zejména v oblasti nových kompetencí a využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání dospělých.