Projekt ROZVOŠ


“Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v kontextu kurikulární reformy (ROZVOŠ)“

Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/48.0036

Cíl projektu: Hlavním cílem je zvýšení kvality vzdělávání cílové skupiny v oblasti polytechnického vzdělávání a rozšíření nabídky kurzů DVPP v oblasti polytechnického vzdělávání. Dílčími cíli je zkvalitnit a prohloubit profesní kompetence cílové skupiny v rámci DVPP formou studia k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Projekt rozvíjí vzdělanostní společnost za účelem posílení konkurenceschopnosti, zkvalitňuje počáteční vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí, zvyšuje motivaci k dalšímu vzdělávání, zlepšuje kompetence cílové skupiny, získává a sdílí praktické zkušenosti formou zahraničních stáží. Projekt rovněž pomáhá vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky a posiluje zájem o technické obory (oblast) už v předškolním vzdělávání.

Období: srpen 2014 – červen 2015

Cílová skupina: učitelky / učitelé MŠ, vedoucí / řídicí pracovníci MŠ a školských zařízení vzdělávajících předškolní děti podle platného RVP PV vykonávající ped. činnost v krajích: Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský a Pardubický.