A na co se můžeš těšit?

Příměstský tábor "Sherlock Holmes - na stopě zločinu" koncipujeme jako všeobecně zaměřený. Naší snahou je, aby byl program pestrý a vyvážený. V souladu s tématem na děti čekají logické záhady a úkoly, k jejichž rozluštění budou muset využít své znalosti a dovednosti z různých oblastí. V programu jsou zařazeny i pohybové hry, tvořivé aktivity a samozřejmě celodenní výlet (letos opět s možností přespání). Pokud je to jen trochu možné, trávíme většinu času venku. Program nekoncipujeme jako přehnaně soutěžní, ale klademe důraz především na podporu spolupráce a komunikace ve skupině a navazování kamarádských vztahů mezi dětmi.

Pozvánka na tábor - Stačí děti hezky usadit a kliknout zde (a mít dobře nastavený zvuk) 
Určeno pro žáky 1. stupně

Milí rodiče,
aby si Vaše děti tábor opravdu užily, bude dobré, pokud jim toho z programu prozradíte co nejméně. Chceme využívat momentů překvapení, pracovat s tajemnem a napětím. I proto je program výše formulován poměrně obecně.
V každém dni je plánován dostatek času na odpočinek a spontánní aktivity, časy jsou (kromě příchodů a odchodů) orientační, program bude vždy přizpůsoben aktuálnímu stavu dětí i počasí. V dopoledních i odpoledních blocích je zahrnuta svačina.
V rámci výletu chceme dětem nabídnout možnost přespání. V týdnu od 28. června Vás budeme o všem podrobně informovat. Přespání je dobrovolné, ale budeme rádi, když se ho všechny děti zúčastní. Je plánováno na poslední noc, kdy už děti budou mít mezi sebou vytvořeny hezké vztahy, budou si důvěřovat a budou se na táboře cítit jako doma. Přespání může být pro ně silný zážitek, který jim rozšíří komfortní zónu a posílí jejich sebevědomí. Pro nejmladší děti to může být trénink na pobytový tábor.
Naší snahou je vytvořit dětem laskavé a bezpečné prostředí, ve kterém se nebudou bát zkoušet nové věci a učit se novým dovednostem.
Pokud byste měli jakékoliv dotazy k programu, pište na pavla.vyhnalkova@upol.cz
Těšíme se na setkání na táboře!