Sponzoring ZOO Olomouc 2012

Centrum celoživotního vzdělávání PdF se rozhodlo podpořit Zoologickou zahradu Olomouc přispěním na chov a výživu vzácných a ohrožených druhů zvířat. Adopce levharta mandžuského je druh sponzoringu, který koresponduje s dlouhodobou strategií prezentace našeho pracoviště.