Studijní programy CŽV

Řazení programů CŽV je provedeno v souladu s ustanovením vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Studium v oblasti pedagogických věd (§ 2 ped. minimum)

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.


Studium pedagogiky (§ 3)

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů.


Získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy (§ 6 odst. 1) písm. a)

Studium k rozšíření odborné kvalifikace


Získání způsobilosti vyučovat další předměty § 6 odst. 1) písm. b)

Studium k rozšíření odborné kvalifikace


Způsobilost vykonávat činnost speciálního pedagoga §6a odst. 1 písm. b)

Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace


Doplňující didaktické studium příslušného jazyka § 6b

Doplňující didaktické studium příslušného jazyka


Studium pro výchovné poradce § 8

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů


Průběžné vzdělávání § 10 a programy k prohlubování znalostí

Studium k prohlubování odborné kvalifikace a programy celoživotního vzdělávání


Modul: Studijní programy CŽV