Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Číslo studijního programu: D2PD01

Cena:

1. rok 11 380 Kč

2. rok  13 620 Kč

Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ je určen pro: 

 • absolventy akreditovaného magisterského studijního programu (Mgr., Ing. – včetně absolventů lingvistických oborů) ve studijním oboru, který odpovídá charakteru všeobecně vzdělávacího nebo odborného předmětu SŠ.

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
 • strukturovaný životopis
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Organizace studia

Studium trvá 2 roky, setkávat se budete přibližně 1krát za měsíc, a to v sobotu v počtu min. 6 a max. 30 účastníků. Jedno prezenční soustředění (1 tutoriál) v každém předmětu povinný.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Obecná pedagogika a obecná didaktika
 • Obecná psychologie
 • Didaktika všeobecně-vzdělávacího nebo odborného předmětu

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Ústavem pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Odborný garant: Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.
Manager studia: doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.

Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel/ka všeobecně-vzdělávacího nebo odborného předmětu, který odpovídá charakteru předcházejícího studia.

Absolvent tohoto studijního programu bude schopen:

 1. objasnit základní pedagogické pojmy, charakterizovat jejich ukotvení ve struktuře pedagogických věd a identifikovat vzájemné vztahy mezi klíčovými kategoriemi pedagogiky,
 2. popsat strukturu lidské psychiky v jednotlivých paradigmatech psychologie,
 3. charakterizovat jednotlivá vývojová stádia jedince z hlediska kognitivního, emočního, morálního a sociálního vývoje,
 4. vytvořit optimální modely skupinové činnosti účastníků edukačního procesu a individuální činnosti účastníků edukačního procesu se speciálními potřebami v rámci skupinového modelu,
 5. plánovat, organizovat, řídit a hodnotit činnosti účastníků edukačního procesu, definovat a dodržovat zásady efektivní komunikace v edukačním procesu a optimálně komunikovat s účastníky edukačního procesu

Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Ke stažení
DPS - anotace.doc (197 kB)
Modul: Studijní programy CŽV