Dějepis – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Číslo studijního programu: D2PD26

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)

Cena:

1. rok 10 740 Kč

2. rok 15 480 Kč

Dějepis – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program je určen pro  učitele 1. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 7 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky na přijetí jsou:

  • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
  • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
  • strukturovaný životopis,
  • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-.
Dějepis – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Organizace studia

Studium trvá 2 roky, tedy 4 semestry. Setkávat se budete přibližně 1krát za dva týdny (pátek nebo sobota). Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

  • České dějiny
  • Obecné dějiny (s přihlédnutím k vybraným tematickým okruhům z dějin správy, dějin mezinárodních vztahů a práva)
  • Obecná didaktika pro 2. stupeň ZŠ a didaktika dějepisu

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D.

Manager studia: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

Dějepis – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu v oblasti DĚJEPISU na druhém stupni základní školy.

Dějepis – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV