Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Číslo studijního programu: D2PD34

(rozšíření kvalifikace z 2. st. ZŠ a SŠ, rozšíření kvalifikace pro absolventystudijního oboru speciální pedagogika, pedagogika a oborů zaměřených na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času)

Cena:

1. rok 11 920 Kč

2. rok 12 900 Kč

3. rok 17 550 Kč

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program je určen pro:

 • absolventy magisterského akred. studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřeného na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (všeobecně-vzdělávací předměty)
 • absolventy magisterského akred. studijního oboru pedagogika
 • absolventy magisterského akred. studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy
 • absolventy magisterského akred. studijního programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku, studijního oboru speciální pedagogika
 • absolventy magisterského akred. studijního v oblasti pedagogických věd zaměřené na vychovatelství, či pedagogiku volného času

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • strukturovaný životopis,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-.
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Organizace studia

Studium trvá 3 roky, tedy 6 semestrů. Setkávat se budete přibližně 1krát za dva týdny (pátek nebo sobota). Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Český jazyk s didaktikou
 • Matematika s didaktikou
 • Pedagogika a psychologie 1. stupně ZŠ

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Doc. PaedDr. Miluše Rašková Ph.D.

Manager studia: PhDr. Bc. Marcela Otavová, Ph.D.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) 1. stupně základní školy.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV