Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ

Číslo studijního programu: D2PD22

(rozšíření kvalifikace z NJ pro 1. st. ZŠ, pozn. program byl v 06/2014 inovován)

Cena:

1. rok 12 390 Kč

2. rok 12 310 Kč

Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ je určen učitelům, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.  

Požadavky na přijetí jsou:

  • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
  • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
  • strukturovaný životopis,
  • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ

Organizace studia

Studium trvá 2 roky. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota). Ve čtvrtém semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

  • Současný jazyk
  • Literatura německy mluvících zemí
  • Didaktika německého jazyka

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Ústavem cizích jazyků Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.

Manager studia: PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.

Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu německý jazyk na 2. stupni základní školy nebo na nižším stupni gymnázia

Absolvent tohoto studijního programu bude schopen:

  1. Aplikovat získané znalosti v rámci základních disciplín současného německého jazyka a literatury a oborové didaktiky německého jazyka na základních školách.
  2. Posuzovat lingvistické a literární znalosti v základních mezioborových souvislostech a v kontextech kulturologických a mediálních.
  3. Rozvíjet své dovednosti v praktickém jazyce.
Německý jazyk pro 2. stupeň ZŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV