Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň ZŠ

Číslo studijního programu: D2PD67

Cena:

1. rok 10 560 Kč

2. rok 15 210 Kč

Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň ZŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň ZŠ je určen učitelům, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.  

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • strukturovaný životopis,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň ZŠ

Organizace studia

Studium trvá 1,5 roku. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota). Ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Oborová didaktika společenských věd
 • Etika
 • Společenskovědní základ

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: PhDr. Pavel Kopeček, PhD.

Manager studia: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň ZŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu výchova k občanství a etická výchova na 2. stupni základní školy.

Cíle vzdělávacího programu:

 1. Absolventi získají odborné vědomosti a dovednosti v systému a metodologii společenských věd a budou
  vybaveni aktivními komunikačními kompetencemi.
 2. V didakticko-pedagogické oblasti budou absolventi vybaveni potřebnými kompetencemi a dovednostmi s důrazem na komunikaci, kooperaci a výchovu k samostatnému myšlení, jednání a vzdělávání.
 3. Absolventi budou schopni využívat efektivní didaktické metody a organizační formy pedagogické praxe, což mu umožní přistupovat diferencovaně k jednotlivým věkovým kategoriím žáků.
 4. Absolventi získají profesní kompetence, které ho budou opravňovat k pedagogické činnosti na 2. stupni základních škol.
Výchova k občanství a etická výchova pro 2. stupeň ZŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV