Doplňující didaktické studium německého jazyka

Číslo studijního programu: D2PD48

Cena:

1. rok 6000 Kč

Doplňující didaktické studium německého jazyka

Požadavky na přijetí

Studijní program Doplňující didaktické studium německého jazyka je určen pro absolventy programů (více ZDE), kteří kvalifikaci učitele cizího jazyka mohou získat vykonáním jazykové zkoušky z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR pro jazyky“) a doplňujícím didaktickým studiem příslušného jazyka.

Požadavky na přijetí jsou:

  • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)
  • ověřená kopie diplomu o absolvování magisterského studijního programu v oblasti pedagogických věd
  • předpokládaná znalost německého jazyka na úrovni C1
Doplňující didaktické studium německého jazyka

Organizace studia

Studium trvá 1 semestr, setkávat se budete vždy v pátek nebo v sobotu v počtu min. 6 a max. 30 účastníků.

Studijní program je vyučován prezenční formou a zahrnuje 60 hodin výuky. Čeká na vás 15 tematických bloků, každému bloku přísluší časová dotace min. 4 hodin. Studium je částečně řízeno speciální studijní literaturou (studijními oporami); proto je nezbytné, aby účastníci měli přístup k počítači s připojením k internetu.

V programu se seznámíte i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.

Ukončen je souhrnnou závěrečnou zkouškou.

Studijní program je zaštiťován Ústavem cizích jazyků Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.

Manager studia: PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.

Doplňující didaktické studium německého jazyka

Uplatnění absolventa

Jako absolvent získáte znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky cizího jazyka.

Absolvent tohoto studijního programu bude schopen:

  • porozumět písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. 
Doplňující didaktické studium německého jazyka

Více informací + anotace programu

Úroveň C1 je stanovena podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Zde naleznete i přesný popis znalostí (http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-referencni-ramec-pro-jazyky/). Ve výši poplatku za účast v tomto programu CŽV je zahrnut mimo nákladů souvisejících s výukou i přístup do e-learningového prostředí Unifor, ve kterém může probíhat adminis­trace programu CŽV (včetně přihlašování ke zkouškám, odevzdávání úkolů a samostatných prací), komunikace s vyučujícími (tutory) a v němž mohou být účastníkům programů CŽV zpřístupňovány materiály v elektronické podobě. Ve výši poplatku za účast v programu CŽV nejsou zahrnuty případné náklady na nadstandardní činnosti a služby (opakované konzultace, které nejsou ve vzdělávacím plánu; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky).vzdělávacím plánu; materiální pomůcky; opravné závěrečné zkoušky).

Modul: Studijní programy CŽV