Canisterapeutický výcvik

Číslo studijního programu: D2PD61

Cena:

1. rok 9 090 Kč

Canisterapeutický výcvik

Požadavky na přijetí

Studijní program Canisterapeutický výcvik je pracovníkům v sociálních službách, školství či zdravotnictví, zejména speciální pedagogům, dále účastníkům psychologických či pedagogických oborů a zájemcům o danou problematiku.

Požadavky na přijetí jsou:

  • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
  • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Canisterapeutický výcvik

Organizace studia

Studium trvá 1 rok a výuka je rozdělena do dvou semestrů. Celková časová dotace výuky je 74 hodin přímé výuky, 4 hodiny nepřímé výuky a 20 hodin praxe. Kurz je koncipován na jeden rok a výuka je rozdělena do dvou semestrů. Výuka bude probíhat v sobotu.

Závěrečná ústní zkouška je skládána z předmětů:

  • Canisterapie a etologie psa
  • Speciální pedagogika a terapeutické přístupy

Závěrečná praktická část je skládána z:

  • Přímá práce s klientem

Studijní program je zaštiťován Ústavem speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D.

Manager studia: Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph.D

Canisterapeutický výcvik

Uplatnění absolventa

Absolvent tohoto studijního programu:

  1. Rozšíří své odborné kompetence o praktické poznatky z oblasti canisterapie.
  2. Získá nové poznatky z oblasti speciální pedagogiky.
  3. Ovládá využití terapie u osob se speciálními vzdělávacími potřebami.
  4. Ovládá základní metody práce v biologii (popisné, experimentální, terénní).
Canisterapeutický výcvik

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Záznam z vysílání Českého rozhlasu Olomouc na téma Canisterapie ZDE

Modul: Studijní programy CŽV