Pedagogické studium pro vychovatele

Číslo studijního programu: D2PD04

Cena:

1. rok 14 810 Kč

Pedagogické studium pro vychovatele

Požadavky na přijetí

Studijní program Pedagogické studium pro vychovatele je určen pro:

 • absolventy s vyšším odborným vzděláním nebo středním vzděláním s maturitní zkouškou

 Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
 • strukturovaný životopis
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Pedagogické studium pro vychovatele

Organizace studia

Studium trvá 1,5 roku, setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny, a to v pátek nebo v sobotu v počtu min. 6 a max. 30 účastníků.

Ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci; dokončení závěrečné písemné; opakované zápisy nesplněných studijních povinností; příprava na závěrečnou zkoušku s obhajobou závěrečné písemné práce.

 Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Teorie a metodika výchovy

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Ústavem pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Manager studia: Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Pedagogické studium pro vychovatele

Uplatnění absolventa

Uplatnění absolventa jako vychovatel(ka) ve školní družině, školním klubu nebo domově mládeže.

 Absolvent tohoto studijního programu bude schopen:

 1. objasnit základní pedagogické pojmy, charakterizovat jejich ukotvení ve struktuře pedagogických věd a identifikovat vzájemné vztahy mezi klíčovými kategoriemi pedagogiky,
 2. popsat strukturu lidské psychiky v jednotlivých paradigmatech psychologie,
 3. charakterizovat jednotlivá vývojová stádia jedince z hlediska kognitivního, emočního, morálního a sociálního vývoje,
 4. vytvořit optimální modely skupinové činnosti účastníků edukačního procesu a individuální činnosti účastníků edukačního procesu se speciálními potřebami v rámci skupinového modelu,
 5. plánovat, organizovat, řídit a hodnotit činnosti účastníků edukačního procesu,
 6. definovat a dodržovat zásady efektivní komunikace v edukačním procesu a optimálně komunikovat s účastníky edukačního procesu.
Pedagogické studium pro vychovatele

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Ke stažení
PS pro vychovatele - anotace (1).doc (118 kB)
Modul: Studijní programy CŽV