Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy

Číslo studijního programu: D2PD07

Cena:

1. rok 15 300 Kč

Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy

Požadavky na přijetí

Studijní program Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy je určen pro:

 • absolventy akreditovaného studijního programu VŠ (VOŠ) – studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného uměleckého předmětu;
 • absolventy se středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením odpovídající části vzdělávacího programu konzervatoře;

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
 • strukturovaný životopis
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy

Organizace studia

Studium trvá 1,5 roku, setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny, a to v pátek nebo v sobotu v počtu min. 6 a max. 30 účastníků.

Ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci; dokončení závěrečné písemné; opakované zápisy nesplněných studijních povinností; příprava na závěrečnou zkoušku s obhajobou závěrečné písemné práce.

 Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Didaktika hudební výchovy

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Ústavem pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Manager studia: Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D.

Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel/ka uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, střední odborné škole a konzervatoři. 

Absolvent tohoto studijního programu bude schopen:

 1. objasnit základní pedagogické pojmy, charakterizovat jejich ukotvení ve struktuře pedagogických věd a identifikovat vzájemné vztahy mezi klíčovými kategoriemi pedagogiky,
 2. popsat strukturu lidské psychiky v jednotlivých paradigmatech psychologie,
 3. charakterizovat jednotlivá vývojová stádia jedince z hlediska kognitivního, emočního, morálního a sociálního vývoje,
 4. vytvořit optimální modely skupinové činnosti účastníků edukačního procesu a individuální činnosti účastníků edukačního procesu se speciálními potřebami v rámci skupinového modelu,
 5. plánovat, organizovat, řídit a hodnotit činnosti účastníků edukačního procesu,
 6. definovat a dodržovat zásady efektivní komunikace v edukačním procesu a optimálně komunikovat s účastníky edukačního procesu.
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV