Studijní referentky pro paralelní studia pro a. r. 2019/2020

Studijní a ekonomická stránka paralelních studií: PhDr. Jana Vítková, tel.: 585 635 146