Termíny závěrečných zkoušek


Název programu

Datum

Čas

Harmonogram

Místnost

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠAnglický jazyk - učitelství pro SŠ
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ30. 8. 20198:15
P49
Asistent pedagoga

4. 10. 2019

9:30

P5
Dějepis pro 2. stupeň ZŠ29. 8. 20199:00
N25
Canisterapeutický výcvikČeský jazyk - učitelství pro SŠ4. 9. 20199:00
P23
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ4. 9. 20199:00
P23
Doplňující pedagogické studium zaměřených na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠ

20. 9. 2019

9:00

P - 6,7

Informatika pro 2. stupeň ZŠLogopedický asistent
Matematika - učitelství pro SŠMatematika pro 2. stupeň ZŠ26. 8. 20198:30
P28
Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠNěmecký jazyk - učitelství pro SŠ
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ
Pedagogické studium pro pedagoga volného času20. 9. 20198:00
P2
Pedagogické studium pro vychovatele20. 9. 20198:00P2
Pedagogické studium učitelů odborného výcviku20. 9. 20198:00P2
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku20. 9. 20198:00P2
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů20. 9. 20198:00P2
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy20. 9. 20198:00P2
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy20. 9. 20198:00P2
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ30. 8. 20198:00
3.04
Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením
Speciální pedagogika29. 8. 201912:00
N14
Speciální pedagog29. 8. 201912:00
N14
Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistentaSpeciální pedagogika pro učitele mateřských škol
Speciální pedagogika pro učitele odborného výcvikuSpeciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcvikuSpeciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradceSpeciální pedagogika pro vychovatele

4. 10. 2019

9:30


P5
Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ

20. 9. 2019

9:00

P - 6,7

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníkyStudium pro výchovné poradce29. 8. 20199:00
KPS
Technická a informační výchova pro SŠUčitelství pro 1. stupeň ZŠ26. 8. 201913:30
P31
Učitelství pro MŠ28. 8. 201912:00
P39
Společenské vědy a výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ)29. 8. 20199:00
N25