Termíny závěrečných zkoušek


Název programu

Datum

Čas

Harmonogram

Místnost

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ28. 5. 20188:30P5
Anglický jazyk - učitelství pro SŠ
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ

 17. 5. 2018

8:30P49
Asistent pedagoga

29. 8. 2018

9:00

USS

Dějepis pro 2. stupeň ZŠ4. 9. 201812:30N25
Canisterapeutický výcvik
Český jazyk - učitelství pro SŠ7.9.20189:00P23
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ6. 9. 20189:00P23
Doplňující pedagogické studium zaměřených na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠ6. 9. 20189:00
P5
Informatika pro 2. stupeň ZŠ23. 5. 20188:30LEL
Logopedický asistent
Matematika - učitelství pro SŠ29.8.20188:30P28
Matematika pro 2. stupeň ZŠ30. 8. 201813:00P28
Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ4. 9. 20189:00P42
Německý jazyk - učitelství pro SŠ
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ
Pedagogické studium pro pedagoga volného času

7.9. 2018

8.00

 

P1

Pedagogické studium pro vychovatele7. 9. 20188:00P1
Pedagogické studium učitelů odborného výcviku7. 9. 20188:00P1
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

7.9. 2018

8.00

 

P1

Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů7. 9. 20188:00P1
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy7. 9. 20188:00P1
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy

7. 9. 2018

8.00

 

P1

Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ

 28. 8. 2018

8:003.07, 3.04
Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením
Speciální pedagogika30. 5. 20188:00N14
Speciální pedagog30. 5. 20188:00N14
Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta19. 6. 20188:00
P5
Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol
Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku14. 5. 20189:00
P5
Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku
Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradce
Speciální pedagogika pro vychovatele

29. 8. 2018

9:00

 

USS

Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠStudium pro vedoucí pedagogické pracovníky

6. 9. 2018

8:00

 

P8

Studium pro výchovné poradce10. 5. 20189:00Katedra psychologie a patopsychologie
Technická a informační výchova pro SŠ25. 5. 20189:00ZI-SEU
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 31. 8. 2018

8:00P39
Učitelství pro MŠ4. 9. 20189:00P39
Společenské vědy a výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ)15. 5. 20189:00N25