Termíny závěrečných zkoušek


Název programu

Datum

Čas

Harmonogram

Místnost

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠAnglický jazyk - učitelství pro SŠ
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠAsistent pedagogaDějepis pro 2. stupeň ZŠCanisterapeutický výcvik
Český jazyk - učitelství pro SŠČeský jazyk pro 2. stupeň ZŠDoplňující pedagogické studium zaměřených na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠInformatika pro 2. stupeň ZŠLogopedický asistent
Matematika - učitelství pro SŠMatematika pro 2. stupeň ZŠNěmecký jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠNěmecký jazyk - učitelství pro SŠ
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ
Pedagogické studium pro pedagoga volného časuPedagogické studium pro vychovatelePedagogické studium učitelů odborného výcvikuPedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcvikuPedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborůPedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovyPedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovyPřírodopis pro 2. stupeň ZŠSpecializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením
Speciální pedagogikaSpeciální pedagogSpeciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistentaSpeciální pedagogika pro učitele mateřských škol
Speciální pedagogika pro učitele odborného výcvikuSpeciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcvikuSpeciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradceSpeciální pedagogika pro vychovateleStudium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠStudium pro vedoucí pedagogické pracovníkyStudium pro výchovné poradce 9. 5. 2019 9:00

Technická a informační výchova pro SŠUčitelství pro 1. stupeň ZŠUčitelství pro MŠSpolečenské vědy a výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ)