Termíny závěrečných zkoušek


Název programu

Datum

Čas

Harmonogram

Místnost

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Anglický jazyk - učitelství pro SŠ
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠAsistent pedagogaDějepis pro 2. stupeň ZŠCanisterapeutický výcvikČeský jazyk - učitelství pro SŠČeský jazyk pro 2. stupeň ZŠDoplňující pedagogické studium zaměřených na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠInformatika pro 2. stupeň ZŠLogopedický asistentMatematika - učitelství pro SŠMatematika pro 2. stupeň ZŠNěmecký jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Německý jazyk - učitelství pro SŠ
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ19. a 20. 1. 20218:00P2
Pedagogické studium pro pedagoga volného času19. a 20. 1. 20218:00P2
Pedagogické studium pro vychovatele19. a 20. 1. 20218:00P2
Pedagogické studium učitelů odborného výcviku19. a 20. 1. 20218:00P2
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku19. a 20. 1. 20218:00P2
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů19. a 20. 1. 20218:00P2
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy19. a 20. 1. 20218:00P2
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy19. a 20. 1. 20218:00P2
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠSpecializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením
Speciální pedagogikaSpeciální pedagogSpeciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistentaSpeciální pedagogika pro učitele mateřských školSpeciální pedagogika pro učitele odborného výcvikuSpeciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcvikuSpeciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradceSpeciální pedagogika pro vychovateleStudium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠStudium pro vedoucí pedagogické pracovníkyStudium pro výchovné poradceTechnická a informační výchova pro SŠUčitelství pro 1. stupeň ZŠUčitelství pro MŠSpolečenské vědy a výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ)