Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
harm_ZZ 2019.doc (65 kB)
harm_ZZ.doc (69 kB)

Termíny závěrečných zkoušek


Název programu

Datum

Čas

Harmonogram

Místnost

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠAnglický jazyk - učitelství pro SŠ
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ27. 5. 20198:15
P49
Asistent pedagoga26. 4. 20199:00
P5
Dějepis pro 2. stupeň ZŠ3. 6. 20199:00
N25
Canisterapeutický výcvik31. 5. 20199:00P21
Český jazyk - učitelství pro SŠ24. 5. 20199:00
P23
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ24. 5. 20199:00
P23
Doplňující pedagogické studium zaměřených na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠ7. 6. 20199:00ZDEP6,7
Informatika pro 2. stupeň ZŠ22. 5. 20198:30
LEL
Logopedický asistent
Matematika - učitelství pro SŠMatematika pro 2. stupeň ZŠ21. 5. 20198:30
P28
Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠNěmecký jazyk - učitelství pro SŠ
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ
Pedagogické studium pro pedagoga volného času4. 6. 20198:00
P2
Pedagogické studium pro vychovatele4. 6. 20198:00
P2
Pedagogické studium učitelů odborného výcviku4. 6. 20198:00
P2
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku4. 6. 20198:00
P2
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů4. 6. 20198:00
P2
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy4. 6. 20198:00
P2
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy4. 6. 20198:00
P2
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ28. 5.20198:00
3.04
Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením
Speciální pedagogika27. 5. 201914:00
N14
Speciální pedagog27. 5. 201914:00
N14
Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistentaSpeciální pedagogika pro učitele mateřských škol
Speciální pedagogika pro učitele odborného výcvikuSpeciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku26. 4. 20199:00
P5
Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradceSpeciální pedagogika pro vychovatele26. 4. 20199:00
P5
Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ7. 6. 20199:00
P6,7
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníkyStudium pro výchovné poradce 9. 5. 2019 9:00

Technická a informační výchova pro SŠUčitelství pro 1. stupeň ZŠ31. 5. 20199:00
P39
Učitelství pro MŠ22. 5. 20199:00
P39
Společenské vědy a výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ)3. 6. 20199:00
N25