Termíny závěrečných zkoušek


Název programu

Datum

Čas

Harmonogram

Místnost

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Anglický jazyk - učitelství pro SŠ
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ
Asistent pedagoga
Dějepis pro 2. stupeň ZŠ
Canisterapeutický výcvik
Český jazyk - učitelství pro SŠ
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ
Doplňující pedagogické studium zaměřených na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠ
Informatika pro 2. stupeň ZŠ
Logopedický asistent
Matematika - učitelství pro SŠ
Matematika pro 2. stupeň ZŠ
Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Německý jazyk - učitelství pro SŠ
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ
Pedagogické studium pro pedagoga volného času

7. a 8. 1. 2020

8:00


P2
Pedagogické studium pro vychovatele

7. a 8. 1. 2020

8:00

P2
Pedagogické studium učitelů odborného výcviku

7. a 8. 1. 2020

8:00

P2
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

7. a 8. 1. 2020

8:00
P2
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů

7. a 8. 1. 2020

8:00
P2
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy

7. a 8. 1. 2020

8:00
P2
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy

7. a 8. 1. 2020

8:00
P2
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠSpecializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením
Speciální pedagogika
Speciální pedagog
Speciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistenta
Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol
Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku
Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku
Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradce
Speciální pedagogika pro vychovatele
Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky
Studium pro výchovné poradce
Technická a informační výchova pro SŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Učitelství pro MŠ
Společenské vědy a výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ)