Termíny závěrečných zkoušek


Název programu

Datum

Čas

Harmonogram

Místnost

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠAnglický jazyk - učitelství pro SŠ
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠAsistent pedagogaDějepis pro 2. stupeň ZŠCanisterapeutický výcvikČeský jazyk - učitelství pro SŠČeský jazyk pro 2. stupeň ZŠDoplňující pedagogické studium zaměřených na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠ

20. 9. 2019

9:00

P - 6,7

Informatika pro 2. stupeň ZŠLogopedický asistent
Matematika - učitelství pro SŠMatematika pro 2. stupeň ZŠNěmecký jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠNěmecký jazyk - učitelství pro SŠ
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ
Pedagogické studium pro pedagoga volného času20. 9. 20198:00
P2
Pedagogické studium pro vychovatele20. 9. 20198:00P2
Pedagogické studium učitelů odborného výcviku20. 9. 20198:00P2
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku20. 9. 20198:00P2
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů20. 9. 20198:00P2
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy20. 9. 20198:00P2
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy20. 9. 20198:00P2
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ


3.04
Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením
Speciální pedagogikaSpeciální pedagogSpeciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistentaSpeciální pedagogika pro učitele mateřských škol
Speciální pedagogika pro učitele odborného výcvikuSpeciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcvikuSpeciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradceSpeciální pedagogika pro vychovateleStudium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ

20. 9. 2019

9:00

P - 6,7

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníkyStudium pro výchovné poradce29. 8. 20199:00
KPS
Technická a informační výchova pro SŠUčitelství pro 1. stupeň ZŠUčitelství pro MŠSpolečenské vědy a výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ)