Termíny závěrečných zkoušek


Název programu

Datum

Čas

Harmonogram

Místnost

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠAnglický jazyk - učitelství pro SŠ
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠAsistent pedagogaDějepis pro 2. stupeň ZŠCanisterapeutický výcvik
Český jazyk - učitelství pro SŠČeský jazyk pro 2. stupeň ZŠDoplňující pedagogické studium zaměřených na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠInformatika pro 2. stupeň ZŠLogopedický asistent
Matematika - učitelství pro SŠMatematika pro 2. stupeň ZŠNěmecký jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠNěmecký jazyk - učitelství pro SŠ
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ
Pedagogické studium pro pedagoga volného času9. 1. 2019,
10. 1. 2019
8:00ZZ leden - rozpisP1
Pedagogické studium pro vychovatele9. 1. 2019
10. 1. 2019
8:00ZZ leden - rozpisP1
Pedagogické studium učitelů odborného výcviku9. 1. 2019
10. 1. 2019
8:00ZZ leden - rozpisP1
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku9. 1. 2019,
10. 1. 2019
8:00ZZ leden - rozpisP1
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů9. 1. 2019,
10. 1. 2019
8:00ZZ leden - rozpisP1
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy9. 1. 2019,
10. 1. 2019
8:00ZZ leden - rozpisP1
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy9. 1. 2019,
10. 1. 2019
8:00ZZ leden - rozpisP1
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠSpecializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením
Speciální pedagogikaSpeciální pedagogSpeciální pedagogika - logopedie se zaměřením na činnost logopedického asistentaSpeciální pedagogika pro učitele mateřských škol
Speciální pedagogika pro učitele odborného výcvikuSpeciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcvikuSpeciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradceSpeciální pedagogika pro vychovateleStudium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠStudium pro vedoucí pedagogické pracovníkyStudium pro výchovné poradceTechnická a informační výchova pro SŠUčitelství pro 1. stupeň ZŠUčitelství pro MŠSpolečenské vědy a výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ)