Termíny závěrečných zkoušek


Název programu

Datum

Čas

Harmonogram

Místnost

Anglický jazyk - učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Anglický jazyk - učitelství pro SŠ
Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ

 

Asistent pedagoga14. 5. 20189:00P5
Dějepis pro 2. stupeň ZŠ
Canisterapeutický výcvik
Český jazyk - učitelství pro SŠ
Český jazyk pro 2. stupeň ZŠ
Doplňující pedagogické studium zaměřených na přípravu učitelů 2. st. ZŠ a SŠ7. - 8. 6. 2018
9:00
P6, P7
Informatika pro 2. stupeň ZŠ
Logopedický asistent
Matematika - učitelství pro SŠ
Matematika pro 2. stupeň ZŠ
Německý jazyk - učitelství pro 2. stupeň ZŠ
Německý jazyk - učitelství pro SŠ
Občanský a společenskovědní základ - učitelství pro SŠ
Pedagogické studium pro pedagoga volného času6. 6. 20188:00P1
Pedagogické studium pro vychovatele6. 6. 20188:00P1
Pedagogické studium učitelů odborného výcviku6. 6. 20188:00P1
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku6. 6. 2018

8:00P1
Pedagogické studium učitelů praktického vyučování zdravotnických oborů6. 6. 20188:00P1
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na hudební výchovy6. 6. 20188:00P1
Pedagogické studium učitelů uměleckých odborných předmětů se zaměřením na výtvarné výchovy6. 6. 20188:00P1
Přírodopis pro 2. stupeň ZŠ

 

Specializovaná činnost v oblasti prostorové orientace osob se zrakovým postižením
Speciální pedagogika
Speciální pedagog
Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol
Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku14. 5. 20189:00
P5
Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku
Speciální pedagogika pro učitele, vychovatele a výchovné poradce
Speciální pedagogika pro vychovatele14. 5. 20189:00P5
Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠStudium pro vedoucí pedagogické pracovníky
Studium pro výchovné poradce10. 5. 20189:00Katedra psychologie a patopsychologie
Technická a informační výchova pro SŠ
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

 

Učitelství pro MŠ
Společenské vědy a výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ (Výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ)