PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KURZ JE UZAVŘENO.


ZÁJEMCI, KTEŘÍ BĚHEM PŘIHLAŠOVÁNÍ NEODSOUHLASILI SMLOUVU, NEJSOU ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVÁNÍ (KURZU) A Z TOHOTO DŮVODU NEOBDRŽÍ VSTUP DO ONLINE PROSTŘEDÍ A OSVĚDČENÍ.Na pedagogické fakultě běží výzkum, jehož výsledkem by měla být vyšší gramotnost mladých dospělých ve sféře reprodukčního zdraví. Vysokoškolsky vzdělaní lidé rodičovství často odkládají takzvaně na později a odborníci se snaží upozornit na rizika. 

Jaký je optimální věk ženy při prvním těhotenství? Jaké faktory jsou pro dospělé důležité při rozhodování, zda se stanou matkou nebo otcem? I tyto dotazy nyní pokládají vysokoškolským studentům ve věku od 18 do 26 let odborníci z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Výzkumnými i edukačními aktivitami tak chtějí zvýšit zdravotní gramotnost mladých dospělých v oblasti reprodukčního zdraví.

„Lidé, kteří absolvovali vysokou školu, odkládají mateřství a rodičovství do vyšších věkových kategorií oproti jiným populačním skupinám. To s sebou nese možná zdravotní i psychosociální rizika,“ uvedla Michaela Hřivnová, vedoucí odborného týmu z katedry antropologie a zdravovědy a Centra výzkumu zdravého životního stylu PdF UP. Zdůraznila přitom, že cílem výzkumu je motivovat mladé lidi k zodpovědnému a erudovanému rozhodování.

Výzkumný dotazník je do 15. října dostupný všem zájemcům ZDE.

„Byli bychom velmi rádi, kdyby se našeho dotazníkového šetření zúčastnilo co nejvíce studentů. Výsledky výzkumu k problematice včasného mateřství a rodičovství zpracujeme do odborné publikace. Pro studenty připravujeme i specializované workshopy, prezentace, edukační karty, pracovní listy nebo eduklipy, zaměřené na bio-psycho-sociální aspekty včasného a možná rizika pozdního, často odkládaného mateřství a rodičovství,“ dodala Michaela Hřivnová.

I když se série výše uvedených workshopů pro studenty měla uskutečnit v podzimních měsících kontaktní interaktivní formou v prostorách pedagogické fakulty, současná epidemiologická situace v České republice to komplikuje. Proto se řešitelský tým rozhodl převést plánované aktivity do virtuálního prostředí. Registrovaní účastníci se tak budou vzdělávat prostřednictvím online i offline aktivit. Bližší informace o tématech, jakými jsou plánování rodičovství, výhody včasného těhotenství a rizika pozdního, odkládaného těhotenství, problematika neplodnosti, dárcovství vajíček i spermií nebo bio-psycho-sociální péče o dítě, se tak studenti i ostatní zájemci dozvědí na virtuálních workshopech. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o jeho absolvování. Více informací o projektu ZDE.

PŘIHLÁŠKA NA KURZ JSOU JIŽ UZAVŘENY. (Během přihlášování na portálu CŽV je NUTNÉ rovněž odsouhlasit smlouvu).

Vzdělávací a výzkumné aktivity uskutečňuje katedra antropologie a zdravovědy a Centrum výzkumu zdravého životního stylu PdF UP prostřednictvím projetku In Time – zodpovědně, erudovaně, plánovaně a připraveně k rodičovství. Je financovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR a spolupracují na něm také odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc, zástupci olomouckého Dětského centra Ostrůvek a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.