Volby do Akademického senátu UP

Ve dnech 20. 3 – 3. 4. 2020 se na Univerzitě Palackého uskuteční volby do Akademického senátu UP na období 2020–2023. Podrobné informace včetně harmonogramu najdete zde: https://www.upol.cz/univerzita/univerzitni-organy/volby-do-akademickeho-senatu-up/.