Kontakty

Pokud máte nějaký dotaz, tak ještě než nám napíšete, prosím, podívejte se na seznam nejčastějších dotazů.
Možná právě tam naleznete svoji odpověď na Vaši otázku.

Ing. Alena Opletalová, Ph.D.
vedoucí pracoviště

tel.: +420 585 635 179
e-mail: alena.opletalova@upol.cz

Ing. Igor Škarabella
projektová činnost

tel.: +420 585 635 148
e-mail: igor.skarabella@upol.cz

Mgr. Barbora Mlčochová
projektová činnost

tel.: +420 585 635 175
e-mail: barbora.mlcochova@upol.cz

ADMINISTRACE PROGRAMŮ V § 2 (ped. minimum) 3, 7, 8, 10

Mgr. Martin Ivanovský
zástupce vedoucího katedry, studijní referent

tel.: +420 585 635 149
e-mail: martin.ivanovsky@upol.cz

ADMINISTRACE PROGRAMŮ V § 6

PaedDr. Irena Smetanová
studijní referentka

tel.: +420 585 635 147
e-mail: irena.smetanova@upol.cz

ADMINISTRACE KRÁTKODOBÝCH KURZŮ

PhDr. Jana Vítková
sekretariát + studijní referentka

tel.: +420 585 635 146
e-mail: jana.vitkova@upol.cz

ADMINISTRACE WEBOVÝCH STRÁNEK

Mgr. Martina Bartoníčková
administrativní pracovník

tel.: +420 585 635 189
e-mail: martina.bartonickova@upol.cz

ADMINISTRACE KURZŮ DVPP

Mgr. Kateřina Petrová
metodická pracovnice DVPP

tel.: +420 724 704 106
e-mail: katerina.petrova@upol.cz

ADMINISTRACE KURZŮ DVPP

Mgr. Ivana Dobiášová
metodická pracovnice DVPP (Jeseník)

tel.: +420 777 367 695
e-mail: ivana.dobiasova@upol.cz

ADMINISTRACE KURZŮ DVPP

MgA. Hana Blažková
metodická pracovnice DVPP (Olomouc)

tel.: +420 777 367 761
e-mail: hana.blazkova@upol.cz

ADMINISTRACE KURZŮ DVPP

Mgr. Marika Kopečná
metodická pracovnice DVPP (Přerov)

tel.: +420 777 367 694
e-mail: marika.kopecna@upol.cz

Kariérní poradenství

Mgr. Martin Ivanovský
Centrum celoživotního vzdělávání

tel.: +420 585 635 149
e-mail: martin.ivanovsky@upol.cz

Kariérní poradce pro oblasti:

• pedagogických věd •
• k získání způsobilosti vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu nebo na jiném stupni školy •
• k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení •
• studií k zabezpečení logopedické péče ve školství •
• studií ke splnění kvalifikačních předpokladů •

PaedDr. Irena Smetanová
Centrum celoživotního vzdělávání

tel.: +420 585 635 147
e-mail: irena.smetanova@upol.cz

Kariérní poradce pro oblasti:

• k získání způsobilosti vyučovat další předměty •
• k získání způsobilosti vykonávat přímou speciálněpedagogickou činnost u zdravotně postižených dětí, žáků a studentů s jiným druhem postižení •
• studií ke splnění kvalifikačních předpokladů •

PhDr. Jana Vítková
Centrum celoživotního vzdělávání

tel.: +420 585 635 146
e-mail: jana.vitkova@upol.cz

Kariérní poradce pro oblasti:

• paralelních studií •
• kurzů k prohlubování odborné kvalifikace (kurzy celoživotního vzdělávání) •

Centrum inovací ve vzdělávání

Vedoucí Centra:
doc. PhDr. Hana Marešová, Ph.D., MBA
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 006
e-mail: hana.maresova@upol.cz

Zástupce vedoucí Centra:
Mgr. David Nocar, Ph.D.
Katedra matematiky
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 709
e-mail: david.nocar@upol.cz

Technický garant:
doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Katedra technické a informační výchovy
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 811
e-mail: milan.klement@upol.cz

Administrativní pracovník:
Mgr. Barbora Mlčochová
Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 175
e-mail: barbora.mlcochova@upol.cz

Administrativní pracovník:
Mgr. Martina Bartoníčková

Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: 585 635 175
e-mail: martina.bartonickova@upol.cz

Odborný pracovník:
Mgr. Miroslava Dluhošová
Katedra českého jazyka a literatury
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Centrum celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci

Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc

Jak nás najdete: Z hlavního vlakového nádraží nejlépe tramvají (zastávka před vlak. nádražím) č. 2, 4, 6 -> Druhá zastávka "Žižkovo náměstí" přímo před fakultou.

Google Mapa (úzká)