Kurz sdílení a efektivní komunikace mezi začínajícím a uvádějícím učitelem 1. stupně ZŠ


Kurz je určen zejména začínajícím učitelům do tří let praxe, nebo těm, kteří cítí potřebu oživit propojení mezi teorií nabytou v pregraduální přípravě a reálnou praxí na 1. stupni ZŠ. Náplní kurzu je sdílení zkušeností začínajících učitelů (či učitelů obávajících se deziluze z profese a syndromu vyhoření), se zkušenou uvádějící učitelkou (lektorkou). Účastnici společně ve vztahu zkušená učitelka (lektorka) a učitel (účastník kurzu) propojí teorii, legislativu a praxi, zanalyzují a provedou nácvik (sebe)reflexe reálných profesních situací nejen z výuky, ale i z komunikace s kolegy, s rodiči žáků i s vedením škol. Cílem kurzu je zefektivnit období adaptace začínajících učitelů za praktické podpory zkušeného učitele z praxe a zároveň výměna zkušeností mezi účastníky kurzu.

 

 Cílová skupina

 Začínající učitelé bez praxe či s praxí do tří let

 Lektor

 Mgr. Hana Fučíková

 Termín

 26. 11. 2022 od 9:00 (délka zhruba 6 vyučovacích hodin)

 
Přihlašování ukončeno.