Český jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Číslo studijního programu: D2PD29

(rozšíření kvalifikace z 1. st. ZŠ)

Cena:

1. rok 12 840 Kč

2. rok 13 290 Kč

Český jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program je určen pro  učitele 1. stupně ZŠ, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 7 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky na přijetí jsou:

  • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
  • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
  • strukturovaný životopis,
  • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-.
Český jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Organizace studia

Studium trvá 2 roky, tedy 4 semestry. Setkávat se budete přibližně 1krát za dva týdny (pátek nebo sobota). Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

  • Jazykovědné disciplíny
  • Literární disciplíny
  • Didaktika českého jazyka a literatury

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Mgr. Jana Sladová, Ph.D. Manager studia: Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D

Český jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura  na druhém stupni základní školy.

Český jazyk – učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV