Studium pro výchovné poradce

Číslo studijního programu: D2PD54

Cena:

1. rok 10 850 Kč

2. rok 15 230 Kč

Studium pro výchovné poradce

Požadavky na přijetí

Studijní program Studium pro výchovné poradce je určen kvalifikovaným pedagogickým pracovníkům, kteří (učitele s magisterským vzděláním) vykonávají funkci výchovného poradce nebo se na výkon této funkce připravující (studium předpokládá základní znalosti z psychologie, které se prohlubují, rozšiřují, ale i doplňují o zcela nové disciplíny, které nejsou obvykle součástí přípravy učitelů, jsou však nutné pro výkon funkce výchovný poradce).

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání odborné kvalifikace
 • strukturovaný životopis
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Studium pro výchovné poradce

Organizace studia

Studium trvá 2 roky. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota). Ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce. 

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • osobnost výchovného poradce a kariérové poradenství
 • základní diagnostické a intervenční techniky v poradenské práci ve škole, školní třída a její diagnostika
 • integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Ústavem pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: PhDr. Jana Kvintová, Ph.D.

Manager studia: Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D.

Studium pro výchovné poradce

Uplatnění absolventa

Absolvent získá odbornou kvalifikaci VÝCHOVNÉHO PORADCE. 

Cíle vzdělávacího programu:

 1. Účastník si rozšíří odborné kompetence v oblasti komunikace.
 2. Získá nové poznatky z oblasti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 3. Účastník získá nové dovednosti v oblasti kariérového poradenství.
 4. Nadále si účastník rozšíří své znalosti v oblasti diagnostické a intervenční techniky v poradenské práci ve škole.
Studium pro výchovné poradce

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV