Nejčastější dotazy

Získání kvalifikace k pedagogické činnosti

22. 02. 2015

Dobrý den, vystudovala jsem VŠE v Praze (inženýrské studium). Nyní jsem na rodičovské dovolené a po jejím skončení bych ráda učila (uplatnění najdu pravděpodobně spíše na SŠ). Předpokládám, že nejvhodnější je zvolit "Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ". Mohu učit už po 1. ročníku nebo je třeba dokončit oba? Je nějaká jiná možnost, jak si v co nejkratší době zajistit možnost učit? Předem moc děkuji za odpověď a jsem s pozdravem, MB

Dobrý den,

ano, nejvhodnější je uvedený program. Učit můžete již od 1. ročníku, protože jste zahájila studium k získání potřebné kvalifikace. Jiná možnost není, pokud chcete učit jak odborné, tak všeobecně-vzdělávací předměty, jak na 2. st. ZŠ, tak na SŠ, musíte podle zákona absolovat studium o délce min. 250 hodin.

Kvalifikace

22. 02. 2015

Dobrý den, mám Mgr. studium, státnice z biologie a DPS učitelství odborných předmětů na SŠ (350 hod.). Mohu učit na 2. st.ZŠ přírodopis a na SŠ biologii? Během studia jsem absolvovala i předměty chemie a matematiky. Mohu učit i tyto předměty nebo jen ty, ze kterých mám státnice? Děkuji.

Dobrý den,

můžete učit přírodopis a biologii, pokud jste získala DPS na VŠ. Můžete učit ty předměty, které jste sama během studia absolvovala, konečné rozhodnutí je však na řediteli. On rozhodne, které všechny předměty můžete učit.

Učitel v MŠ

22. 02. 2015

Dobrý den, ráda bych pracovala jako učitelka v MŠ, mám vystudovanou střední ekonomickou školu. Jaké vzdělání si musím doplnit, pokud nechci studovat střední ped.školu? Byl by postačující kurz? A pokud ano, jaký? Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den,

kurz nestačí, pokud nechcete střední ped. školu, tak máte možnost si doplnit vzdělání na VOŠ, či na VŠ v rámci bc. či mgr. v oboru zaměřeném na přípravu učitelů MŠ.

Kvalifikace učitele na první stupen ZŠ

22. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudovaný obor Učitelství pro MŠ (Bc.) na upol.Chtěla bych se zeptat pokud bych chtěla učit na první stupňi ZŠ musím začít studovat přímo Učitelství pro 1.stupen ZŠ a nebo existuje jiná cesta ( navazující magisterský obor.apod) nebo celoživotní vzdělávání.Prosím o radu a předem děkuji P.K

Dobrý den,

musíte mít magisterské vzdělání a to v rámci celoživotního vzdělávání nezískáte. Takže buď magisterské studium zaměřené na přípravu učitelů 1. st. ZŠ, či navazující magisterské studium Speciální pedagogiky pro učitele.

Učitelství pro 1. stupeň

22. 02. 2015

Dobrý den, vystudovala jsem magisterský obor ČJ-VV pro 2. a 3. stupeň,nyní učím na 1. stupni ZŠ a musím si doplnit odbornou kvalifikaci. Chtěla bych se zeptat, zda je možné získat odbornou kvalifikaci k výuce na 1. stupni ZŠ i vystudováním speciální pedagogiky pro učitele v rámci DVPP. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

ne, touto cestou potřebnou kvalifikaci pro výuku na 1. st. ZŠ nezískáte. Musela by to být učitelská speciální pedagogika v rámci magisterského studia. Potřebnou kvalifikaci pro výuku na 1. st. ZŠ získáte v rámci celoživotního vzdělávání v programu Učitelství pro 1. st. ZŠ. Více informací o tomto programu se dozvíte na tomto odkaze: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

1.stupeň ZŠ

21. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudované magisterské studium Vychovatelství na UP v Olomouci, Speciální pedagogiku na UP v Olomouci v rámci programů celoživotního vzdělávání (3 leté). 25 let působím jako učitelka na 1.stupni základní školy. Není mi 50 roků, nespadám tedy do výjimky. Poradíte mi, jak pokud možno co nejjednodušeji získat kvalifikaci učitelky 1. stupně ZŠ. Děkuji.

Dobrý den,

pro absolventy magisterského studia Vychovatelství připravujeme program celoživotního vzdělání, díky kterému získají kvalifikaci k výuce na 1. st. ZŠ. Program začne letos od září a bude se možné do něj přihlásit. Na jeho přípravě se pracuje.

kvalifikace

21. 02. 2015

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaké povolání mohu vykonávat ve školství.Mám vystudované gymnázium,SSOš sociálně právní,doplňující studium pro učitele odborných předmětů pro SOU a SOš, nyní studují Bc.speciální pedagogika - vychovatelství.Mohu učit po dokončení v MŠ , ve speciálních školách jako vychovatelka a na učilištích? Jaké profese bych v praxi mohla vykonávat abych byla kvalifikovaná. Za ochotu a odpověď předem děkuji. O

Dobrý den,

po dokončení bakalářského studia budete moci učit v běžné i speciální MŠ, rovněž jako vychovatelka, ped. volného času a asistent pedagoga.

ZŠ - 1 a 2 stupeň

21. 02. 2015

Vystudovala jsem obor speciální pedagogika Univerzity Jana Amose Komenského PRAHA v magisterském oboru, / státní zkouška z Spesiální pedagogika, Speciálněpedagogická diagnostika, Speciálněpedagogické poradenství. Jaké studium je nutno doplnit, abych mohla učit na základní škole? Mohu učit první stupeň? Děkuji

Dobrý den,

jak se přesně jmenuje obor a program, který jste vystudovala?

Pedagog. studium pro vychovatele

21. 02. 2015

Dobrý den, již 6 rokem pracuji jako vychovatel ve školním klubu na ZŠ. Mám ukončené středoškolské vzdělaní nepedagogickeho směru a domnívám se, že k dosažení správné kvalifikace mi bude stačit vystudovat Pedagogické studium pro vychovatele č.p. 9217W005. Domnívám se prosím správně? Pokud ano, prosím můžete mi poradit, kde najdu přesně odkaz na elektronickou přihlášku? A v případě, že ji zašlu, tak zbývající potřebné dokumenty zaslat poštou před nebo po odeslání elektronické přihlášky. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den Bebčáková Bára

Dobrý den,

domníváte se správně. Odkaz na přihlášku naleznete zde: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/prihlasky/programy-czv/. Všechny dokumenty zašlete po odeslání přihlášky společně s podepsanou přihláškou.

získání pedagogické kvalifikace

21. 02. 2015

Dobrý den, hledám studium k získání pedagogické kvalifikace k výuce na prvním stupni zš. Mám vystudovaný magisterský obor sociální práce na FFUK, mezinárodní zkoušky z AJ. Děkuji

Dobrý den,

je nutno vystudovat magisterský obor zaměřený na přípravu učitelů na 1. st. ZŠ.

speciální pedagogika

21. 02. 2015

Dobrý den,mám VŠ+DPS a je mi téměř 53 letNyní učím v praktické škole,je nutné abych si doplnila kvalifikaci pro výuku dětí se spec. výukovými potřebami? Děkuji.

Dobrý den,

ano je.

NMgr. studium - Speciální pedagogika

20. 02. 2015

Dobrý den, jsem studentkou 1.r.NMgr. Speciální pedagogika - učitelství(UJAK). Je možné podat přihlášku do navazujícího studia Speciální pedagogika, i když mám Bc ze Sociální pedagogiky? Děkuji.

Dobrý den,

Speciální pedagogika – jednooborové navazující Mgr. studium na PdF UP je neučitelské, můžete si zvolit specializaci andragogika nebo raný věk v prezenčním studiu, nebo v kombinovaném studiu pouze andragogiku.

Přihlášku si podat můžete.


Mgr. Marcela Vlčková
studijní referentka

vzdělání

20. 02. 2015

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda jsem kvalifikovaná učit na škole pro žáky s SVP a v přípravné třídě pro žáky s SVP, když jsem vystudovala Bc. speciální pedagogika a nyní studuji magisterské studium na Vysoké škole manažerské Ve Varšavě obor předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně (není to speciální pedagogika). Mohu učit na škole pro žáky s SVP i na běžné ZŠ? Děkuji.

Dobrý den,

jelikož se jedná o vzdělání získané / které bude získané mimo ČR, bude potřeba se obrátit na MŠMT s žádostí o nostrifikaci. Záleží na pouzení MŠMT, kterému našemu oboru a programu bude odpovídat. Pokud ho posoudí jako vzdělání určené pro získání kvalifikace učitelky MŠ a zároveň učitelky 1. st. ZŠ, získáte kvalifikaci pro výuku na přípravném stupni. Nezískáte však kvalifikaci pro výuku na přípravném stupni speciální školy, ani na 1. st. ZŠ speciální školy.

doplnění kvalifikace na učitelku 1. stupně ZŠ

20. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudováno učitelství pro 2.a 3.stupeň Rj-Tv-Pg, doktorské studium na Pg a v rámci CŽV 3 leté studium speciální Pg zakončený závěrečnou zkouškou. Chci vykonávat funkci ředitelky MŠ a ZŠ (pouze 1. stupeň) a zároveň na škole učit (zatím vím, že mohu pracovat pouze v ŠD). Stačí mi doplnit si vzdělání s Bc. či Mgr. studiem spec. ped., při kterén by se dalo využít již absolvované 3 leté studium spec.Pg?

Dobrý den,

možností, jak získat kvalifikaci pro výuku na 1. st. ZŠ je ve Vašem případě více:

1. magisterské studium učitelství pro 1. st. ZŠ,

2. studium speciální pedagogiky pro učitele v rámci navazujícího magisterského studia,

3. celoživotní vzdělávání Učitelství pro 1. st. ZŠ.

Vedle potřebné kvalifikace pro daný stupeň však budete potřebovat i absolvovat studium pro vedoucí ped. pracovníky.

Učitelka ZŠ

20. 02. 2015

ám vystudováno vychovatelství Mgr., ukončeno 2000, poté speciální pedagogiku na UP v Olomouci CŽV. Vyučuji na ZŠ ve ve speciálních třídách, na což mám kvalifikaci(potvrzeno MŠMT) a taktéž na základní škole, kde bych si potřebovala vzdělání doplnit.Jaké studium bych měla dostudovat, případně existuje nějaky kurz v CŽV co by doplnil mé vzdělání? Děkuji mockrát

Dobrý den,

pošlete mi prosím Vaše doklady o vzdělání na veronika.machowska@upol.cz

kvalifikace pro výuku předmětu Technologie

19. 02. 2015

Děkuji za Vaši odpověď ze dne 10.2. a k vašemu dotazu,jaké mám vzdělání,mám střední ekonomickou školu s maturitou.Takže by mě zajímalo,co by bylo nejvhodnější si doplnit za studium k tomu,abych mohla vyučovat tu Technologii na učebním oboru Pečovatelské služby.Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

prosím kontaktujte mne telefonicky na 585 635 148, potřebuji se zeptat na pár věcí.

DOTAZ

19. 02. 2015

Mám vystudovaný obor učitelství praktického vyučování - bakalářský obor. V současné době studuji na UK HTF obor Sociální a charitativní práce- magisterský obor. Mám dodělané DPS - učitelství odborných předmětů a Speciální pedagogiku oba obory vystudované na UK. Učím na odborném učilišti- prodavačky, zdravotnice, zahradnice, kuchaře. Chci se zeptat zda-li splňuji kvalifikaci a pokud ne tak co bych měla vystudovat abych splňovala a mohla v klidu pracovat v oboru, který mi velmi baví a naplňuje.

Dobrý den,

jakou máte střední školu? Možná bude lepší, když mi zavoláte a probereme to, 585 635 148.

vzdělání

19. 02. 2015

Dobrý den, učila jsem na II. stupni ZŠ, bohužel jen s certifikátem FCE a střední školou. Nyní jsem na mateřské dovolené a zároveň jsem začala studovat 1. ročník bakaláře - obor Pedagogika+Výchova ke zdraví.Bylo mi sděleno, že mohu být na hodinu propuštěna. Ale vždyť já studuji, po ukončení Bc. bych chtěla navázat na Mgr. Učitelství výchovy ke zdraví. Má právo mě ředitelka propustit? Děkuji Libuše

Dobrý den,

má, nezáhájila jste studium k získání potřebné kvalifikace. Zahájení bakalářského studia nestačí, s ním učit na ZŠ nemůžete. Byla potřeba zahájit magisterské  studium.

Pouze vyučen

19. 02. 2015

Dobrý den.Jsem pouze vyučen jako pekař(výuční list) .V tomhle oboru mám praxi přes 20 let a díky tomu jsem dostal nabídku na učitele odborného výcviku na střední škole.Jaké vzdělání si musím doplnit pro tuhle pozici?A lze napřed vystudovat DPS pro učitele odborného výcviku a poté dodělat maturitu,nebo je prvotní maturita a poté DPS?Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den,

S výučním listem se můžete přihlásit na Pedagogické studium učitelů odborného výcviku.

učitelka odborných předmětů na SOU

19. 02. 2015

Dobrý den. Působím jako učitel odborných předmětů technologie a materiály na SOU kadeřnickém. Jako kadeřnice jsem vyučena, praxi v oboru mám 19 let, mám maturitu, doplňkové pedagogické studium a bakalářský titul z UK Ped fakulty obor Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku. Učím desátým rokem. Musím si dodělat Mgr?dle školského zákona ano, ale nemohu najít studijní program. Je to jen Učitelství odborných předmětů, které se vyučuje na Masarykově univerzitě, nebo i jiný obor? Je mi 51 let a je pro mě další studium nutné? Děkuji za odpověď Pavla N.

Dobrý den,

pokud jste učitelkou předmětů praktického vyučování, či odborného výcviku, tak je pro Vás dostačující Vaše současné vzdělání. Potřebnou kvalifikaci jste jím získala. Nemusíte si dodělávat magisterské vzdělání.

Vychovatelka ve školní družině

19. 02. 2015

Dobrý den, mohu pracovat jako vychovatelka ve školní družině pokud jsem absolvovala vzdělávací program Studium pedagogiky - Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a podle § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění pozdějších předpisů? Vystudovala jsem SŠ s maturitou bez ped. zaměření. Předem moc děkuji za Vaši odpověď.

Dobrý den,

vzhledem k charakteru dotazu mne prosím kontaktujte telefonicky na 585 635 148.

NMgr. studium

19. 02. 2015

Dobrý den, mám Bc. Sociální pedagogika. Je možné vystudovat programu CŽV -Speciální pedagogika pro vychovatele (číslo programu 9204W001)a učit s tímto oborem na ZŠ? Případně jaký obor vystudovat, aby bylo možné učit na ZŠ? Děkuji za odpověď

Dobrý den,

není to možné. Pokud chcete učit, musíte mít magisterské vzdělání.

Pedagogické minimum

19. 02. 2015

Dobrý den, potřeboval bych si dodělat Pedagogické studium učitelů odborného výcviku. Jestli je vhodné i pro učitele autoškoly. Potřeboval bych vědět do kdy je potřeba podat přihlášku, jestli se k tomuto oboru dělají přijímací zkoušky a popřípdě jakým způsobem se mohu přihlásit. Děkuji

Dobrý den,

netuším jestli Pedagogické studium učitelů odborného výcviku je vhodné pro učitele autoškoly. Toto studium je určeno pro mistry odborného výcviku, kteří pracují se studenty odborného výcviku.

pouze vyučen

19. 02. 2015

Prosím o odpověd. Reaguji na dotaz z 19.2.2015 - pouze vyučen. Prosím, kde se dá příhlásit na Pedagogické studium učitelů odborného výcviku pouze s výučním listem. Mockrát děkuji.

Dobrý den,

u nás. Jedná se o program: Pedagogické studium učitelů odborného výcviku. Přihlásit se můžete na tomto odkaze: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/prihlasky/programy-czv/

Speciální pedagogika pro učitele

19. 02. 2015

Dobrý den, mám dotaz, které pedagogické fakulty otevírají navazující magisterský obor Speciální pedagogika pro učitele? Našla jsem jenom Masarykovu univerzitu, opravdu je jediná s tímto oborem? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

Masarykova a Karlova univerzita.

Učitelka v mateřské škole

19. 02. 2015

Vystudovala jsem obor speciální pedagogika Univerzity Jana Amose Komenského PRAHA v magisterském oboru, / státní zkouška z Spesiální pedagogika, Speciálněpedagogická diagnostika, Speciálněpedagogické poradenství. Můžu pracovat v mateřské škole? Jaké studium je možné doplnit, abych mohla učit v mateřské škole. Děkuji

Dobrý den,

můžete. Nemusíte si nic doplňovat.

Doplňující ped.studium

18. 02. 2015

Dobrý den,mám za sebou jeden semestr DPS na jiné škole. Jedná se o soukromou školu, kde nejsem spokojená. Bylo by možné přestoupit na váš obor speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku? Za jakých podmínek?Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

Přestup z jiné školy k na UP v Olomouci není možný (směrnice rektora UP). Je potřeba se přihlásit do prvního ročníku.

kvalifikace pro MŠ

18. 02. 2015

Dobrý den,učím sedmým rokem v MŠ,vystudovala jsem PF ZČU v Plzni, učitelství pro SŠ.Mám celkem 17 let pedagogické praxe.Podle novely zákona si musím ihned dodělat potřebnou kvalifikaci pro MŠ.Jaké studium bych měla zvolit, abych co nejrychleji a nejsnáze potřebnou kvalifikaci získala?Mám státnice z pedagogiky a psychologie.Jakou školu vybrat?Jak dlouho musím studovat?Uznají mi některé zkoušky z VŠ?

Dobrý den,

nejrychlejší cesta je maturita na střední ped. škole. S uznáním zkoušek je potřeba se pak obrátit na příslušnou instituci, kde si budete kvalifikaci doplňovat.

Dotaz

18. 02. 2015

Dobrý den, měl bych na Vás dotaz ohledně dalšího studia. Vystudoval jsem magisterský obor Pedagogika-resocializace na Vysoké škole manažerské ve Varšavě. Nyní působím na MŠ,ZŚ a SŠ v Karviné, příspěvkové organizaci jako asistent pedagoga, vychovatel a vychovatel pro sociálně znevýhodněné žáky. Od září je mi nabízena možnost učit na této základní škole s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podmínkou je doplnit si vzdělání v oboru speciální pedagogika, nebo začít studovat. Který obor bych měl absolvovat, abych mohl na této škole působit jako učitel?

Dobrý den,

nejlépe magisterský učitelský zaměřený na výuku na speciálních školách.

Pedagogické vzdělání

18. 02. 2015

Dobrý den, minulý rok jsem ukončila bakalářské studium, obor vychovatelství na Pedag. fakultě v Olomouci. Pracuji ve školní družině 22 let, dobírám úvazek učením výchov (TV,HV, atd.)Dle nového zákona bych měla mít pro učení magisterské vzdělání. Chtěla bych se zeptat, zda na dobírání úvazku stačí vystudovat navazující magisterské Řízení volnočasových aktivit? Musím pak po získání Mgr. ještě studovat v programu celoživ. vzdělávání 1.stupeň?

Dobrý den,

musíte mít vzdělání v tom oboru, který učíte. Pokud učíte na 1. st. ZŠ, musíte mít magisterské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů 1. st. ZŠ.

DPS

18. 02. 2015

Dobrý den, kdy je naplánovaný začátek programu - Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ a do kdy je potřeba uhradit částku za tento program? Děkuji Vám za odpověď.

Dobrý den,

na září 2015, do zápisu - srpen.

kvalifikace

18. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudovaný magisterský obor speciální pedagogiky Vychovatelství pro mládež vyžadující zvláštní péči. Postačí mi k získání kvalifikace učitelky na základní škole praktické 1. doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ nebo 2.třísemestrální rozšiřující studium učitelství 1. stupně ZŠ. Děkuji moc za odpověď.

Dobrý den,

předávám vyjádření MŠMT:

Absolventka Vychovatelství pro mládež vyžadující zvláštní péči  získala  podle vyhlášky  č. 139/1997 Sb. odbornou kvalifikaci učitelky ZŠ pro žáky se SVP,  je s ohledem na ustanovení § 30 zákona č. 563/2004 Sb. je za kvalifikovanou učitelku ZŠ pro žáky se SVP považována i nadále.


 

Předškolní výchova v MŠ

18. 02. 2015

Jsem absolventka speciální pedagogiky JAK PRAHA a ukončila jsem ji Mgr. Můžu pracovat v mateřské škole, nebo na základní škole. Jaké studium je možné doplnit, abych mohla učit v mateřské škole. Děkuji

Dobrý den,

co je to JAK? Jaký to bylo obor, magisterský, bakalářský? Jak se přesně jmenoval?

kvalifikace

18. 02. 2015

Dobrý den, v roce 2007 jsem získala titul Mgr. ve studijním programu Speciální pedagogika, obor Speciální pedagogika. Státní závěrečnou zkoušku jsem vykonala z edukace jedinců s poruchami chování, pedagogiky a psychologie a speciální pedagogiky pro učitele. Mám dotaz jsem kvalifikovaná pro základní školu praktickou? Který stupeň? Mohu učit i na praktické škole jednoleté a dvouleté? Mohu učit na 1. stupni běžné ZŠ. Děkuji moc za odpověď.

Dobrý den,

pošlete mi diplom a přílohy na veronika.machowska@upol.cz

Zájem o studium "Asistent pedagoga"

18. 02. 2015

Dobrý den, ráda bych se přihlásila ke studiu jednoletého oboru Asistent pedagoga. Kdy prosím začíná studium a do kdy je potřeba odeslat veškeré potřebné dokumenty ke přijetí? Moc děkuji za odpověď S přáním hezkého Kateřina Bílá

Vážená paní,

nejbližší běh začíná 27. února 2015. Pokud byste se ještě chtěla přihlásit, tak nám zavolejte (585635149).

Bakaláři

18. 02. 2015

Dobrý den. Na škole učí několik Bc., případně studentů VŠ, kteří ještě nejsou dostudovaní. Jsou odborně kvalifikovaní, mohou učit? Děkuji

Dobrý den,

pokud zahájili odpovídající studium k získání potřebné kvalifikace (a studují), tak se na ně pohlíží jako na kvalifikované.

Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

18. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudovanou Vysokou školu báňskou -technickou univerzitu v ostravě, obor - Technologie letecké dopravy. Momentálně jsem na mateřské dovolené a chtěla bych si nechat udělat pedagogické mimimum. Chtěla jsem se proto zeptat, jestli si mohu vybrat z programů celoživotního vzdělávání Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku? případně, kdy tento program začíná? Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pro Vás je určen tento program: Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ. Program začíná v září 2015.

kvalifikace

18. 02. 2015

Dobrý den. Vystudovala jsem VŠ zemědělskou, obor všeobecné zemědělství(1997) a následně DPS - Vysvědčení o pedagogické způsobilosti k vyučování odborným předmětům podle získané kvalifikace (1999). Jsem kvalifikovaná jako učitelka přírodopisu a chemie na II. stupni ZŠ? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pošlete mi Vaše doklady o vzdělání na veronika.machowska@upol.cz

kvalifikace II. stupeň ZŠ

18. 02. 2015

Dobrý den. Ráda bych se zeptala, zda má kvalifikace odpovídá kvalifikaci učitele II. stupně ZŠ. Po maturitě jsem absolvovala DPS, opravňující k učitelství podle odborné způsobilosti. Pak jsem získala bakalářský titul na Zemědělské univerzitě - obor fytotechnika (2004)a následně titul Ing. na téže univerzitě - obor veřejná správa a regionální rozvoj. Je má kvalifikace dostatečná, když jsem absolvovala DPS a bakalářská studia před nabytím účinnosti zákona 563/2004 Sb.? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

jak jste mohla prvně udělat DPS, když jste neměla ukončené VŠ vzdělání? DPS se váže na magisterské / inženýrské studium. S tímto dotazem se prosím obraťte na MŠMT.

učitelka MŠ

18. 02. 2015

Mohu s některým z těchto oborů učit v MŠ: bakalářský obor Speciální pedagogika pro vychovatele, magisterský obor - Speciální pedagogika, magisterský obor - Speciální pedagogika - učitelství (UJAK)

Dobrý den,

se všemi.

český jazyk a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

17. 02. 2015

Dobrý den, vystudovala jsem čj a zrv se zaměřením na vzdělávání, získala jsem titul bc. Již dva roky učím na zš a při práci jsem studovala. Bohužel jsem studium neukončila státnicemi. Od února tudíž nebudu student. Zatím jsem našla dvě možnosti: navazující dálkové studium čj a ov nebo navazující dálkové studium v oboru pedagogika volného času. Je možné, abych doučila tento školní rok a od dalšího roku pokračovala, protože už zase budu student? A pokud si vyberu druhý zmiňovaný obor, budu moci učit na zš? Mohu se se svým dosavadním vzděláním nějakým způsobem uplatnit ve školství?Díky za odpověď.

Dobrý den,

můžete mi prosím vysvětlit zkratku zrv?


Mgr. Libuše Lysáková
vedoucí studijního oddělení

přerušení studia

17. 02. 2015

Chtěla bych se zeptat, zda i v celoživotním vzdělávání je možnost přerušení studia a za jakých podmínek. Jsem ve druhém ročníku dvouletého studia a chtěla bych z důvodu nedostatku času studium přerušit. Je to možné? Jak je to poté s placením školného? Díky za odověď

Dobrý den,

podmínky přerušení studia najdete v Řádu celoživotního vzdělávání, který najdete na www.ccv.upol.cz (Dokumenty – Legislativa a prováděcí normy).

S pozdravem

PaedDr. Irena Smetanová

Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

hudební výchova na 2. stupni ZŠ

17. 02. 2015

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda splňuji kvalifikaci pro výuku hudební výchovy na 2. stupni ZŠ, když mám vystudovaný magisterský obor Muzikologie na FFUP a k tomu jsem absolvovala program celoživotního vzdělávání na PdF UP - doplňující pedagogické studiium k získání učitelské způsobilosti pro předmět Muzikologie na středních školách (v rámci tohoto doplňujícího studia jsem vykonala závěrečnou zkoušku z Pedagogiky pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktiky diplomového oboru). Případně jaké vzdělání bych si potřebovala doplnit, kdybych chtěla učit v mateřské škole? Děkuji za odpověď

Dobrý den,

můžete učit hudební výchovu na 2. st. ZŠ. Pokud chcete učit v MŠ, tak je potřeba vystudovat obor zaměřený na přípravu učitelů na MŠ - na střed. ped. škole, VOŠ, či na VŠ.

Může logoped s absolvováním rozdílového studia spec. pedagogiky učit?

17. 02. 2015

Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem, který je v této době asi poměrně častý. Mám vystudovaný obor logopedie na UP v Olomouci, st. zkoušku ze speciální pedagogiky, psychopedie a logopedie. V rámci programu celoživotního vzdělávání jsem absolovovala rozdílové studium speciální pedagogiky a zde vykonala závěrečné zkoušky z psychopedie a psychopedických metodik. Na osvědčení je zapsáno:" Jmenovaná výše uvedeným studiem získala speciálně pedagogickou způsobilost." Mohu s tímto vzděláním i po 1.lednu 2015 učit na 1.stupni základní školy? Domnívám se, že v mém případě se jedná o tuto část zákona: " § 7 (2) Učitel prvního stupně základní školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou kvalifikaci a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele," ale, nejsem si tím jistá. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

nemůžete učit na 1. st. ZŠ, muselo by se jednat o magisterský obor Speciální pedagogika pro učitele, nikoliv v rámci celoživotní vzdělávání.

Vzdělání pedagogů na SŠ

17. 02. 2015

Jsme střední škola, která vyučuje mimo jiné i tzv. E obory, které mohou navštěvovat i žáci z nižších ročníků ZŠ a ze ZŠ se speciální výukou. Jaké vzdělání musí mít pedagogičtí pracovníci, vyučující tyto žáky? Podotýkám, že žáci jsou zařazeni v běžných třídách.

Dobrý den,

to by Vám měl říci ředitel, či zřizovatel školy. Zda stačí kvalifikace pro běžné školy, nebo už je potřeba mít vzdělání i se speciální pedagogikou.

Objasnění kvalifikace

17. 02. 2015

V roce 1991 jsem získala titul inženýr na VŠB Ostrava, fakultě ekonomické. Poté jsem v roce získala vysvědčení o pedagogické způsobilosti (doplňující pedagogické studium zaměřené na učitelství odborných předmětů a na výuku těchto předmětů na střední škole) na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Závěrečnou zkoušku jsem vykonala z pedagogiky, psychologie a didaktiky odborných předmětů. Součástí byla i závěrečná práce. Získala jsem tak pedagogickou způsobilost k vyučování odborných předmětů v oboru své vysokoškolské kvalifikace na střední škole. Pak jsem začala učit na základní škole praktické(dříve zvláštní škola). Protože mě práce s těmito dětmi zaujala a věnuji se jí dodnes, zjišťovala jsem, jak si doplnit studium. Byla mi doporučeno (MŠMT) šestisemestrální studium speciální pedagogiky rozšiřující pro absolventy vysokých škol, které jsem absolvovala v letech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě (Ústav celoživotního vzdělávání a rozvoje). Získala jsem jako přílohu k diplomu č.xxxx a vysvědčení o pedagogické způsobilosti č. xxxx - osvědčení o státní zkoušce ze specifických poruch učení ****. Součástí byla i závěrečná práce. Vykonala jsem zkoušky z předmětů surdopedie, etopedie, oftalmopedie, somatopedie, psychopedie, specifických poruch učení, ORL a foniatrie, logopedie, pediatrie, neurologie a psychiatrie , patopsychologie, somatopatologie, speciální pedagogiky, psychologie a dalších. V letech, kdy jsem studovala, ani jiná škola speciální pedagogiky pro absolventy VŠ nebyla. Na škole působím 22 let. Učím na základní škole praktické a zároveň také na střední škole (praktická škola dvouletá), kde vyučuji matematiku. Chtěla jsem se tímto dotázat, zda splňuji kvalifikaci na uvedené škole (základní škola praktická a střední škola (praktická škola dvouletá), případně čemu bych se měla věnovat, jakému studiu. Děkuji za radu a pomoc při objasnění mé kvalifikace, neboť po 22 letech praxe a dnešních změnách si přestávám být jistá, čím jsem. Doposud jsem o své kvalifikaci nepochybovala. Děkuji moc za odpověď.

Dobrý den,

pokud bylo studium speciální pedagogiky v min. rozsahu 250, tak můžete svou funkci vykonávat i nadále. Nemůžete akorát učit na 1. st. ZŠ.

Učitel hudební výchovy na ZŠ

17. 02. 2015

Dobrý den, jsem absolvent konzervatoře. Mohu s tímto vzděláním vyučovat hudební výchovu na ZŠ (1. stupeň, 2. stupeň), případně, jaké bych si musel doplnit vzdělání, abych mohl jako učitel tohoto oboru působit na ZŠ. Děkuji za odpověď a Vaši ochotu. Josef Rapáč

Dobrý den,

pokud chcete učit na ZŠ, musíte mít magisterské vzdělání.

učitelství

17. 02. 2015

Dobrý den, prosím o radu. Já i kolegyně jsme obě vystudovaly speciální pedagogiku. Učíme ve speciální třídě (dříve pomocné škole). Nemáme učitelství, já jsem tedy začala studovat rozšiřující studium učitelství pro 1. stupeň, ona ale učitelství pro 2. stupeň. Prý jí bude stačit, aby jí ředitel dal učit na 2.stupni (klidně i ZŠ) jeden předmět a může klidně učit dále. Tak nevím, která máme pravdu.A ještě řeší se ve speciální třídě aprobace 1. stupeň a 2. stupeň, mám děti namíchané z obou stupňů. Děkuji Michaela F.

Dobrý den,

vzhledem k charakteru dotazu mne prosím kontaktujte telefonicky na 585 635 148.

kvalifikace

17. 02. 2015

Dobrý den, podle vašich přečtených odpovědí jsem jako Ing. (Fakulta ekonomická, r.1990) s následným studiem DPS pro učitele odborných předmětů(r.1992) kvalifikovaná učit na 2.st.ZŠ a na SŠ předměty, které odpovídají mému zaměření(matematika, informatika, občanská výchova...). Mám dotaz zda absolvováním šestisemestrální speciální pedagogiky rozšiřující pro absolventy vysokých škol (r. 1999)mohu učit na základní škole praktické 2. stupeň a na střední škole praktické dvouleté a jaké předměty ? Mám 22- letou praxi na základní škole praktické.Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

můžete učit stejně předměty, jako na běžné ZŠ a SŠ. Zde je ten rozdíl, že je můžete učit i na speciálních školách.

vychovatelka v druzine bezne zakladni skoly a specialni

17. 02. 2015

Dobry den, Mam vystudovany Bc.obor specialni pedagogika a cesky jazyk a chtela bych se zeptat, zda mam kvalikaci pro vychovatele jen ve specialni skole nebo muzu pracovat jako vychovatelka skolni druziny v bezne zakladni skole.dekuji

Dobrý den,

můžete pracovat jako vychovatelka ve speciální, ale i běžné škole /  družině.

tanec jinak

17. 02. 2015

Dobrý den, zaujalo mě studium tanec jinak. Pracuje ve škole, kde uklízím a protože hraji na housle a mám ráda tanec, vedu hudebně taneční kroužek, kde máme nyní takový hezký projekt Voda, život Země. Je mi 42 let, jsem sama s dcerou a ráda bych si dálkově dodělala nějaké vzdělání, které by mělo pedagogický směr, ale aby tou náplní vzdělání byl tanec. A tato nabídka se mi líbí. Nenašla jsem tam termíny toho kurzu. Budou nějaké v tomto roce? Moc děkuji za odpověď, těším se. S pozdravem Hana H. Záhorcová

Dobrý den,

je mi to líto, ale o tento kurz je minimální zájem. Můžete se však přihlásit společne s dcerou na tomto odkaze: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/prihlaska-czv/

Jakmile budeme mít min. potřebný počet přihlášek, bude kurz realizován a budete informováni o termínu konání.

dotaz ke vzdělání

17. 02. 2015

Dobrý den, na můj dotaz jsem tu níže již odpověd našla-tedy jestli bych mohla učit na střední škole matematiku s vystudovanou ekonomickou školou a CŽV vzděláním. Přesto bych se ještě chtěla zeptat, zda-li k tomu není třeba mít z tohoto předmětu státnice nebo na tom nezáleží? Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den,

musíte mít daný předmět vystudovaný v průběhu Vašeho VŠ studia.

učitel 1.stupně

17. 02. 2015

dobrý den. Vystudovala jsem Mgr.obor Pedagogika-správní činnost na UP Olomouc a Mgr. obor Speciální pedagogika-učitelství na UJAK Praha. Mám dva dotazy: 1)Mohu učit na 1.stupni běžné ZŠ (§7 odst.1 g?)? 2)Mohu studovat v rámci celoživotního vzdělávání obor Matematika - učitelství pro 2. stupeň ZŠ ?

Doplnění pedagogického vzdělání

17. 02. 2015

Dobrý den, před pěti lety jsem ukončila navazující magisterské studium na Dopravní fakultě Jana Pernera v oboru Technologie a řízení dopravy. Praxi v dopravě mám 20 let a ráda bych se do budoucna věnovala učitelství na školách s dopravním zaměřením. Jaké studium bych si měla zvolit, abych mohla vyučovat na středních školách, případně na vysokých školách ? Děkuji

Dobrý den,

tento program:Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ.

Více informací o programu se dočtete na tomto odkaze: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

učitelství na střední škole

17. 02. 2015

Dobrý den, zajímalo by mě, co mi chybí k tomu, abych se stala učitelkou na střední škole, jestliže vystuduji kombinaci anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání + výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání. Musím dále vystudovat anglickou filologii a dějiny výtvarných umění v magisterském stupni? Děkuji, Drlíčková

Dobrý den,

nemusíte, ale musíte dokončit magisterské studium, které bude zaměřené na přípravu učitelů SŠ.

kvalifikace učitele

17. 02. 2015

Dobrý den, pracuji jako učitel TV na ZŠ pátým rokem. Mám vystudované bakalářské studium obor sportovní a kondiční specialista. Je potřeba podle nového zákona si rozšiřovat kvalifikaci? Popřípadě možnosti. Mockarát děkuji

Dobrý den,

pokud učíte na ZŠ, musíte mít magisterské vzdělání. Je potřeba si doplnit kvalifikaci.

Nový zákon

17. 02. 2015

Dobrý den, vystudovala jsem pedagogickou fakultu v Ostravě obor Učitel odborných předmětů pro SŠ s titulem BC, Mgr. Zaujalo mne studium OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD – UČITELSTVÍ PRO SŠ, které nabízíte, protože bych ráda, hlavně do budoucna, měla splněné všechny zákonné podmínky pro učitelství ZSV na SŠ popř. ZŠ. Proto se ptám, zda mi vystudování Vámi nabízeného studia tuto jistotu dá a pokud ne, prosím o radu, zda nabízíte studium ZSV, kde bych potřebnou kvalifikaci získala. Děkuji za odpověď K.

Dobrý den,

podmínky přijetí do studijních programů CŽV najdete na www.ccv.upol.cz (Programy CŽV), kde je uvedeno i uplatnění absolventa.

S pozdravem

PaedDr. Irena Smetanová

Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

Speciální pedagogika-psychologie

17. 02. 2015

Dobrý den, mám dotaz ohledně navazujícího magisterského studia. Momentálně studuji druhý ročník Bakalářského oboru sociální patologie a prevence, ale bohužel mi tento obor nenavazuje. Proto se chci zeptat, zdali je možné si podat přihlášku na navazující magist. studium a to konkrétně na obor speciální pedagogiku, samozřejmě pokud složím přijímací zkoušku, děkuji za odpověď.

Dobrý den,

podmínka k přijetí do navazujícího Mgr. studia Speciální pedagogika je absolvování Bc. studijního programu B7506 Speciální pedagogika.

S pozdravem

Mgr. Marcela Vlčková

studijní referentka

specialni pedagogila-logopedie

17. 02. 2015

Chcem sa spýtať či budete ralizovať špeciálnu pedagogiku-logopediu. Mám ukončenu špeciálnu pedagogiku 5 rokov, titul Mgr. Chcem sa spýtať či sa u Vás Logopédia vyštudovať dá. Dakujem

Dobrý den,

obor logopedie máme akreditován taktéž jako magisterské pětileté studium, pouze v prezenční formě.


Mgr. Libuše Lysáková
vedoucí studijního oddělení

navazující magisterské studium

17. 02. 2015

Dobrý den. Mám dokončeno bakalářské studium český jazyk - hudební výchova se zaměřením na vzdělávání. Chtěla bych se zeptat, zda je možnost si v navazujícím studiu tuto kombinaci nějak změnit nebo jestli by byla možnost i nějaké jiné varianty studia. Děkuji za odpověď

Dobrý den,

v dvouoborovém studiu můžete studovat pouze kombinací, kterou jste vystudovala jako bakalářské studium. Mohla byste se event. přihlásit na obor pedagogika-sociální práce, pedagogika-veřejná správa, řízení volnočasových aktivit, Učitelství pedagogiky pro střední školy. Kompletní nabídka oborů je na http://www.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/studijni-obory/.

Mgr. Libuše Lysáková

vedoucí studijního oddělení

studium VŠ

16. 02. 2015

Učím na střední škole odborné předměty. Je mi 53 let, mám zde 24 let praxe. Mám střední školu a doplňkové pedagogické studium. Musím začít hned studovat vysokou školu? Pokud ji nedokončím a dovrším 55 let, mohu studia zanechat?

Dobrý den,

přesný výklad výjimek je popsán v metodickém výkladu na tomto odkaze: http://ccv.upol.cz/file/metodika-pp_zakon-c.197-2014_final.docx

Kombinace oborů

16. 02. 2015

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda jde na Pedagogické fakultě v Olomouci kombinovat obor - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání i s jiným oborem než jen se speciální pedagogikou? Například s informatikou se zaměřením na vzdělání? Jaké jsou možnosti? Předem děkuji za odpověď

Dobrý den.

Dvouoborové bakalářské studium lze kombinovat Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a Informační výchova se zaměřením na vzdělávání v prezenční i kombinované formě. Katalog studijních oborů a informace k přijímacímu řízení -odkazy viz níže.

Dvouoborová studia v prezenční formě: AJ, ČJL, EV, HIV, HK, IV, MV, NJ, PR, SV, VZ, VT, ZTV.

V kombinované formě AJ, ČJL, IV, MV, NJ, PR, VZ, ZTV.

Nelze kombinovat ZTV – IV, PR –EV, SV – HIV.

V nabídce máme také mezifakultní (dvouoborová ) studia s Přírodovědeckou fakultou nebo Filozofickou fakultou.

http://www.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/studijni-obory/

http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/

Zdraví

Petra Špundová
studijní referentka

Poplatek za další studium

16. 02. 2015

Dobrý den, na strojní fakultě na VŠB-TU Ostrava jsem získal titul Bc., chtěl bych se přihlásit na dálkové studium na obor německý jazyk se zaměřením na vzdělání. Budu platit nějaký poplatek za další studium, je mi 28 let. Děkuji

Dobrý den,

záležitost poplatků za studium řeší studijní oddělení Rektorátu UP, obraťte se tedy na toto oddělení (milena.navratilova@upol.cz.)

Mgr. Libuše Lysáková
vedoucí studijního oddělení

studium MŠ

16. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudovaný na Karlově univerzitě, magisterský obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených. V dodatku k diplomu mam informaci, že mohu pracovat jako učitel ve speciálním skolství.Mám SZZ z psychopedie. Chtěla bych pracovat jako učitelka v bežné nebo speciální MŠ. Jaké studium bych měla zvolit? Děkuji za informace

Dobrý den,

nejlépe bakalářské studium specální pedagogiky, díky které získáte kvalifikaci k výuce na běžné i speciální MŠ.

učitelka MŠ v ČR

16. 02. 2015

Dobrý deň, chcem sa spýtať, akú úroveň skúšky z českého jazyka potrebujem absolvovať, aby som mohla učiť v materskej škole v Českej republike? Vďaka za odpoveď.

Dobrý den,

úÚroveň znalosti ČJ, kterou musí pedagogický pracovník prokázat, není v § 4 zákona č. 563/2004 Sb. stanovena. Zákon pouze uvádí, že zkoušku je možné vykonat na VŠ nebo v JŠ s právem státní jazykové zkoušky.  Zkouška  je  zaměřena na zvláštnosti ve školství, je orientována profesně a uchazeč předvádí edukační schopnost pro druh školy, kde bude působit.  Již v názvu osvědčení o vykonání zkoušky by mělo být zřejmé, že se jedná o zkoušku z  ČJ  pro pedagogické pracovníky.

Vzdělání

16. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudovaný magisterský obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených na Karlově univerzitě. Mám ZSZ s psychopedie a v dodatku k diplomu mám napsáno, že mohu učit na speciálních školách. Ráda bych se přihlásila na rozšiřující studium - pedagog v mateřské škole. Vůbec nevím, co s timto oborem mohu učit? Jsem speciální pedagog? Děkuji moc za odpověd. Hezký den

Dobrý den,

jako absolventka magisterského studijního programu TV a sport, v oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených jste získala kvalifikaci učitelky TV na 2. st. ZŠ a učitelky TV na SŠ a to také na školách zřízených pro žáky se SVP. Kvalifikaci učitelky MŠ jste nezískala, nezískala jste ani kvalifikaci speciální pedagožky.

Kombinace oborů

16. 02. 2015

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat zda jde na Pedagogické fakultě v Olomouci kombinovat obor - Přírodopis se zaměřením na vzdělávání i s jiným oborem než jen se speciální pedagogikou? Například s informatikou se zaměřením na vzdělání? Jaké jsou možnosti? Předem děkuji za odpověď

Dobrý den.

Dvouoborové bakalářské studium lze kombinovat Přírodopis se zaměřením na vzdělávání a Informační výchova se zaměřením na vzdělávání v prezenční i kombinované formě. Katalog studijních oborů a informace k přijímacímu řízení -odkazy viz níže.

Dvouoborová studia v prezenční formě: AJ, ČJL, EV, HIV, HK, IV, MV, NJ, PR, SV, VZ, VT, ZTV.

V kombinované formě AJ, ČJL, IV, MV, NJ, PR, VZ, ZTV.

Nelze kombinovat ZTV – IV, PR –EV, SV – HIV.

V nabídce máme také mezifakultní (dvouoborová ) studia s Přírodovědeckou fakultou nebo Filozofickou fakultou.

http://www.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/studijni-obory/

http://www.pdf.upol.cz/menu/prijimaci-rizeni/bakalarske-a-magisterske-studium/

Zdraví

Petra Špundová
studijní referentka

Uplatnění absolventa

16. 02. 2015

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda se mohu s VŠ vzděláním s dosaženým titulem Mgr. pro pedagogiku předškolního věku uplatnit i jinak, než učitelka MŠ. Děkuji za odpověď. Marie Nováková

Dobrý den,

získala jste ještě kvalifikaci vychovatelky, ped. volného času a asistentky pedagoga.

Mohu učit?

16. 02. 2015

Dobrý den,mám vystudovanou speciální pedagogiku- vychovatelství. Mohu učit na základní škole praktické. Pokud ne, v jakém studiu mám pokračovat. Děkuji moc za odpověď.

Dobrý den,

nemůžete. Musíte si doplnit magisterské vzdělání zaměřené na přípravu učitelů 1. st. ZŠ.

2. STUPEŇ

16. 02. 2015

Dobrý den, které univerzity/vysoké školy nabízejí kurzy celoživotního vzdělávání: Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ. Děkuji. Hašková Vím pouze UPOL A UJEP.

Dobrý den,

každý VŠ může mít tento program nazván jinak, nemáme přehled o tom, které VŠ tyto programy nabízí.

aprobovanost

16. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudované obory chemie a biologie pro ZŠ.Mám i státnice z pedagogiky.Chci se zeptat,zda bych mohla podle současné legislativy učit i přírodovědu v páté třídě.?Moc děkuji za odpověď!Helena H.

Dobrý den

pošlete mi prosím Váš diplom na veronika.machowska@upol.cz

aprobovanost

16. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudované obory učitelství chemie pro základní školy a učitelství biologie pro základní školy.Dělala jsem státnice i z pedagogiky.Chci se zeptat,zda podle současné legislativy mohu učit i přírodovědu v 5.třídě....Moc děkuji za odpověď! S přáním hezkého dne Helena H.

Dobrý den

pošlete mi prosím Váš diplom na veronika.machowska@upol.cz

Dotaz

16. 02. 2015

Dobrý den, rozhoduji se při pokračování ve studiu . Pokud vystuduji : -> Učitelství pro střední školy - informatika - Učitelství pro střední školy - základy techniky... mohu s tímto učit na základní škole ? Děkuji

Dobrý den,

na 2. st. ZŠ.

asistent pedagoga

16. 02. 2015

Dobrý den, jsem diplomovaná porodní asistentka a nyní studuji obor CŽV Pedagog volného času pod MU.Mohu pracovat jako asistent pedagoga?Děkuji,Veronika Kršková

Dobrý den,

nemůžete.

učitelství na střední škole

16. 02. 2015

Dobrý den, jestliže získám magisterské tituly v oborech česká filologie a dějiny výtvarných umění, co mně chybí k tomu, abych mohla vyučovat na střední škole český jazyk a výtvarnou výchovu? Stačí, když si dodělám pouze bakalářksý dvouobor (český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělání + výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělání), nebo potřebuji znovu magistra? Děkuji, Drlíčková

Dobrý den,

můžete si dodělat Vámi uvedené bakalářské studium, nebo tento program v rámci CŽV: Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ. Získáte kvalifikaci k výuce na 2. st. ZŠ a SŠ.

Pedagogika - sociální práce

16. 02. 2015

Dobrý den, vystudovala jsem Mgr. obor Pedagogika sociální práce a dále Studium pedagogiky k získání kvalifikace učitele odborných předmětů SŠ, v zákoně se uvádí, že s tímto vzděláním můžu vyučovat předmět, který svým charakterem odpovídá vyučovanému předmětu. Můžete mi prosím poradit zda mé studium odpovídá některému předmětu vyučovanému na ZŠ. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

to musí posoudit ředitel, každý to může vidět jinak. Záleží na rozhodnutí ředitele.

Speciální pedagogika pro vychovatele

16. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudovaný obor Speciální pedagogika pro vychovatele (Mgr.) na Technické univerzitě v Liberci. Mohu s tímto oborem učit na 1. stupni praktické, speciální či klasické ZŠ? Nebo je potřeba si doplnit CV Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Děkuji

Dobrý den,

nemůžete, musíte si doplnit vzdělání.

Doplneni vzdelani

16. 02. 2015

Dobry den, ziskala jsem vysokoskolske vzdelani studiem v magisterskem studijnim programu ve studijnim oboru 76-13-8 ucitelstvi vytvarne vychovy pro zakladni umelecke skoly na PEDF v Olomouci.Mohu ucit VV i na ZS,ci SS? Druhy dotaz se tyka vyuky anglickeho jazyka na ZS,ci SS.Mohu jej ucit,pokud budu mit statni jazykovou zkouzku na urovni C1 a doplnene didakticke vzdelani?

Dobrý den,

nemůžete učit na ZŠ a SŠ. Ano, budete moci učit AJ, pokud vykonáte jazykovou zkoušku na min. úrovni C1 a k tomu absolvujete doplňující didaktické studium AJ.

Výuka Výtvarné výchovy na ZUŠ a ZŠ

16. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudovaný bakalářský obor "Výtvarná výchova (jednooborové)" na PF UJEP a navazující magisterský program "Výtvarně edukativní studia se zaměřením na SŠ". Mgr. státnicové otázky jsou ale společné pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Zajímá mne tedy, jestli budu moci jít učit po 5ti letech studia výtvarné výchovy kromě středních škol i na ZŠ nebo ZUŠ. Popřípadě, jestliže si ještě dostuduji doktoranské studium z VV, jestli budu moci na ZŠ a ZUŠ učit poté také. Děkuji mockrát.

Dobrý den,

Ano, pokud jste absolvovala navazující magisterský program Výtvarně edukativní studia se zaměřením na SŠ (tzn. učitelství VV pro SŠ) , získala jste také kvalifikaci učitelky VV na 2. st. ZŠ a na ZUŠ.

Prosím o radu

16. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudován navazující magisterský obor Učitelství odborných předmětů Mgr. Státní zkouška z ekonomie, pedagogiky, psychologie, didaktiky. Chtěl bych si rozšířit aprobaci o další předmět popř. učit na ZŠ druhý stupeň. (přírodopis, občanskou výchovu). Lze si tyto předměty "dodělat" dálkově na UP v Olomouci? PS Prosím, mohu jako učitel odborných předmětů učit na druhém stupni nějaký předmět? Děkuji na Vaši odpověď.

Dobrý den,

s tímto dotazem se prosím obraťte na MŠMT na paní mgr. Fridrichovou - marie.fridrichova@msmt.cz

studium frj

16. 02. 2015

Dobrý den. Ráda bych po malé pauze pokračovala ve studiu francoužštiny, oboru- filologie, frj ve sféře podnikání, což mám ukončeno Bc.v r.2013 v Ostravě.Jelikož jsem z Prahy a mám malé děti, hledám možnost studia blíže než v Ostravě a v kombinované či distanční formě. Je u vás nějaká možnost "navazujícího" magisterského studia s tímto oborem? Popř.studium jiného oboru, kde bych měla nějakou šanci uspět u přijímacích zkoušek na základě mého studovaného oboru?Děkuji L.

Dobrý den,

s tímto dotazem je nutno se obrátit na filozofickou fakultu.

kvalifikace

16. 02. 2015

Dobrý den, mám bakalářský titul z oboru "Specializace v pedagogice: Psychologie se zaměřením na vzdělávání" studovaném na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. V dvouoborovém navazujícím magisterském studiu jsem již nepokračovala. Nyní studuji navazující magisterský obor Psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Chtěla bych se zeptat, zda mám na základě dosavadního studia kvalifikaci k jakékoli pozici ve školství (ať už v rámci předškolní pedagogiky, zš, sš nebo školní družiny). Mnohokrát Vám děkuji.

Dobrý den,

nikoliv, bakalářský studijní obor  Psychologie se zaměřením na vzdělávání neobsahuje studium pedagogiky v rozsahu  dostatečném k získání kvalifikace vychovatele.

Absolvent jakéhokoliv bakalářského oboru získá kvalifikaci vychovatele  např. studiem Pedagogiky podle § 22 zákona č. 563/2004 Sb. (v rozsahu ale 80 hodin)

Doplňující didaktické studium AJ

15. 02. 2015

Dobrý den, chci se zeptat, zda otevíráte ve školním roce 2015/2016 doplňující didaktické studium AJ. Pokud ano, dokdy přijímáte přihlášky? Plánuju také připravovat se na zkoušku C1, ale bude vadit pro toto studium didaktiky, pokud zkoušku C1 složím později(popř. vůbec ne)? Děkuji za vaši odpověď.

Dobrý den,

program otevřeme, pokud se přihlásí min. 6 zájemců. Přihlášky přijímáme do konce března. Nevadí, když budete mít C1 až po ukončení studia. Kvalifikaci k výuce AJ na všech stupních získáte, až budete mít oba doklady.

Kvalifikace pro učitelství 1. stupně

15. 02. 2015

Zdravím Vás, prosím, za jakých podmínek je možné vyučovat na 1. stupni, když mám vystudovaný magisterský dvouobor pro 2. stupeň (čj,př)? Slyšela jsem, že je to možné, pokud odučím nějaký počet hodin (kolik?) i na druhém stupni, ale nemůžu to v novele zákona vyčíst. Děkuji předem za odpověď.

Dobrý den,

můžete tam učit, pokud si doplníte kvalifikaci pro výuku na 1. st. ZŠ. Pokud učíte na 2. st. ZŠ a zároveň učíte na 1. st. ZŠ, tak můžete, ale pracovní smlouvu musíte mít na výuku, pro kterou máte kvalifikaci. Podmínkou je však učit na tom stupni, pro který máte kvalifikaci.

Kurz speciální pedagogiky

15. 02. 2015

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o radu: Mám vystudované učitelství pro SŠ, aprobace D-ZSV a ráda bych si dodělala speciální pedagogiku. Zajímalo by mne, zda mi k tomu, abych mohla učit na ZŠ praktické, stačí kurz na 3 semestry? Děkuji Jana M.

Dobrý den,

musí to být program, který má min. 250 hodin, vyplývá to ze zákona.

Vzdělání na učitelku MŠ

15. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudované učitelství pro MŠ s titulem Bc. Je také navazující studium s dosažením titulu Mgr. Myslíte si, že bude mgr. vzdělání v MŠ povinné, popř. pokud jej dosáhnu bude to mít vliv na platový posun? Moc děkuji za odpověď Eva S.

Dobrý den,

nyní zákon říká, že danou funkci může vykonávat i absolvent střední ped. školy. Mzdové ohodnocení a zařazení bude zřejmě na řediteli škoy.

vychovatel

15. 02. 2015

Dobrý den, může vychovatel ve speciální třídě pro mentálně postižené žáky mít pouze vystudované DPS vychovatelství? Nebo potřebuje DPS speciální pedagogiku? Děkuji Milena

Dobrý den,

potřebuje.

Jakou mohu vykonávat práci?

14. 02. 2015

Přeji pěkný den. Chtěla bych se zeptat jakou mohu vykonávat práci se svým vzděláním. Vystudovala jsem v Brně Magisterský obor SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA.Promovala jsem v roce 2005 a poté pracovala na malotřídní škole. Tu jsem musela opustit,protože nesplňuji kvalifikaci.V době kdy jsem dostudovala nám ve škole tvrdili, že jsme kvalifikováni pro první stupeň. Moc děkuji za odpověď. S pozdravem Marie

Dobrý den,

pošlete mi diplom a jeho na přílohy k posouzení na veronika.machowska@upol.cz

asistent, vychovatel, práce s dětmi

14. 02. 2015

Dobrý den, v roce 2009 jsem řádně ukončila bakalářské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, obor Ochrana obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že studiem výše uvedeného oboru jsem nezískala pedagogické minimum, chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem lze dané vzdělání získat. Jelikož chci pracovat s dětmi, eventuálně vyučovat tělesnou výchovu, je opět nutné absolvovat tříleté VŠ studium nebo by postačovalo doplnit si vzdělání chybějící zkouškou, kurzem, školením, stáží či jiným způsobem. Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud chcete učit na ZŠ, či SŠ, musíte mít dokončené / zahájené magisterské vzdělání, to je základ.

vychovatelka ve skolni druzine zs specialni

14. 02. 2015

Dobry den, rok pracuji jako vychovatelka ve skolni druzine na specialni zs. Letos jsem dokoncila Mgr studium socialni pedagogika a poradenství, nicméně mi bylo vedenim oznameno, že jsem na danou pozici nekvalifikovana. Chtela jsem se zeptat zda je tomu opravdu tak a kde bych eventualne tuto informaci nasla podlozenou? Pripadne jake dalsi vzdelani by me pro vykon teto pozice opravnovalo? Diky moc

Dobrý den,

chybí Vám vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku. Vašim studiem jste získala kvalifikaci vychovatelky pro běžná zařízení. Potřebnou kvalifikaci si můžete doplnit v rámci programu CŽV - Speciální pedagogika pro vychovatele.

vychovatelka školní družiny zs speciální

14. 02. 2015

Dobrý den, rok pracuji jako vychovatelka ve školní družině zs speciální, letos jsem dokončila Mgr studium sociální pedagogiky a vedením mi bylo oznámeno, že jsem pro tuto pozici nekvalifikovana. Chtela jsem se zeptat, zda je tomu opravdu tak a kde tuto informaci najdu podlozenou? Pripadne jake vzdělání je podmínkou pro výkon teto pozice? V zakone jsem nenašla, že by se rozlisovalo mezi pozadavky na vychovatelku na bezne a speciální skole

Dobrý den,

chybí Vám vzdělání zaměřené na speciální pedagogiku. Vašim studiem jste získala kvalifikaci vychovatelky pro běžná zařízení. Potřebnou kvalifikaci si můžete doplnit v rámci programu CŽV - Speciální pedagogika pro vychovatele.

dotaz ke studiu

14. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudovanou speciální pedagogiku /Bc. /. Učím již 20 let na speciální škole. Je mi již 50 let. Musím si doplnit vzdělání Mgr. Děkuji

Dobrý den,

podmínkou je věk nad 55 let. Takže si musíte doplnit kvalifikaci.

Kvalifikace pro učitelství MŠ

14. 02. 2015

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na potřebnou kvalifikaci pro učitelství MŠ. Mám vystudované gymnázium a nyní studuji učitelství na PřF obor M-Bi (konec Bc. studia). Je tedy možný jen nějaký kurz, nebo pedagogické minimum? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

potřebnou kvalifikaci můžete získat studiem na střed. ped. škole, VOŠ, či VŠ v programech zaměřených na přípravu učitelů MŠ.

aprobace hudební výchova pro SŠ a ZŠ

14. 02. 2015

Dobrý den, mám vystudovaný magisterský obor Muzikologie na FF UP a pedagogické minimum pro výuku hudební výchovy na SŠ v programu celoživotního vzdělávání na PdF UP, je možné s tímto učit hudební výchovu i na 2. stupni ZŠ nebo je potřeba doplnit kvalifikaci? Děkuji

Dobrý den,

můžete, učitel SŠ je automaticky učitelem 2. st. ZŠ.

PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - Učitelství pro MŠ

14. 02. 2015

Dobrý den, měla bych dotaz. Po maturitě mám vystudované doplňkové pedagogické studium - mistr odborného výcviku. A potom ještě rozšiřující studium speciální pedagogiky na fakultě v Hradci Králové. Obě studia byla formou celoživotního vzdělávání. Splňuji prosím podmínky pro přijetí ke studiu učitelství pro MŠ v programu celoživotního vzdělávání na vaší fakultě? A ještě prosím, mohla bych potom pracovat jako ušitelka MŠ ve školce pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami? Děkuji mnohokrát za odpověď. Vacenovská

Dobrý den,

bohužel nesplňujete. Pokud chcete učit v MŠ speciální, tak si doplňte kvalifikaci v rámci studia speciální pedagogiky na VŠ (bakalářské studium).

Kvalifikace pro učitelství MŠ

14. 02. 2015

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaká je potřebná kvalifikace pro učitelství v MŠ. Mám vystudované gymnázium a nyní studuji na PřF učitelství M-Bi. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

potřebnou kvalifikaci můžete získat studiem na střed. ped. škole, VOŠ, či VŠ v programech zaměřených na přípravu učitelů MŠ.

nutná kvalifikace na učitele v MŠ

14. 02. 2015

Dobrý den, jaké prosím potřebuji minimální vzdělání pro vykonávání práce učitele v MŠ ? Je nějaké "krátké" bakalářské studium v Brně pro rok 2015-2016 ? Mám maturitu na střední průmyslové škole,praxi v administrativě a nyní 12 let na rod. dovolené ( tři děti). Děkuji moc za odpověd´

Dobrý den,

pokud chcete studovat bc. studium v Brně, tak se musíte obrátit na VŠ v Brně. Nejrychlejší forma je maturita na střední ped. škole.

Učitelství na . stupni ZŠ

14. 02. 2015

Dobrý den, jsem Ing. ekonomie, obor marketing a management. Mam vystudované doplňující pedagogické studium pro odborné předměty na SŠ. Můžu učit i všeobecné předměty na 2. stupni ZŠ, jako je např,. matematika, informatika, občanská nauka?

Dobrý den,

pokud máte ped. studium pro odborné předměty na SŠ vystudováno na VŠ, tak můžete i učit na 2. st. ZŠ. O předmětech, které budete moci učit rozhoduje ředitel. Ale měly by to být předměty, které uvádíte.

Zaměstnanci na dohody - externí učitelé

14. 02. 2015

Máme pracovnice v pracovněprávním vztahu na dohody o pracovní činnosti, které vykonávají profesi externího učitele odborných předmětů a druhá všeobecně vzdělávacích předmětů (obč.nauka)- úvazky 0,190, 0,310. Jedna má vystudovanou Fakultu dopravy na CVUT, titul Ing. vyučuje odborný předmět řízení motorových vozidel, druhá je vystudovaná psycholožka - titul Mgr. a vyučuje předmět občanská nauka. I pracovnice na zkrácený úvazek, které by pracovaly na DPČ a nemají pedagogické vzdělání, bychom neměli na tyto pozice zaměstnat nebo se na toto vztahuje nějaká výjimka (zkrácený úvazek, doba určitá)? Omlouvám se, ale nejsme v tom s kolegy za jedno. Děkuji za zprávu.

Dobrý den,

popis výjimek a jejich výkladu je dostupný v tomto dokumentu: http://ccv.upol.cz/file/metodika-pp_zakon-c.197-2014_final.docx

Program celoživotního vzdělávání

14. 02. 2015

Dobrý den, mám ukončeno střední vzdělání- gymnázium a vybrala jsem si celoživotní vzdělávání- vychovatel délka studia 1,5 roku na UP Olomouc s číslem akreditace 42917/2013-1-1030.Je to dostačující pro výkon povolání učitel MŠ?

Dobrý den,

není.

Modul: Nejčastější dotazy