Nejčastější dotazy

Kvalifikace v přípravné třídě běžné ZŠ

25. 04. 2014

Budu od 1.1.2015 kvalifikovaná jako učitelka v přípravné třídě běžné ZŠ- mám střední pedagogickou školu zaměřenou na předškolní pedagogiku. Děkuji.

Dobrý den,

ano.

Učitelka španělského jazyka

24. 04. 2014

Dobrý den, mám vystudovanou filozofickou fakultu - Španělský jazyk a literatura, bakalářský program. Navazující magisterský program jsem změnila obor, také filozofická fakulta, ale Iberoamerikanistika (studium Latinské Ameriky). Ráda bych se touto cestou zeptala, jaké pedagogické vzdělání/minimum mi doporučujete studovat, abych mohla studovat na základní (1. a 2. stupeň), popř. střední škole španělský jazyk? Děkuji S pozdravem

Vážená paní,

Váš dotaz je poněkud komplikovaný. Zkuste mi zavolat (585635149).

Vychovatel ŠD a pár hodin na 1. stupni ZŠ

24. 04. 2014

Dobrý den, jsem učitelkou 2. stupně ZŠ. V současné době pracuji jako vychovatelka ŠD. Zároveň učím pár hodin na 1. stupni ZŠ. Jako vychovatelka jsem kvalifikovaná, co ten 1. stupeň? Musím mít kvalifikaci i na těch pár hodin na 1. stupni? Co si musím případně dostudovat? Děkuji.

Dobrý den,

pokud máte pracovní smlouvu na pozici vychovatelky a pár hodin učíte na 1. st. ZŠ, tak od 1. ledna 2015 by Vás ředitel neměl na pozici učitelky 1. st. ZŠ zaměstnávat. Potřebnou kvalifikaci však můžete získat zahájením studia Učitelství pro 1. st. ZŠ - viz § 6 odst. 1) písm. a) http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

 


 

Smím učit?

24. 04. 2014

Dobrý den.Mám vystudovanou SPgŠ obor vychovatelství a VŠ- obor Řízení lidských zdrojů(bakalář).Od začátku mé praxe pracuji jako vychovatelka na ZŠ a současně vykonávám stejně dlouho i učitelku Vv a Pč na 1. a 2.stupni ZŠ(27 let).Mohu dál vykonávat fci učitelky výše udaných předmětů po 1.1. 2015,nebo jaké předpoklady případně musím splnit?Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud učíte na 1. a 2. stupni ZŠ, musíte si dodělat magisterské vzdělání, bez toho nemůžete učit kvalifikovaně.

Učitelské studium pro výuku Písemné a elektronické komunikace

24. 04. 2014

Dobrý den,mám vystudovanou střední ekonomickou školu s maturitou a na VŠE v Praze jednosemestrální Učitelské studium pro výuku PEK,které učím na částečný úvazek na SŠ.Postačí mi studium Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku s titl.Bc. a nebo musím mít magisterský titul?Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud učíte na střední škole předměty všeobecněvzdělávacího charakteru, je potřeba si dodělat mgr. vzdělání, nejlépe učitelské. Nevím, co je míněno zkratkou PEK. Prosím o případné upřesnění, abychom mohli odpovědět přesně.

vychovatelství

24. 04. 2014

Dobrý den, pracuji jako učitelka odborného výcviku na odborném učilišti. Mám maturitu na SŠ oděvní, vyučena v oboru, DPS a spec. ped. - doplńkové studium pro učitele ODBV. Chtěla bych pracovat jako vychovatelka na Domově mládeže. Jaké studium bych měla zahájit? Děkuji

Dobrý den,

díky DPS jste získala kvalifikaci i vychovatele. Pokud budete i přesto chtít zahájit studium, nabídneme Vám Pedagogické studium pro pedagoga volného času, či Pedagogické studium pro vychovatele. Více se dočtete zde: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

mám dostatečnou kavlifikaci ?

24. 04. 2014

Dobrý den, učím na Základní škole ve speciální třídě. V roce 2000 jsem ukončila bakalářské studium na VŠP v Hradci Králové, obor Sociální pedagogika, SZZ z pedagogiky a psychologie, pedagogiky volného času, etopedie a psychopedie. O dva roky později jsem ukončila magisterské studium již na UHK v Hradci Králové, obor Sociální pedagogika, SZZ Management a personální práce, Sociální politika a právo, Sociální pedagogika. Můžete mi prosím říci zdali jsem kvalifikovaná učit na Základní škole ve speciální třídě. Popřípadě jaké vzdělání a na jaké škole si ho dodělat. Děkuji Předem děkuji za Vaši odpoveď.

Dobrý den,

nemáte kvalifikaci k výuce na ZŠ ve speciální tříde. Potřebnou kvalifikaci získáte: vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele.

 

anglický jazyk na 1.st.ZŠ

24. 04. 2014

Dobrý den,mám vystudované učitelství pro 1.st.ZŠ.Vyučuji tedy všechny předměty včetně AJ.Potřebuji nějakou zvláštní kvalifikaci pro výuku AJ na 1.st.ZŠ?(Pozn.v průběhu zaměstnání jsem absolvovala různé kurzy AJ,mám certifikát B1/B2.) Děkuji za odpověď

Dobrý den,

Vaším oborem jste získala kvalifikaci k výuce všech předmětů na 1. st. ZŠ, tedy i k výuce AJ.

Pedagogické minimun

23. 04. 2014

Dobrý den chci se zeptat mám vystudovaný učňák( obor zámečník) poté statní maturitu (obor podnikání ) a poté jednoleté pomaturitní studium anglický jazyk. Chci se zeptat kdybych vystudoval pedagogické minimum jaké možnosti mi to otevře? Ještě se chci zeptat jestli jde studovat dálkově? Děkuji

Vážený pane,

můžete se přihlásit na Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku na následně pracovat jako učitel praktického vyučování a odborného výcviku. Veškeré studium máme kombinovanou formou. Pokud máte ještě nějaké dotazy, tak mi zavolejte (585635149).

pedagogické minimum 2

23. 04. 2014

Dobrý den, jsem studentka UPOL a ráda bych si udělala pedagogické minimum. Co proto mám udělat? Předem děkuji za odpověď. Odpověď: Dobrý den, záleží na tom, o jaké ped. minimum máte zájem, je jich cca 8. Jaký obor studujete a pro jaké povolání chcete ped. minimum? Studuji práva. Pedagogické minimum bych chtěla proto, abych mohla případně v budoucnu vyučovat na VŠ.

Dobrý den,

pro výuku na VŠ není stanoven žádný program, díky kterému získáte kvalifikaci k výuce na VŠ.

Nabízíme program, díky kterému získáte kvalifikaci k výuce na 2. st. ZŠ a SŠ. Viz: Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ - http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

Kvalifikace

23. 04. 2014

Vystudovala jsem na pedagog.fakultě - obor vychovatelství pro mládež vyžadující zvláštní péči a výchovné poradenství. Pracuji ve speciálním školství - ZŠ ,ZŠP. Musím si doplnit vzdělání? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

předávám vyjádření MŠMT:

Nikoliv, absolventka Vychovatelství pro mládež vyžadující zvláštní péči  získala  podle vyhlášky  č. 139/1997 Sb. odbornou kvalifikaci učitelky ZŠ pro žáky se SVP,  je s ohledem na ustanovení § 30 zákona č. 563/2004 Sb. je za kvalifikovanou učitelku ZŠ pro žáky se SVP považována i nadále.

Marie Fridrichová

Výuka předmětů Pedagogika a Psychologie

23. 04. 2014

Dobrý den,zajímalo by mě.zda-li je možné,aby učitel s aprobací Občanská výchova na SŠ mohl taktéž vyučovat na polovinu svého úvazku předměty Pedagogika a Psychologie a jestli je k tomu kvalifikovaný?Děkuji.

Dobrý den,

daný učitel je kvalifikovaný k výuce všech předmětů na SŠ, nemusí pro ně být aprobovaný, o tom zákon nemluví. Ale je povinností ředitele zajistit kvalitní výuku.

kvalifikace

23. 04. 2014

Dobry den, mam vystudovanou PedF UK obor ucitelstvi pro 1.st.ZS se specializaci AJ. V soucasne dobe ucim AJ na 1. i na 2.st.ZS. Nejsem si jista, zda moje statnice splnuji uroven C1 (potrebnou pro 2.st.) ci B2. Dekuji za informaci

Dobrý den,

to Vám nedokážeme potvrdit ani my, bude potřeba se asi obrátit na MŠMT.

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (s německým jazykem)

23. 04. 2014

Dobrý den. Studuji posledním rokem magisterský program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (s německým jazykem). Bohužel jsem dostala již několik odmítavých odpovědí na žádost o práci od ředitelů ZŠ, právě kvůli chybějící kvalifikaci pro učitelství AJ. Opravdu nejsem způsobilá pro vyučování AJ na 1. stupni ZŠ? Jaký Vámi nabízený program by pro mě byl případně vhodný? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud jste vystudovala program zaměřený na přípravu učitelů 1. st. ZŠ tak máte kvalifikaci k výuce veškerých předmětů na 1. st. ZŠ. Takže kvalifikaci pro výuku máte, možná je pro ně zavádějící ten neměcký jazyk. Rozhodně však kvalifikovaná jste a leda by po Vás chtěli si doplnit aprobaci pro daný předmět, pokud jste jej v dostatečném rozsahu neměla v rámci Vaše VŠ studia.

Pro doplnění aprobace o anglický jazyk na 1. stupni se můžete přihlásit do programu v rámci § 10 - Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ. Více viz: http://www.ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

Informatika pro 2.st. ZŠ

23. 04. 2014

Dobrý den, na webu máte uvedenou informaci, že do kapacitně nenaplněných oborů je možné podat přihlášku do konce června 2014. Je možné se přihlásit ještě na obor Informatika pro 2.st. ZŠ nebo je již kapacita naplněna? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

můžete, ještě jsou volná místa.

Pedagogický asistent

23. 04. 2014

Dobrý den, dočetla jsem se, že kurz asistenta pedagoda je dotovaný, ale přitom v e-mailu, který mi od Vás přišel je podmínka zaplacení 300,- Já jsem to původně neposílala a teď teda nevím, zda to poslat mám? Děkuji za odpověď

Dobrý den,

systém nedokáže poznat, zda splňujete podmínky dotace, proto se to zobrazuje všem. Poplatek samozřejmě neplaťte.

kvalifikace-upřesnění

23. 04. 2014

Dobrý den. Vystudovala jsem čtyřletý magisterský obor vychovatelství na UP v Olomouci a tříletý obor speciální pedagogiky k získání učitelské způsobilosti na Pdf MU Brno. Na kterém typu škol můžu učit, popř. mohu působit např. ve SPC či PPP? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

můžete působit jako vychovatel(ka) ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči. Rozhodně však ne jako speciální pedagog v PPP. či SPC.

Pedagogický asistent

23. 04. 2014

Dodatek k předchozí otázce: A jestli se můžu zeptat v jakém případě bych podmínky nesplňovala musela poplatek zaplatit? Děkuji

Studium Učitelství 1. stupně ZŠ

22. 04. 2014

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda mohu podat přihlášku na obor v CCZ Učitelství 1. stupně ZŠ. Mám vystudovaný magisterský obor Výchova mimo vyučování a obor Speciální pedagogika (souběžné dálkové studium ukončené závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce) na Ostravské univerzitě. Děkuji Mgr. Jana Krystynová

Dobrý den,

ano, můžete, ale musí to být speciální pedagogika v rámci řádného VŠ studia, nikoliv program CŽV.

kurz AJ - úroveňC1

22. 04. 2014

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat,zda se u vás pořádá nějaký intenzivní kurz na přípravu ke zkoušce CAE (podobně jako máte intenz.kurz pro německý jazyk - B1) Děkuji.

 

Dobrý den,
intenzivní přípravný kurz ke zkoušce CAE zatím neplánujeme, a to ani v rámci projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Ol. kraje. Je zde ovšem možnost přihlásit se na Doplňující didaktické studium anglického jazyka (viz odkazhttp://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/), který je součástí programů celoživotního vzdělávání.
S pozdravem
Mgr. Barbora Mlčochová
Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Žižkovo nám. 5
771 40 Olomouc
tel.: +420 585 635 175, +420 777 021 462

 

 

vychovatelka

22. 04. 2014

Dobrý den,mám vystudované gymnázium,v roce 1992 jsem dokončila DSV ukončené maturitní zkouškou (76-41-6/01)na Pedagogické škole v LBC. Ještě mám jednotlivou maturitní zkoušku z předškolní pedagogiky a psychologie,také na této škole.Pracuji jako vychovatelka a 3 hodiny týdně učím volitelný předmět na 1. stupni. Mohu učit, je to v pravomoci ředitele školy od ledna 2015? Splňuji tímto studiem kvalifikovanost učitele v MŠ. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

předávám vyjádření z MŠMT:

Absolventka středního vzdělání s maturitou v oboru Vychovatelství , která vykonalajednotlivou maturitní zkoušku z předmětu zaměřeného na předškolní pedagogiku, získala odbornou kvalifikaci učitelky MŠ, kvalifikaci učitelky 1. st. ZŠ nezískala  a od 1. ledna 205 by ji ředitelka školy na pozici učitelky 1. st. ZŠ zaměstnávat neměla.

Zdraví

Marie Fridrichová

studium

22. 04. 2014

Hezký den, chtěla bych se ve vaší škole přihlásit ke studiu vychovatelství 9217W005. Mohu poslat dnes přihlášku a všechny potřebné doklady až v květnu po maturitní zkoušce(nepadagogického směru)?Jedním z požadovaných dokladů je i - ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti - můžete mi prosím napsat, co to přesně znamená? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

ano můžete. Jedná se o kopii Vašeho dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

ucitelstvi na 2.st.

22. 04. 2014

Dobry den, mam vystudovane ucitelstvi pro 1.st.ZS se specializaci AJ. Nyni mam uvazek na 1. i 2.st.ZS. Mohu nadale ucit AJ na 2.st? Dekuji

Dobrý den,

pokud jste učitelkou 1. stupně ZŠ a učíte pár hodin na 2. stupni ZŠ, tak rovněž můžete - viz § 22 bod (5) zákona č. 563/2004 Sb. Záleží samozřejmě na řediteli.

Maturita nebo jazyk

22. 04. 2014

Dobrý den, chtěl bych se zeptat.. Po získání vúučního listu- obor automechanik jsem se přihlásil na denní nástavbu- obor provozní technika, ale musel jsem studium ukončit kvůli finanční situaci v rodině. Je mi 26 let a mám prcuji v automobilovém průmyslu jako seřizovač. NIcméně by se dalo říct, že mi již bylo nejednou nabídnuto přejít na jinou pozici, ale podmínka byla maturita nebo aspoň jazyk. Zajímá mě, zda pokud bych chtěl do budoucna lepší práci- dodělat si maturitu nebo se spíš zaměřit na jazyk a prohlubovat praxi. děkuji za odpověď.

Dobrý den,

základem je maturita, jazyku se můžete věnovat průběžně.

studium uč.1.st.

22. 04. 2014

Dobrý den. Zaujala mě vaše odpověď na dotaz Jany Krystynové (18.4. v 11:08)ohledně studia učitelství 1.st.na CZV. Pokud mám tedy vystudovaný mgr. obor Vychovatelství a k tomu 3letou Speciální pedagogiku, mohu se také přihlásit na toto studium (9208W001)? Moc děkuji. Jana Pospíšilová

Dobrý den,

odpověď jsme upřesnili, protože to musí být řádn VŠ studium speciální pedagogiky. Ano, můžete, ale musí to být speciální pedagogika v rámci řádného VŠ studia, nikoliv program CŽV.

kvalifikace

22. 04. 2014

Dobrý den, dálkově studuji 2 VŠ, ale ani jednu pedagog. Učím na 1. st. Mohu učit na 1. st. také po 1. 1. 2015?

Dobrý den,

pokud žádná VŠ není zaměřena k získání kvalifikace k výuce na 1. stupni ZŠ, tak ne.

Pedagogický asistent

21. 04. 2014

Dobrý den, podala jsem si u Vás přihlášku na VŠ kombinované studium.. Chtěla bych se zeptat jestli se mohu přihlásit zároveň do kurzu asistent pedagoga, kdybych neudělala příjímací zkoušky na obor, který jsem si vybrala. Děkuji

Dobrý den,

ano, můžete.

učitelka MŠ

20. 04. 2014

Dobrý den, mám maturitu z nepedagogického oboru. Chtěla bych pracovat jako učitelka v MŠ. Bude mi stačit studium- Speciální pedagogika pro učitele mateřských škol 9204W003 na vaší škole (v programu celoživotního vzdělávání? Nic jiného jsem ohledně tohoto oboru nenašla. Pokud ne, poradíte mi prosím, co a kde studovat, abych byla kvalifikovanou učitelkou v MŠ? Děkuji Vám.

Dobrý den,

do tohoto programu se mohou přihlásit jen kvalifikované učitelky MŠ.

Možností jajk získat danou kvalifikaci je mnoho - střední ped. škola, VOŠ, bc. mgr. - MŠ, speciální pedagogika. Záleží na Vás.

pedagogické minimum

20. 04. 2014

Dobrý den, jsem studentka UPOL a ráda bych si udělala pedagogické minimum. Co proto mám udělat? Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

záleží na tom, o jaké ped. minimum máte zájem, je jich cca 8. Jaký obor studujete a pro jaké povolání chcete ped. minimum?

Sociální pedagog - učitel MŠ

18. 04. 2014

Dobrý den. Mám vystudovanou Vyšší pedagogickou školu, obor Sociální pedagog, titul Dis. Podle zákona jsem získala kvalifikaci i jako vychovatel. Potřebuji si dodělat vzdělání pro učitelku MŠ. Chtěla jsem se přihlásit k celoživotnímu studiu na vaší škole, ale to je určené jen pro uchazeče s vysokoškolským vzděláním. Ze dne 16.4. Učitel MŠ jste doporučila paní Romaně, aby si dodělala CŽV, když má vystudovanou vyšší pedagogickou školu. Mohu se tedy přihlásit i s vyšší pedagogickou školou? Děkuji za odpověď. Lenka

Dobrý den,

vzdělaním v programu CŽV Učitelství pro MŠ získá kvalifikaci učitelky MŠ absolvent VOŠ – oboru,. který je zaměřen na vychovatelství, nikoliv obou, který je zaměřen na sociální pedagogiku.

§ 6 odst. 1 písm. d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy.

S Vaším oborem se nemůžete přihlásit.

kvalifikace

18. 04. 2014

Dobrý den, vedení naší školy nepožaduje po uč., který je aprobovaný na 2. st. a učí celý úvazek na 1. st. žádné doplňující studium. Je to v jeho kompetenci? Má však obavu, aby od ledna nedostal výpověď.

Dobrý den,

pokud má pracovní smlouvu pro výuku na 2. st. ZŠ a učí pár hodin na 1. st. ZŠ tak může a bere se to, jako by byl kvalifikovaný. Viz zákon č. 563/2004 Sb § 22. Pokud však učí jen na 1. st. ZŠ a má kvalifikaci pro 2. st ZŠ, tak není kvalifikovaný pro výuku na 1. st. ZŠ.

kurz asistenta pedagoga

18. 04. 2014

Dobrý den, asi před dvěma týdny jsem poslala el. přihlášku ke kurzu asistenta pedagoga. Zatím mi nepřišly žádné informace ani potvrzení o přijetí přihlášky. Budete nám přihlášeným, prosím, něco posílat. Děkuji a přeji příjemné sváteční dny. Řezníčková

Vážená paní,

všem elektronicky přihlášeným chodí na e-mail informace o tom, co je třeba doložit k přihlášce. Nestačí se jen elektronicky přihlásit. Je třeba zaslat další náležitosti k přihlášce. Bližší informace najdete na: http://www.inkluze.upol.cz/portal/klicove-aktivity/modul-dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/07-system-vzdelavani-asistenta-pedagoga/prihlaska-a-podminky-pro-prijeti/

Německý jazyk - didaktický seminář

18. 04. 2014

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je ještě možné se přihlásit na didaktický seminář NJ konaný dne 25.4.? Děkuji. Miroslava Žandová

Dobrý den,

ano, je.

kvalifikace vychovatele v ŠD

17. 04. 2014

Dobrý den, mám jako magistra psychologie dostačující kvalifikaci pro práci vychovatelky v ŠD k 1.1.2015? Pokud ne, jakou formou je nutné si kvalifikaci doplnit? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

není to dostačující. Potřebonou kvalifikací získáte jedním z uvedených programů: Pedagogické studium pro vychovatele a Pedagogické studium pro pedagoga volného času. Více viz: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

kvalifikace speciální pedagog - doplnění

17. 04. 2014

Dobrý den, již jste mi odpovídala na můj dotaz ohledně kvalifikace speciálního pedagoga. Učitelská speciální pedagogika to byla, jeden z předmětů státní zkoušky je nazván Speciální pedagogika pro učitele. Samozřejmě jsme měli i metodiky výuky ČJ, M atd. Nicméně název oboru je pouze Speciální pedagogika. V době, kdy jsem končila své studium (rok 2006) obor Speciální pedagogika pro učitele na MU vůbec neexistoval. Tuším, že začal být nabízen až o 2 roky později. Děkuji

Dobrý den,

v tomto případě Vám doporučím se raději obrátit na MŠMT na paní Mgr. Marii Fridrichovou mail marie.fridrichova@msmt.cz

kvalifikace

17. 04. 2014

dobrý den, mám aprobaci bi-ch pro SŠ.1.Jsem kvalifikovaný učitel i pro ZŠ pro výuku těchto předmětů? 2.Můžu učit na 2. stupni neaprobované předměty a do jaké platové třídy pak spadám?3.Mohu si k této aprobaci doplnit Nj pro 2. stupeň? 4. Všichni si budou doplňovat vzdělání,to přestávají pracovat nabo jak to udělají, vždyť nabídka dálkových oborů je tak malá. Nebo kde najdu jejich seznam? děkuji

Dobrý den,

1. ano.

2. ano, pokud Vás to nechá učit ředitel. Do platové třídy Vás musí zařadit ředitel.

3. ano, můžete.

4. mnoho VŠ a Center nabízí programy v dálkové formy, my jako centrum máme vše v dálkové formě. Kompletní nabídka je dostupná na tomto odkaze: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

přihlášky

17. 04. 2014

Dobrý den, chtěla jsem Vás poprosit o informaci, zda je ještě možné podat přihlášky na profese - vychovatelka a učitelka MŠ? Děkuji a přeji hezký den.

Dobrý den,

ano, je. Na oba programy.

kvalifikace

16. 04. 2014

Dobrý den, v roce 2006 jsem ukončila magisterské studium speciální pedagogiky, ve studijním oboru Speciální pedagogika na MU v Brně. Učím ve speciální škole pro děti s tělesným postižením - 1. stupeň ZŠ. Chci se zeptat, zda je má kvalifikace pro práci učitele dostačující, nebo si musím v rámci celoživotního vzdělávání dodělat rozšiřující studium pro 1. stupeň ZŠ? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud se jedná o speciální pedagogiku pro učitele, tak ano. Ale musí to být skutečně speciální pedagogika učitelská. Pokud byl název jen Speciální pedagogika, tak to asi nebude se zaměřením pro učitele.

kvalifikace pro výuku AJ

16. 04. 2014

Učím na střední škole AJ. Mám maturitu a začala jsem studovat ruský jazyk na pedagogické fakultě. Mohu zůstat učit AJ. Děkuji.

Dobrý den,

to záleží na rozhodnutí ředitele, co po Vás bude chtít a zda to pro něj bude dostačující.

Kvalifikace

16. 04. 2014

Dobrý den, vystudovala jsem ekologii na přírodovědecké fakultě (Mgr. studium).Mám státní zkoušku z ekologie. Jsem kvalifikovaný koordinátor EVVO? Nebo si toto studium musím doplnit? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

nejste, jedná se o specializační studium a musíte pro jeho výkon doplnit kvalifikaci.

Učitelka MŠ

16. 04. 2014

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda mohu vykonávat profesi učitelky v MŠ, když mám vystudovanou Vyšší odbornou školu pedagogickou - obor (75-31-N/001) Pedagogika specifických činností ve volném čase a nyní jsem absolvovala rekvalifikační kurz projektu UNIV 3 pro profesní kvalifikaci - Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M).Děkuji a hezký den. Romana

Dobrý den,

zasílám vyjádření z MŠMT:

Pokud absolvovala VOŠ  pedagogickou V Litomyšli - obor (75-31-N/001) Pedagogika specifických činností ve volném čase se zaměřením – pedagogika volného času, získala kvalifikaci vychovatelky. Kvalifikaci učitelky MŠ může podle § 6 odst. 1 písm. d) získat vzděláním v programu CŽV na VŠ Učitelství pro MŠ. (http://www.ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/)

Marie Fridrichová

Vychovatelka ŠD

16. 04. 2014

Dobrý den, mám maturitu na střední pedagogické škole a jsem způsobilá pro MŠ. Je mi 52 let a pracuji 18 let jako vychovatelka školní družiny. Jaké studium musím absolvovat, abych byla od 1. 1. 2015 na práci ve ŠD plně kvalifikovaná. Díky předem za odpověď! LD

Dobrý den,

máte dvě možnosti, buď si doděláte jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu vychovatelství, nebo si v rámci celoživotního vzdělávání doplníte kvalifikaci prostřednictvím programu: Pedagogické studium pro vychovatele, či Pedagogické studium pro pedagoga volného času. Více na: http://www.ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

pedag. minimum, výuka anglického jazyka

16. 04. 2014

Dobrý den. Mám SŠ s maturitou v oboru diplomatické služby a nyní mě čekají státní bak. zkoušky na FSE UJEP obor podniková ekonomie. Mám FCE zkoušku z anglického jazyka a chtěla bych angličtinu učit (na ZŠ a SŠ). Jaké minimální potřebné vzdělání by jste mi doporučila, abych mohla angličtinu vyučovat? Jsem na mateřské a proto je CŽV pro mě ideální z hlediska času i peněz. Děkuji Vám za odpověď. Leona

Dobrý den,

abyste si mohla rozšířit vaše vzdělání o učitelství AJ v rámci CŽV, musíte mít magisterské vzdělání.

S pozdravem

PaedDr. Irena Smetanová

Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

+420 585 635 147

irena.smetanova@upol.cz

www.ccv.upol.cz

pedagogické minimum

16. 04. 2014

Dobrý den,chtěla jsem se informovat, jaké vzdělání si musím do dělat, abych mohla dělat mistrovou odborného výcviku.Jsem vynucená krejčová,do dělala jsem si maturitu a praxi v profesi mám 12let.Děkuji

Vážená paní,

měla byste se přihlásit na Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku. Bližší informace najdete na: http://www.ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

Studium ke splnění kval.požadavků - spec.ped.pro vychovatele

15. 04. 2014

Dobrý den, mám vystudovanou Bc. Sociální pedagogiku. Pro práci vychovatele s dětmi se SPV je ale nutné vystudovat speciální pedagogiku. Postačí se přihlásit do Vašeho kurzu ke splnění kval.požadvaků v rozsahu 250 hod.? Děkuji

Dobrý den,

Vy už ale danou kvalifikaci máte díky Vašemu bc. studiu. Viz zákon č. 563/2004 Sb. § 16 bod (2) písmen. a). Už nic dalšího studovat nemusíte.

Anglický jazyk

15. 04. 2014

Dobrý den, mám Bc. z dopravní fakulty. Chi učit na 2. stupni ZŠ Anglický jazyk. Chci se zeptat zda, když začnu studium anglického jazyka (kombinovaná forma) na pedagogické fakultě v roce 2014, mohu během studia na pedagogické fakultě začít učit v roce 2015 na ZŠ anglický jazyk? Slyšela jsem, že když se započne studium na pedagogickém oboru v roce 2014, tak je možné učit je to pravda? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

záleží na řediteli, jestli Vás nechá učit.

S pozdravem

PaedDr. Irena Smetanová

Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

+420 585 635 147

irena.smetanova@upol.cz

www.ccv.upol.cz

kurz asistent pedagoga

15. 04. 2014

Dobrý den, bude se u Vás otevírat kurz na asistenta pedagoga? děkuji

Dobrý den,

ano, budeme.

Anglický jazyk 2. stupeň ZŠ

15. 04. 2014

Dobrý den, chci se zeptat. Všimla jsem si, že na Pdf studium bakalářská forma kombinovaná, že nabízíte obor Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (dvouoborové), je možné u Vás studovat Anglický jazyk v jednooborové formě? A je možné podat ještě přihlášku? Děkuji Vám za odpověď.

Dobrý den,

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání nemáme akreditován jednooborově, ale pouze v kombinaci s dalším předmětem.

Přihlášky jsem přijímali v elektronické podobě do 28. února 2014 (databáze byla otevřena od 1. 11. 2013).

Je mi líto, že Vám nemohu podat příznivější informaci.

Mgr. Libuše Lysáková

vedoucí studijního oddělení

Pedagogická fakulta UP

Žižkovo náměstí 5

771 40 Olomouc

e-mail: libuse.lysakova@upol.cz

telefon: 585635010

předškolní ped.

15. 04. 2014

Dobrý den, chci se zeptat na možnost studia předškolní ped. pro MŠ. Mám vysokoškolské vzdělání ( ne ped.) a 5 let praxe jako lektor cizího jazyka u školy s právem st. zkoušky. Měla jsem představu 1-2 roky pro získání odborné kvalifikace. Děkuji za odpověď. Věra Hlinková

Dobrý den,

možností máte mnoho, dálková maturita na SŠ, VOŠ, bc. studium, mgr., či nmgr. Zálěží na Vás, ale vždy se musí jednat o obor zaměřené na přípravu učitelů MŠ, či učitelskou speciální pedgaogiku (na VŠ).

kvalifikace

15. 04. 2014

Dobrý den, kdo je prosím odpovědný za dosažené vzdělání ve školách? Náš ředitel požaduje pouze VŠ.

Dobrý den,

nejsem si jistá, zda přesně chápu Váš dotaz. Za to, kdo dosáhne jakého vzdělání, mohou samotní lidé. Ale požadavky na své pedagogy může s stanovuje přímo ředitel. Pokud chce, aby měli pedag. pracovníci VŠ, tak je to v jeho pravomoci.

speciální MŠ

15. 04. 2014

Dobrý den,pracuji ve speciální MŠ,mám vystudovanou SŠ pedagogickou a dále pětileté studium sociální pedagogiky. Pokud bych si dostudovala speciální pedagogiku pro učitele mateřských škol v rámci CŽV bude to dostačující?Děkuji za váš čas.

Dobrý den,

pokud máte střední ped. vzdělání zaměřené na přípravu učitelů MŠ, tak Vám bude speciální pedagogika pro učitele mateřských škol v rámci CŽV stačit. Můžete se přihlásit.

Anglický jazyk 2.stupeň ZŠ

15. 04. 2014

Dobrý den, jsem Ing. ekonomie, mám všeobecnou státní zkoušku z angličtiny a zkoušku FCE, dále mám vystudováno DPS - učitelství odborných předmětů. Mohu s touto kvalifikací vyučovat jako kvalifikovaná učitelka angličtinu na 2.stupni ZŠ? Děkuji.

Dobrý den,

nejste kvalifikovaná učitelka AJ.

S pozdravem

PaedDr. Irena Smetanová

Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

+420 585 635 147

irena.smetanova@upol.cz

www.ccv.upol.cz

přihlášky

15. 04. 2014

dobrý den kde se dozvím na jaký obor je možnéještě podat přihlášku? kolik je přihlášených na obor vychovatelství a pedagog volného času? Děkuji za odpověď.J.

Dobrý den,

pokud se program nabízí v elektronickém přihlašování, tak je možné se ještě přihlásit.

Na vychovatele je přihlášeno: 55.

Na pedagoga volného času: 8.

Kvalifikace

14. 04. 2014

Dobrý den, vystudovala jsem Mgr. obor Učitelství odborných předmětů pro střední školy a dále BcA. obor Výtvarná umění. Mohu učit na střední škole předmět Dějiny umění. Děkuji Petra

Dobrý den,

to záleží na řediteli, zda Vás daný předmět nechá učit.

Kvalifikace

14. 04. 2014

dobrý den, jakou kvalifikaci potřebuji k práci v mateřské škole, stačí pouze VOŠ?

Dobrý den,

ano stačí, ale musí to být: vyšší odborné vzdělání získané ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy.

 

práce v MŠ

14. 04. 2014

dobrý den, pro práci učitelky v MŠ potřebuju jaké vzdělání? Stačí jen VOŠ?

Dobrý den,

ano stačí, ale musí to být: vyšší odborné vzdělání získané ukončením akreditovaného vzdělávacího programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy.

Kvalifikace

14. 04. 2014

Dobrý den, vystudovala jsem Mgr. obor Sociální pedagogika a volný čas na pedagogické fakultě obor na střední škole všeobecná sestra. Chtěla jsem se informovat zda s tímto oborem potřebuji pro potřebu školy v přírodě lékařské potvrzení zdravotní způsobilosti pracovat s dětmi, který ukládá § 10 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů? Děkuji za dopověď

Dobrý den,

tento dotaz je nutno vznést na pana ředitele, to skutečně nevíme.

Přípravný stupeň základní školy speciální

14. 04. 2014

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaké musím mít vzdělání, abych mohla kvalifikovaně učit v přípravném stupni základní školy speciální. Děkuji Vám předem za odpověď, Dana

Dobrý den,

učitel přípravné třídy základní školy získává odbornou kvalifikaci vzděláním podle § 6 nebo § 7. Viz: http://ccv.upol.cz/file/563_2004_sb.pdf

 

kvalifikace

14. 04. 2014

Dobrý den, vystudovala jsem Mgr.obor Vychovatelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči na PF UK Praha.V současné době pracuji jako učitelka 1. stupně a vedu Nápravy dětí s SPU.. Chtěla bych se zeptat na nejvhodnější doplňující vzdělání ke splnění kvalifikace. Děkuji za odpověď

Dobrý den,

prosím o upřesnění, zda se jedná o speciální ZŠ.

Učitelka v MŠ

13. 04. 2014

Dobrý den, vystudovala jsem Střední školu právní, obor sociálně-právní zaměření. Mimo jiné jsme se v odborných předmětech specializovali na metody sociální práce, pedagogiku, speciální pedagogiku, psychologii apod. Tedy podobné předměty se střední školou pedagogickou. Ale i to asi nestačí na kvalifikovanou učitelku v mš. Prosím, poraďte, jaké dálkové vzdělání bych si měla doplnit (nejlépe bez přijímaček)? A ještě mám poddotaz. V případě, že bych byla přijata do funkce Asistenta spec.pedagoga v MŠ se spec.třídami, je mé středoškolské vzdělání dostačující, případně v jaké třídě bych byla zařazena? Praxi mám pouze při střední škole. 6 let jsem pracovala (a stále pracuji) na úřadě-odbor školství, nyní po 7mi letech mateřské znovu nastupuji zpět na úřad, ale ráda bych zaměstnání změnila právě na učitelku v MŠ. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pokud chcete jít nejkratší cestou k získání kvalifikaci učitelky MŠ, tak Vám doporučím si dálkově dodělat maturitu na střední ped. škole.

Pokud by jste byla přijata do funkce asistenta pedagoga, tak si musíte doplnit danou kvalifikaci. Tento program nabízíme v bezplatné formě - viz: http://www.inkluze.upol.cz/portal/klicove-aktivity/modul-dalsi-vzdelavani-pedagogickych-pracovniku/07-system-vzdelavani-asistenta-pedagoga/prihlaska-a-podminky-pro-prijeti/

O zařazení rozhoduje ředitel.

kvalifikace

13. 04. 2014

Dobrý den, ukončila jsem VŠ obor biologie- chemie SŠ v roce 2003, mám místo na ZŠ a jsem prý nekvalifikovaná. Jak se mohu kvalifikovat na ZŠ, abych spadala do 12. třídy a nebrala méně, než ty, co studovali kratší dobu.děkuji

Dobrý den,

jelikož jste neuvedla VŠ, kterou jste vystudovala, domníváme se, že se jednalo o řpírodovědeckou fakultu a chybí Vám pedagogická způsobilost. Danou kvalifikaci získáte prostřednictvím tohoto programu: Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ. Více viz: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

kvalifikace do MŠ - obor vychovatelství?

13. 04. 2014

Dobrý den, v roce 2011 jsem úspěšně ukončila bakalářské studium oboru Vychovatelství - 7505R008 na Ostravské univerzitě v Ostravě (státní závěrečná zkouška - pedagogika, psychologie, výtvarná orientace). Nyní studuji navazující magisterské studium - obor Učitelství pedagogiky/Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (plánovaná Státní závěrečná zkouška - květen 2014 - pedagogika, psychologie, výchova ke zdraví). Mám zájem pracovat v mateřské školce, v blízké době jdu na pohovor a chtěla bych se ujistit, zda mám v současné době kvalifikaci stát se učitelkou v mateřské škole. Najdu tyto informace i někde dostupné na internetu? Děkuji, Markéta

Dobrý den,

s Vašim současným vzděláváním danou kvalifikaci nemáte. U nás si můžete doplnit kvalikaci prostřednictvím programu Učitelství pro MŠ (http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/). Vše vychází ze zákona  - viz http://ccv.upol.cz/file/563_2004_sb.pdf

kvalifikace do MŠ - obor vychovatelství i pedagogickým minimem - upřesnění

13. 04. 2014

Dobrý den, psala jsem před chvílí s dotazem, zda mám kvalifikaci na práci učitelky MŠ s vystudovaným oborem Vychovatelství 7505R008. Děkuji Vám za Vaši odpověď a odkazy zákona. Jsem ale trochu zmatená, dočetla jsem se v něm, že "Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci ... vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně základní školy nebo vychovatelství nebo pedagogiku volného času nebo studijního oboru pedagogika" ... Vaše odpověď však byla taková, že danou kvalifikaci nemám. Omlouvám se, ale nerozumím tomu. Po ukončení současného studia v květnu získám i pedagogické minimum, přesto nebudu mít kvalifikaci učit v MŠ? Děkuji moc za trpělivost se mnou a odpověď. Markéta

Dobrý den,

díky Vašemu programu získate jinou kvalifikaci, obor je zaměřen na 2. stupeň. Nelze vztahovat oblast pedagogiky na všechny stupně (MŠ, 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, SŠ, VOŠ). Každý je specifický. Takže díky tomuto studiu si kvalifikaci pro učitelku MŠ nedoplníte / nezískáte.

Citujete zákon, ale jen jeho část. Je potřeba dočíst i ten zbytek, který je nejdůležitější: a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy.

Pokud si tedy doděláte tento typ vzdělání, budete kvalifikavaná pro výkon funkce učitelky MŠ.

 

Kvalifikace

13. 04. 2014

Dobrý den, vystudovala jsem navazující obor Učitelství tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, momentálně učím na základní škole se speciálním vzdělávacím programem tělesnou výchovu a přípravnou třídu. Chtěla bych se zeptat na nejvhodnější doplňující vzdělání ke splnění kvalifikace. Děkuji, Hanka

Dobrý den,

domnívám se, že Vám chybí speciální pedagogika. Je potřeba vystudovat tento program:  Speciální pedagogika. Více viz § 2: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/. Případně na VŠ obor zaměřený za speciální pedagogiku.

vychovatelství či vychovatelství volného času

13. 04. 2014

Dobrý den mám vystudovanou Vyšší odbornou školu nepedagogického směru (ale sociálního), chtěla bych dělat vychovatelku ve školní družině - přímou ped.činnost. Stačí mi absolvovat 80hod. kurz studium pedagogiky pro vychovatele nebo vychovatele volného času - ale nevidím mezi těmito "obory" rozdíl, tak nevím jaký si mám vybrat. Jen vím, že kurz pro vychovatele mohou absolvovat alespoň absolventi VOŠ, kdežto vychovatelství volného času i absolventi SŠ. Velice děkuji Martina

Dobrý den,

dovoluji si upozornit na časové dotace, 80 hodinový program Vás nebude plně opravňovat k výkonu všeho - viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/standard-studia-pedagogiky-k-ziskani-kvalifikace-pedagoga-2

Chápeme, že je Vašich záměrem vystudovat co nejrychleji a nejlevněji, ale ať také daným studiem získáte to, co skutečně potřebujete. Díky studiu jednoho programu získáváte kvalifikaci i k druhému, je to automaticky. Bližší popis je možné najít i na našich stránkách v části § 2: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/

Učitel cizího jazyka

11. 04. 2014

Dobrý den, učím na střední odborné škole AJ, ale magisterské studium budu ukončovat v jiném oboru - mezinárodní vztahy. V rámci CŽV mám vystudované tříleté učitelské Rozšiřující studium anglického jazyka a literatury pro střední školy (studium podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.), číslo akreditace:28509/2011-25-685 (DVPP) na Katedře anglistiky a amerikanistiky (Filozofická fakulta OU). Jaké doplňující pedagogické vzdělání potřebuji, abych mohla učit AJ? Vztahuje se na mě kvalifikační studium učitel odborných předmětů - cizí jazyk? Děkuji.

Dobrý den,

domnívám se, že Vám chybí pedagogická způsobilost. Vy AJ, ale nejste učitel. Pro přesné posouzení bych potřebovala vidět Vaše doklady o vzdělání (veronika.machowska@upol.cz). Domnívám se, že si budete muset dodělat pedagogickou způsobilost pro všeobecně-vzdělávací předměty: Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ.

Učitel

11. 04. 2014

Dobrý den, výchovné poradenství mám vystudované, potřebuji získat kvalifikaci učitel na 1. stupni - tedy zřejmě spec. pedagogiku. Děkuji Jiří Koláček

Dobrý den,

nabídnout Vám mohu buď 5 leté magisterské studium zaměřené na přípravu učitelů 1. st. ZŠ, či navazující studium učitelské speciální pedagogiky.

kvalifikace

11. 04. 2014

Dobrý den, je prosím učitel 1. st. kvalifikovaný vychovatel a uč. mš?

Dobrý den,

vychovatel ano, učit MŠ ne.

kvalifikace

11. 04. 2014

Dobrý den, musí učící abs. gymnázií studovat PF, nebo jakoukoliv?

Dobrý den,

musí absolvovat takovou VŠ, díky které získá odpoevídající a potřebnou kvalifikaci.

Kvalifikace

11. 04. 2014

Dobrý den, vedení školy po nekvalif. v naší škole nepožadují studium. Kdo bude kvalifikaci kontrolovat?

Dobrý den,

školní inspekce.

Kvalifikace

11. 04. 2014

Dobrý den, v naší škole učí pedagog, který je aprob. na 2. st. Prý nemusí studovat, je kvalifikovaný i tehdy, když učí jen na 1. st.

Dobrý den,

pokud máe pracovní smlouvu pro výuka na 2. st. ZŠ a učí pár hodin na 1. st. ZŠ tak může a bere se to, jako by byl kvalifikovaný. Viz zákon č. 563/2004 Sb § 22. Pokud však učí jen na 1. st. ZŠ a má kvalifikaci pro 2. st ZŠ, tak není kvalifikovaný pro výuku na 1. st. ZŠ.

Kvalifikace

11. 04. 2014

Dobrý den, mám vystudován mgr. obor Sociální pedagogika - prevence a resocializace (7502T014). Rád bych se pedagogice či výchově věnoval a zajímalo by mne, jestli je možné uplatnění ve školství s uvedeným oborem. Děkuji

Dobrý den,

díky Vašemu oboru jste získal kvalifikaci vychovatele a pedagoga volného času.

kvalifikace

11. 04. 2014

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaký by byl pro mě nejvhodnější studijní program, který potřebuji ke kvalifikaci. Mám vystudováno zahradní inženýrství (Ing.) a učím na odborném učilišti se speciálním vzdělávacím programem. Stačilo by mi studovat Speciální pedagogika pro učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku, nebo musím mít ještě pedagogické minimum.

Dobrý den,

pokud učíte, tak se z Vás musí stát prvně učitel (Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ).
Pokud je to zařízení, kde je potřebná i speciální pedgaogika, tak si pak musíte svou pedagogickou kvalifikaci doplnit o speciální pedagogiku. Pokud na to nespěcháte, tak by byla možná nejlepší varianta navazujícího magisterského programu zaměřeného na učitelství a zároveň speciální pedagaogiku. V případě dotazů mne kontaktujte na 585 635 148.

Kvalifikace na 1. stupeň ZŠ a MŠ

10. 04. 2014

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li po ukončení studijního programu N7506- speciální pedagogika a oboru 7506T037 Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škola a pro střední školy, budu plně kvalifikovaná pro učitelku 1. stupně běžné ZŠ. Kdyžbych se odkázala na zákon o pedagogických pracovnících § 7,odstavec 1 písm. g) podle odstavce 2 písm. a): učitelem 1. stupně ZŠ je osoba, která vystuduje vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele. Jsem kvalifikovaná na základě tohoto vzdělávacího programu pro učitelství 1. stupně v běžné ZŠ popřípadě v MŠ? Speciální pedagogika již pak přece nespecifikuje 1. a 2. stupeň. V zákoně se hovoří o studijním programu, nikoliv oboru- mám pravdu? A je můj speciální pedagogika pro učitele? Předem moc děkuji za odpověď. S pozdravem Kateřina

Dobrý den,

ano, na základě studia Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škola a pro střední školy bude kvalifikovanou učitelkou pro 1. st. ZŠ a MŠ.

Rozšíření kvalifikace - Anglický jazyk

10. 04. 2014

Dobrý den, kdy je prosím uzávěrka přihlášek pro studium anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ v rámci celoživotního vzdělávání? Dnes jsem zjistila, že je na Vaší fakultě možnost tohoto rozšiřujícího studia. Děkuji za odpověď. S pozdravem Monika Stoláriková

Dobrý den,

nabízíme program: Anglický jazyk - učitelství pro ZŠ, přijímací řízení se koná 20.5.2014 učebna P31 od 9:00 hodin  (prezence od 8:30). Přihlášky do tohoto programu budeme přijímat do konce dubna.

rozdíl mezi pedagogickým minimem realizovaných na jiných školách

10. 04. 2014

Dobrý den, mám jednu otázku, v příspěvku ze dne 9.4(výuka na VOŠ 9.4.2014 - 14:33) jste odpovídali na dotaz,zda je možné vyučovat vyučovat odborné předměty na střední škole. Vy jste dotyčné osobě napsali, že je to možné podle : " Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ" (studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd), ale praktické vyučování a odborný výcvik už spadá pod jiné studium "program" : " Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku " A já mám podobný problém,(tzn. že mám vystudovaný inženýrský obor (nepedagogického směru), ale pedagogické minimum si dělám na jiné škole. kvalifikační studium pedagogiky: " Studium pedagogiky podle § 22, odst.1, písm.a) z.č. 563/2004 Sb. a § 3 vyhl. č. 317/2005 Sb. k výkonu pedagogické praxe " Tak nerozumím jedné věci, proč na jedné škole po ukončení závěrečné zkoušky jde "učit " na střední škole odborné předměty, + odborný výcvik/praktické vyučování (tzn. odborné předměty daného učebního oboru) a na Vaší škole to nejde, musíte mít " Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ," a pak na odborný výcvik a praktické vyučování další stud. program" Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku" ? Jaký je teda mezitím rozdíl? Děkuji za vysvětlení.

Dobrý den,

níže uvádím základní rozdíl a tím je získaná kvalifikace, díky každému z programů získáte jinou kvalifikaci. Je mi jasné, že program o rozsahu 120 hodin trvá kratší dobu a je levnější, ale taky získáte jen kvalifikaci k výuce odborných předmětů na SŠ. Pokud budete ing. ekonomie a uděláte si toto studium, budete moci učit ekonomii jen na odborné SŠ.

DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM ZAMĚŘENÉ NA PŘÍPRAVU UČITELŮ 2. STUPNĚ ZŠ A SŠ - studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd, získaná kvalifikace: učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího nebo odborného předmětu, který odpovídá charakteru předcházejícího studia.

STUDIUM PEDAGOGIKY K ZÍSKÁNÍ KVALIFIKACE UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ SŠ - studium podle § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ke splnění kvalifikačních předpokladů – studium pedagogiky, získaná kvalifikace: učitel odborných předmětů na SŠ podle § 9 odst. 2 písm. d) bodu 3. zákona č. 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Kvalifikaci učitele 2. st. ZŠ nebo učitele SŠ lze získat vzděláním ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu  + vzděláním:

A) vzděláním v programu CŽV na VŠ („DPS“ - doplňující pedagogické studium, v rozsahu alespoň 250 hodin – studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005)

kvalifikaci učitele 2. st. ZŠ a učitele VVP na SŠ  získá pouze absolvent magisterského studijního oboru a pouze vzděláním v programu CŽV.

B) studiem pedagogiky podle § 22 zákona č. 563/2004 Sb. na VŠ nebo v zařízení pro DVPP - program musí být akreditován MŠMT v systému DVPP  (studium pedagogiky podle § 3 vyhlášky č. 317/2005Sb. v rozsahu alespoň 120 hodin)

k získání kvalifikace:

-učitel odborných předmětů (získá pouze absolvent magisterského neučitelského oboru)

-učitel praktického vyučování (získá také absolvent SŠ s maturitou)

-učitel odborného výcviku (získá také absolvent SŠ s výučním listem)

-učitel cizího jazyka (získá absolvent magisterského studijního programu v oblasti -   společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky „např. absolvent filologie – anglický jazyk)

- učitel uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatoři (získá také absolvent SŠ s maturitní zkouškou)

Kvalifikace a pravomoc ředitele

10. 04. 2014

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám dva úvazky, jeden jako vychovatelka a druhý jako učitelka na 1.stupni ZŠ (cca 6h týdně). Mám vystudovaný Mgr. obor Pedagogika, zajímá mě, zda má ředitel pravomoc mě nechat od ledna 2015 učit těchto pár hodin nebo musím skončit, příp. studovat? Děkuji.

Dobdrý den,

to, jaký úvazek budete mít a co budete učit, je čistě v pravomoci ředitele. On by Vám měl říci, co budete učit, případně co chce, ať si doplníte.

Kvalifikace na 1. stupeň ZŠ

10. 04. 2014

Dobrý den, absolvoval jsem PdF UP obor vychovatelství v roce 1997 jsem ukončil státní zkouškou z pedagogiky a psychologie a zájmové TV s metodikou. Jaký obor mi můžete nabídnout, abych splnil požadovanou literu zákona. Jen podotýkám, že ve školství pracuju od roku 1980. Od roku 1990 jsem byl ve ŠD a od roku 1992 učím. V současné době vykonávám funkci zástupce ředitele a výchovného poradce, kterého jsem vystudoval na PdF MU. Pokud je nějaký obor vhodný, je možné se ještě přihlásit? Děkuji za odpověď. S pozdravem Jiří Koláček

Dobrý den,

kvalifikaci potřebujete získat pro výchovného poradce i učitele? Prosím o upřesnění.

Speciální pedagogika se zaměřením na postižení schizofrenií

09. 04. 2014

Dobrý den, můj 20-letý syn trpí třetím rokem tímto vážným duševním onemocněním, musel ukončit studium na gymnáziu ve třetím ročníku. ráda bych získala odbornost, jak přistupovat k této chorobě. Mám maturitu - ne pedagog. obor, prosím o radu, jaký obor příp,. kurz by byl vhodný - je-li to vůbec možné. Děkuji IVA

Dobry den,

nevim o tom, ze bychom meli nejake studium primo zamerene na schizofrenii.


Se schizofrenii byvaji studenti seznameni v ramci lekarskych disciplin (psychiatrie, neurologie), ktere byvaji soucasti studia vetsiny oboru se specialni pedagogikou. Myslim ale, ze by jste potrebovala vetsi zaber a hloubku, nez co dovoluje stanovena hodinova dotace pro tyto discipliny.

Primo na vzdelavani v oblasti dusevnich poruch se zameruje napr.:
Fokus Praha (http://www.fokustvs-vzdelavani.cz/)
Tréninkové a vzdělávací středisko
Dolákova 24
181 00 Praha 8 Bohnice

Tel: 283 853 096
tvs@fokus-praha.cz

Nebo pak i ruzne diakonie casto realizuji vzdelavani v oblasti schizofrenie a dalsich dusevnich poruch.

Kvalifikace

09. 04. 2014

Dobrý den. Mám mgr. diplom z teologické fakulty a tím pádem kvalifikaci učitele náboženství podle zákona, k tomu bc. diplom spec. ped. pro II. st. a SŠ a český jazyk a literatura se zam. na vzdělávání. Získávám bc. diplomem kvalifikaci učitele českého jazyka pro II. st.? Děkuji.

Dobrý den,

ano, získáváte.

kvalifikace učitelky ZŠ praktické

09. 04. 2014

Dobrý den,vystudovala jsem magisterský program PdF N-SPS obor spec. pedagogika. Mám podle zákona 563 kvalifikaci k výuce na ZŠ praktické, když v diplomu není uveden obor učitelství? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

prosím o rozepsání zkratky: N-SPS.

výuka na VOŠ

09. 04. 2014

Dobrý den, mám vystudovaný obor(zakončený Ing. zkouškou),chci si doplnit pedag.minimum. - Chtěla jsem se Vás zeptat, zda bude možné vyučovat odborné předměty(ekonomické předměty, popř.chemický předmět) i na VOŠ nebo pouze na SŠ? - Pokud mám SZZ z ekonomie, mohu učit i předmět zbožíznalství? Děkuji

Dobrý den,

danou kvalifikaci získáte prostřednictvím programu: Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ, viz naše webové stránky: http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/
Pro VOŠ pak záleží, co chcete učit. protože zde můžete působit jako učitel praktického vyučování a pro to je samostatný program: Pedagogické studium učitelů praktického vyučování a odborného výcviku

Re: Termín přijetí přihlášek

09. 04. 2014

Ještě jednou dobrý den, je tedy možné se na Anglický jazyk - učitelství pro SŠ ještě přihlásit, když jsou přijímací zkoušky 20.5., jak jste psali v odpovědi? Děkuji.

Dobrý den,

ano, je.

Intenzivní přípravný kurz na zkoušku Goethe-Zertifikat B2 z německého jazyka

09. 04. 2014

Mohla bych se zeptat, jaké jsou rozpisy konzultací pro tento kurz?

Dobrý den,

konzultace lze provádět osobně před začátkem nebo po skončení hodiny, popř. prostřednictvím e-mailové komunikace. Samostatně konzultace vymezeny lektorkou kurzu nejsou.

Intenzivní přípravný kurz na zkoušku Goethe-Zertifikat B2 vede Ing. Jana Kubiasová, můžete ji kontaktovat prostřednictvím e-mailu: kubiasova.projektPdF@seznam.cz.

S pozdravem

Mgr. Barbora Mlčochová

--

Centrum celoživotního vzdělávání

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

e-mail: barbora.mlcochova@upol.cz; mlcochova.barbora@seznam.cz

telefon: 585635175

mobil: (+420) 777021462

kvalifikace

09. 04. 2014

Dobrý den, budou moct učit uč. s aprobací na 2. st. od ledna na 1. st. bez doplnění na CDV?

Dobrý den,

záleží, zda tam budou učit jen v rámci svého úvazku na 2. st. ZŠ pár hodin, nebo čistě na 1. st. ZŠ. Pokud čistě jen na 1. st. ZŠ, tak nebudou moci. Budou si muset doplnit kvalifikaci. Pokud budou mít úvazek na 2. st. ZŠ a na 1. st. ZŠ budou učit pár týdně, tak mohou. Viz § 22 zákona č. 563/2004 Sb.

Celoživotní studium Čeština (Krejčí)

08. 04. 2014

Dobrý den, chtěl jsem Vás poprosit o odpověď následujícícho dotazu. Na Ostravské univerzitě jsem vystudoval obor pro II. stupeň ZŠ Vo-Vkz.V současné době učím na ZŠ na poloviční úvazek. Mohu tedy u Vás studovat v rámci celoživotního vzdělávání češtinu a pokud bych studium zvládnul tak ji mohu vyučovat? Poslední otázka směřuje zda kromě studi bude zpoplatněno také něco jiného jak uvádíte (portál pro studium). Děkuji za odpověď a hezký den. Jakub Krejčí.

Dobrý den,

prosím o rozpesání zkratky Vo-Vkz.

rozšiřující studium pro první stupeň ZŠ

08. 04. 2014

Dobrý den, v současné době studuji na Univerzitě J. A. Komenského v Praze - magisterské studium speciální pedagogika - učitelství. Absolventům studia je přiznáno, že jsou učitelé podle par.7, odst. 1, písm. g Zákona č. 563/2004 Sb. Protože však dnes potenciální zaměstnavatele zajímá, z jaké školy uchazeč přichází, rád bych věděl, zdali po ukončení školy budu kvalifikovaný, abych si v případě potřeby mohl vylepšit svou profesní image ve Vašem rozšiřujícím kurzu CŽV - učitelství pro první stupeň ZŠ děkuji

Dobrý den,

budete kvalifkovaná pro výuku na 1. st. ZŠ.

Logopedický asistent

08. 04. 2014

Dobrý den, jsem pedagog a mám zájem o studijní program Logopedický asistent v rámci celoživotního vzdělávání. Do kdy je možné poslat přihlášku ke studiu? V informacích máte uvedeno do června. Kdy se koná ústní přijímací zkouška? Děkuji

Dobrý den,

momentálně máme ke studiu přihlášeno 6 zájemců. Takže ústní pohovor by se konal až tehdy, kdy se přihlásí dostatečný počet zájemců o studium. Bylo by to někdy v červnu.

Příjímací zkoušky termín

08. 04. 2014

Dobrý den, ráda bych se zeptala na termín přijímacích zkoušek z AJ (rozšiřující studium pro učitele 2. stupeň, úroveň B2), někde níže v komentářích jsem vyčetla termín 20.5.2014, chci se tedy ujistit, zda to skutečně platí?A pokud ano, jestli už je dostupný časový harmonogram? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

termín 20.05.2014 pro přijímací řízení na program CŽV AJ pro ZŠ platí. Prezence bude od 8.30 na PdF UP v Olomouci posluchárna P31. Dostanete ještě písemnou pozvánku.

S pozdravem

PaedDr. Irena Smetanová

Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

+420 585 635 147

irena.smetanova@upol.cz

www.ccv.upol.cz

doklady ke studiu

08. 04. 2014

Dobrý den, chtěla bych se informovat, zda je potřeba k přihlášce na 5-letý studijní obor "Logopedie" dodat potvrzení z logopedie i foniatrie. Děkuji za odpověď

Dobrý den,

na obor Logopedie je nutno dodat do 10. 6. 2014 pouze logopedické vyšetření.

S pozdravem Šverclová

učitelství v MŠ

08. 04. 2014

Dobrý den,měla bych na Vás dotaz.Moje dcera letos maturuje na Spgš,obor pedagogické lyceum.Po této škole může pracovat jako asistent pedagoga,ale ona by chtěla učit v MŠ.Podala si přihlášky na VŠ,ale kdyby jí to nevyšlo,je nějaká jiná možnost,doplnit si vzdělání, aby mohla být učitelka v MŠ?Například jednotlivá maturitní zkouška z předškolní pedagogiky?Jde o to,aby doplnění vzdělání o tuto zkoušku,v případě,že je to možné ředitelé MŠ uznali jako dostačující.Připádá mi,že se tyto kritéria neustále mění a každý ředitel si to určuje jinak a podle sebe.Bylo by možné,zaslat mi kontakt na některé školy,kde se tato zkouška může vykonat?Děkuji Andrea Zemánková.

Dobrý den,

musí se jednat o obor zaměřený na přípravu učitelů MŠ, aby získala danou kvalifikaci. Pokud je to obor (jen) pedagogický lyceum, tak danou kvalifikaci nemá. V rámci jednotlivé zkoušky by musela Vaše dcera být absolventem oboru na přípravu vychovatelů. Nejlepší bude, když si dodělá dálkově maturitu z oboru zaměřeného na přípravu učitelů MŠ, tedy pokud se nedostane na VŠ. Takto danou kvalifikaci získá.

Nemáme přehledy škol.

kvalifikace

08. 04. 2014

Dobrý den, mám vystudovaný obor Speciální pedagogika-vychovatelství,chtěla jsme se, prosím zeptat, zda můžu od září 2014 učit v MŠ. Nebo si musím rozšířit vzdělání, abych byla kvalifikovaná učitelka. Mockrát děkuji za odpověď.

Dobrý den,

v rámci vysokoškolského studia? Je nutno upřesnit typ studia.

ntenzivní přípravný kurz na zkoušku Goethe-Zertifikat B1 z německého jazyka

08. 04. 2014

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaký je termín realizace výše uvedeného kurzu. Děkuji za odpověď a přeji pěkný den Renata Doubravová

Dobrý den,

Intenzivní přípravný kurz na zkoušku Goethe-Zertifikat B1 z německého jazyka bude uskutečněn v termínech:

25. 9., 2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10., 6. 10., 13. 10., 20. 10., 27. 10. a 4. 12. 2014. Jsou to vždy čtvrtky od 16.00 do 18.30.

Zdraví

Mgr. Barbora Mlčochová

Centrum celoživotního vzdělávání

Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci

Žižkovo nám. 5

771 40 Olomouc

e-mail: barbora.mlcochova@upol.cz, mlcochova.barbora@seznam.cz

tel.: +420 585 635 175, +420 777 021 462

Pedagogické minimum

08. 04. 2014

Dobrý den,moje dcera vystudovala v Brně na Masarykově univerzitě na pedagogické fakultě český jazyk a dějepis.Má titul bc.Nyní studuje dálkově v Hradci Králové historii se zakončením mgr.Bylo jí sděleno,že si musí ještě udělat rok pedagogického minima,aby mohla učit.Je to divné,když už pedagogickou školu má.Děkuji za odpověď Jitka Dostálová

Dobrý den,

pokud navazuje na studium bc. neučitelským oborem zaměřeným na historii, tak pedagogické vzdělání mít nebude. Za úplné pedagogické vzdělání nelze považovat bc. studium. Pokud chce učit dějepis na ZŠ, tak si musí udělat studium zaměřené na výuku všeobecně-vzdělávacích předmětů - Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ viz http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/programy-celozivotniho-vzdelavani/. Roční studium je zaměřeno možná jen na odborné předměty.

přestup kombinovaná forma

08. 04. 2014

Ze zdravotnich důvodů jsem musela přerušit studium na VŠ - obor speciální pedagogika v Brně.Chybí mi pouze zk z NJ a diagnostiky a dokončení bakalářské práce.Jsem v kontaktu s Tereziáns Brno ,invalidita 1.stupně.Chtěla bych se optat jaké požadavky musím splnovat pro přestup a jaké podmínky musí splnovat studenti se znevýhodněním na VŠ.Po kreditové stránce splněno. Děkuji za odpovědi

Dobrý den,

na PdF UP není možné přestoupit, proto Vám nemohu ani říci, jaké jsou podmínky.

Termín přijetí přihlášek

08. 04. 2014

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda se prodloužení termínu přihlášek do června 2014 vztahuje i na Anglický jazyk - učitelství pro SŠ. Děkuji.

Dobrý den,

nevztahuje, pro tento program se konají přijímací zkoušky: Anglický jazyk - učitelství pro SŠ 20.5.2014 učebna P31 od 9:00 hodin  (prezence od 8:30)

práce v MŠ

08. 04. 2014

dobrý den,můžu s BC(speciální pedagogika se zaměřením na vzdělání a výtvarná výchova se zaměřením na vzdělání-státnice z integrativní speciální pedagogiky,výtvarné výchovy a logopedie)pracovat jako učitelka v MŠ ve třídě pro děti s vadami řeči,popř co bych měla ještě vystudovat?

Dobrý den,

ano, můžete, jste kvalifikovaná.

Speciální pedagogika - Praktická škola dvouletá - doplnění

07. 04. 2014

Dobrý den,bakalářský studijní program mám také zaměřen na sociální práci. Bylo by možné se přihlásit do magisterského studijního programu Speciální pedagogika - učitelství, když nemám bc. speciální pedagogiku, ale dokončuji speciální pedagogiku v rámci CŽV? Nebo je nutno studovat 5-ti letý obor. Případně je ještě možno se na UP nyní do studia ještě přihlásit? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

zasílám vyjádření MŠMT.

Podmínky přijetí do navazujícího magisterského studijního programu si stanoví sama VŠ. Obvykle je podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského programu absolvování bakalářského stejného nebo příbuzného oboru. V případě speciální pedagogiky to řeší MUNI a UJAK tak, že ten, kdo nemá bakalářský studijní program v programu Speciální pedagoga, dělá nějaké rozdílové studium ..

Marie Fridrichová

Učitelství AJ na 1. stupni

07. 04. 2014

Dobrý den, mám vystudovaný magister. obor Tělesná výchova a sport na UP a potřebovala bych si dodělat učit. AJ na 1. stupni ZŠ. Stačí mi k výuce AJ na 1. st. certifikát FCE nebo musím zahájit Vámi nabízené studium? Děkuji za odpověď Odpověď: Dobrý den, vzděláním v programu CŽV na VŠ získá kvalifikaci učitele 1. st. ZŠ pouze absolvent magisterského studijního programu Učitelství pro 2. st. ZŠ, Předškolní pedagogika, Učitelství VVP pro SŠ. a Speciální pedagogika. Absolvent jiného oboru kvalifikaci vzděláním programu CŽV na VŠ nezíská. Kvalifikaci učitelky 1. st. ZŠ můžete získat vzděláním v navazujícím magisterském studijním programu Speciální pedagogika pro učitele Dobrý den, reaguji na Vaši odpověď, za kterou děkuji. Já mám na diplomu uvedené učitelství TV pro 2. st. a 3. st. (tzn. ZŠ a SŠ). Můj ředitel po mne vyžaduje, abych si dodělala AJ pro 1.st., kterou nyní neaprobovaně vyučuji. Prosím o radu, JAKÝM způsobem postupovat. Stačí mi zkouška FCE, kterou mám? Nerozumím tomu, proč bych měla studovat Speciál.pedag., další magister.obor. Děkuji

Dobrý den,

máte dvě možnosti. Vykonat jazykovou zkoušku na minimální úrovni C1 a k tomu si dodělat doplňující didaktické studium v min. rozsahu 60 hodin. Nebo se přihlásit do programu Anglický jazyk pro 1. stuepň ZŠ.

Z předchozího dotazu jsem pochopila, že chcete učit na celém 1. stupni ZŠ.

pedagog. minimum - z bakalare

07. 04. 2014

od r. 2000 ucim (stridave na skole a soukrome), ted jsem byla 6 let na materske a ucila jen doma. V minulosti jsem pedagogicke minimum nepotrebovala. Mam vystudovane mezinarodni vztahy, ale jen bakalarsky cyklus. Jinak mam statnice z italstiny a FCE z anglictiny. Oba jazyky nyni ucim na soukrome skole , rada bych si pedagogicke minimum dodelala, ale zda se, ze neni sance, kdyz mam pouze bakalare. Neporadili byste mi, jak dale postupovat? Od zari 2015 nebudu smet ucit, jestli to dobre chapu, ale zaroven si za tuto dobu nebudu schopna dodelat magistra a pedagogicke minimum zaroven. je to tak? Predem dekuji za jakoukoliv radu.

Dobrý den,

jiná možnost není, k výuce musíte být mgr. Zkuste navazující magisterské studium.

Modul: Nejčastější dotazy