Začínající učitel a diagnostika třídy – praktické tipy a rady


Anotace:

Cílem kurzu je zaměřit se na význam diagnostiky školní třídy, na její účel, na možnost stanovení vhoné metody pro diagnostiku školní třídy. Interaktivním způsoben budou přiblíženy jednotlivé metody sloužící k diagnostice školní třídy a interpretace výsledků, chyby při diagnostice třídy i jedince.

Účastníci si vyzkouší vybrané metody, jejich použití, interpretaci a možnosti využití, vyzkouší si analyzovat chyby zasahující do diagnostického procesu. 


Témata kurzu:

Školní třída, nežádoucí chování ve třídě a jeho příčiny, diagnostický proces, cíle diagnostického procesu, metody diagnostického procesu, uvědomění si a rozpoznání základních chyb při diagnostice třídy i jedince. 

Doporučená literatura k dalšímu studiu:

HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. 6. vyd. Praha: Portál 2011. 168 s

Hrabal V. (2004). Pedagogickopsychologická diagnostika žáka s úvodem do aplikace statistiky. Karolinum, 2002.

  

Cílová skupina 

Začínající učitelé bez praxe či s praxí do tří let 

Lektor 

PhDr. Soňa Lemrová, Ph.D. 

Termín

 14. 10. 2022 od 8:00 do 12:30 (délka zhruba 6 vyučovacích hodin) 


Přihlašování ukončeno.