Začínající učitelé a práce se žáky se SVP – praktické procvičení

Nabízený kurz je zaměřený na seznámení s problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vyžadujících služby Speciálního pedagogického centra (SPC).

 Cílem kurzu bude interaktivním způsobem přiblížit práci pracovníků SPC, vysvětlit kompetenci pracovišť SPC a PPP, uvést konkrétní typy diagnóz dětí, které do péče SPC spadají. Na praktických příkladech objasnit možnosti spolupráce mezi školou a SPC, představit konkrétní výstupy diagnostických závěrů a doporučení, která SPC školám vydávají.

 Dále je cílem kurzu prakticky popsat a představit nejčastější typy poruch a postižení u dětí, se kterými se učitel může ve své praxi potkávat a možnosti, které učitel má při řešení projevů, plynoucích z těchto postižení v prostředí školní třídy a školy.

 

Jednotlivá témata kurzu:

Vymezení kompetencí SPC, nejčastější typy diagnóz, se kterými se učitel ve škole může setkat, diskuze o možnostech práce s dětmi s konkrétními diagnózami a jejich zákonnými zástupci, možnosti praktického seznámení s konkrétními výstupy SPC a objasnění podstaty jednotlivých podpůrných opatření, která SPC škole doporučuje.


Cílová skupina

Začínající učitelé základních a středních škol bez praxe či s praxí do tří let.


 Lektor

Mgr. Blanka Závodníková


Termín

  1. 24. 10. 2023 od 13:00 – 18.00 (délka zhruba 6 vyučovacích hodin)PŘIHLÁŠKA ZDE.