Začínající učitel a rozvoj dovedností kritického myšlení


Účastníci tohoto kurzu se seznámí s obecnými dovednostmi kritického myšlení a budou schopeni porovnat různé pohledy na kritické myšlení (filozofické, psychologické a edukační hledisko) a zdůvodnit začlenění kritického myšlení mezi hlavní vzdělávací cíle v kontextu současné společnosti. Dále pak porozumí faktorům, které mohou ovlivnit osvojení dovedností ke kritickému myšlení a vyvodit překážky v budování kritického myšlení ve vlastní pedagogické praxi.

Prakticky si účastníci vyzkouší tvorbu výukových cílů se zaměřením na rozvoj kritického myšlení. Na konkrétních příkladech se seznámí se způsoby uvažování pomocí univerzálních intelektuálních standardů, o které by se měli žáci opírat při rozhodování a řešení problémů. Dále se budou podílet na sestavení souboru vlastností dobrého kritického myslitele a naučí se identifikovat společensky podmíněné překážky, které mohou v pedagogické praxi rozvoj těchto vlastností limitovat.

 

Cílová skupina 

Začínající učitelé bez praxe či s praxí do tří let

Lektor 

Mgr. Iva Koribská, Ph.D.

Termín

10. 11. 2022 od 9:30 (délka zhruba 6 vyučovacích hodin)

Přihlašování ukončeno.