Pedagogická propedeutika

Cena 3.420,-
Charakteristika Doplňuje vědomosti z pedagogické, psychologické a speciálně-pedagogické oblasti s cílem zkvalitnit pedagogickou způsobilost účastníků kurzu. Formy práce: kombinace konzultací a řízeného samostatného studia; kurz je řízen speciální studijní literaturou (studijními oporami); distanční část studia využívá pro vzdělávací proces e-learningovou podporu – LMS Unifor, proto je nezbytné, aby účastníci měli přístup k počítači s připojením k Internetu
Cílová skupina Studenti a absolventi bakalářských studijních oborů neučitelských směrů.
Termín 14. 04. 2023 - 26. 05. 2023
Místo konání Olomouc - Žižkovo nám.
Kontaktní osoba PhDr. Jana Vítková (jana.vitkova@upol.cz, 585 635 146)
Přihláška Odkaz na přihlášku ZDE
Poznámka

Příjem přihlášek do 3. 4. 2023.

Ke stažení


Zpět

Modul: Kurzy