Právní postavení pedagoga ve školství

Obsah Kurz je zaměřen na nejčastější úskalí výkonu činnosti pedagoga na základních školách z pohledu legislativy a práva. Jaké má pedagog práva a povinnosti, na co se v rámci výkonu činnosti pedagoga připravit a jak v některých situacích reagovat, z pohledu této problematiky? Na základě probraných témat by měl pedagog získat znalosti a základní orientaci v dotčených právních předpisech, zejm. pak znalosti o právech a povinnostech pedagoga, jeho odpovědnosti za škodu, jím způsobenou při výkonu pedagogické činnosti, vč. znalosti o povinnostech mlčenlivosti a ochraně osobních údajů.
Cílová skupina Všichni pedagogičtí pracovníci
Forma studia Prezenční
Lektor Mgr. Radim Vaněk (advokát)
Termín 18. 09. 2024 (9:00 – 15:45 – 8 vyučovacích hodin )
Místo konání Olomouc , Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 5.
Cena

2500 Kč

Cena kurzu zahrnuje:

  • 8hodinový kurz pod vedením zkušeného lektora;
  • příjemné prostředí;
  • drobné občerstvení;
  • méně početná skupina účastníků, tak aby byl prostor na individuální dotazy a přístup;
  • osvědčení (splňující všechny náležitosti pro potřeby šablon) jedno vyhotovení.
Kontaktní osoba Mgr. Pavla Šindlerová, pavla.sindlerova@upol.cz, 585 635 148
Přihláška Odkaz na přihlášku ZDE


Zpět

Modul: Kurzy