Výuka algoritmizace a programování pomocí micro:bitu

Obsah 1. část kurzu: Cílem 1. části nabízeného kurzu je seznámit pedagogy s problematikou micro:bitu jako nástroje pro výuku moderních technologií a pomůcky pro rozvoj algoritmického myšlení a programování. Učitelé získají přehled o tématice moderních technologií, micro:bitu a možnostech začlenění algoritmizace a programování do výuky, včetně využití mezipředmětových vztahů. 2. část kurzu: Cílem 2. části nabízeného kurzu je seznámit pedagogy s metodikou pro výuku algoritmizace a programování v jazyce Python pomocí micro:bitu. Na semináři bude popsána metodika výuky základů programování v jazyce Python prostřednictvím praktických příkladů pro mikropočítač micro:bit.
Cílová skupina Učitelé ZŠ, učitelé SŠ
Forma studia Prezenční
Lektor Mgr. Jiří Zacpal, Ph.D.
Termín 17. 06. 2024 (9:00 – 16:00 hod. – 8 vyučovacích hodin)
Místo konání Olomouc - 17. listopadu , Přírodovědecká fakulta UP
Cena

ZDARMA (hrazeno z projektu)

Kontaktní osoba Mgr. Michaela Janků, michaela.janku@upol.cz, 585631031
Přihláška Odkaz na přihlášku ZDE
Doplňující informace

Přihlášky do: 5. června 2024.


Zpět

Modul: Kurzy