Biologie – učitelství pro SŠ

Číslo studijního programu: D2PD18

(rozšíření kvalifikace z PŘ pro 2. st. ZŠ)

Cena:

1. rok 16 550 Kč

2. rok 7 170 Kč

Biologie – učitelství pro SŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program Biologie – učitelství pro SŠ je určen učitelům se způsobilostí vyučovat všeobecně-vzdělávací předmět přírodopis na druhém stupni základní školy.

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • strukturovaný životopis,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Biologie – učitelství pro SŠ

Organizace studia

Studium trvá 1,5 roku. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota). Ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Systém a evoluce organismů
 • Ochrana přírody a krajiny
 • Didaktika biologie

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D.

Manager studia: RNDr. Olga Ševčíková, Ph.D.

Biologie – učitelství pro SŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu biologie na střední škole.

 Absolvent tohoto studijního programu bude schopen:

 1. identifikovat biologické objekty a zařadit je do hlavních systematických skupin a posoudit fylogenetické vztahy mezi skupinami
 2. popsat strukturu a mechanismy fungování živých systémů
 3. ovládat základní metody práce v biologii (popisné, experimentální, terénní)
 4. aplikovat a transformovat teoretické poznatky z biologických oborů do oblasti vzdělávání a výchovy
Biologie – učitelství pro SŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Ke stažení
Biologie pro SŠ - anotace.doc (151 kB)
Modul: Studijní programy CŽV