Německý jazyk – učitelství pro SŠ

Číslo studijního programu: D2PD23

(rozšíření kvalifikace z NJ pro 2. st. ZŠ)

Cena:

1. rok 18 740 Kč

Německý jazyk – učitelství pro SŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program je určen pro učitele se způsobilostí vyučovat všeobecně-vzdělávací předmět německý jazyk na druhém stupni základní školy.

Požadavky na přijetí jsou:

  • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
  • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
  • strukturovaný životopis,
  • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-.
Německý jazyk – učitelství pro SŠ

Organizace studia

Studium trvá 1 rok, tedy 2 semestry. Setkávat se budete přibližně 1krát za dva týdny (pátek nebo sobota). Studium bude zakončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

  • Didaktika německého jazyka pro SŠ
  • Jazykovědné předměty
  • Literární předměty

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Ústavem cizích jazyků Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

Odborný garant: PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.

Manager studia: PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D.

Německý jazyk – učitelství pro SŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu NĚMECKÝ JAZYK na střední škole.

Cílem studijního programu je rozšířit účastníkovi znalosti a dovednosti získaných při studiu německého jazyka pro 2. stupeň základních škol. Absolvent získá kompetence v oblasti rozvoje didaktiky a metodiky výuky cizího jazyka.

Německý jazyk – učitelství pro SŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV