Anglický jazyk – učitelství pro ZŠ

Číslo studijního programu: D2PD35

Cena:

1. rok 12 960 Kč

2. rok 18 910 Kč

Anglický jazyk – učitelství pro ZŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program Anglický jazyk – učitelství pro ZŠ je určen učitelům, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky na přijetí jsou:

 • úspěšné absolvování písemného testu u přijímací zkoušky (test ověřuje stupeň ovládání jazyka na úrovni B 2* (středně pokročilí) – kontrola ovládání gramatických, lexikálních, pravopisných jevů a porozumění textu,
 • při předložení certifikátu o vykonání všeobecné jazykové zkoušky na úrovni B2 a výše (ne starší 3 let) lze požádat
  o uznání přijímací zkoušky a o zařazení do seznamu uchazečů k přijetí podle stupně dosaženého při zkoušce,
 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • strukturovaný životopis,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Anglický jazyk – učitelství pro ZŠ

Organizace studia

Studium trvá 2 roky. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota). Ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Současný anglický jazyk
 • Literatura anglicky mluvících zemí
 • Didaktika anglického jazyka

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Ústavem cizích jazyků Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Mgr. Blanka Babická, Ph.D.

Manager studia: Mgr. Petr Anténe, M. A., Ph.D.

Anglický jazyk – učitelství pro ZŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu ANGLICKÝ JAZYK  na 1. a 2. stupni základní školy.

Cílem vzdělávacího programu je:

Umožnit učitelům s aprobací pro výuku na ZŠ rozšířit si kvalifikaci pro výuku anglického jazyka na 1. i 2. stupeň ZŠ. Tento studijní program jim zajistí rozšíření odborné kvalifikace v souladu s ustanovením § 6 odst. (1) písm. b) vyhlášky MŠMT ČR č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Anglický jazyk – učitelství pro ZŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV