Dějepis pro 2. stupeň ZŠ

Číslo studijního programu: D2PD42

Cena:

1. rok 10 740 Kč

2. rok 15 480 Kč

Dějepis pro 2. stupeň ZŠ

Požadavky na přijetí

Studijní program Dějepis pro 2. stupeň ZŠ je určen učitelům, kteří získali odbornou kvalifikaci vzděláním stanoveným v § 8 zákona č. 563/2004 Sb.  

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti,
 • strukturovaný životopis,
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Dějepis pro 2. stupeň ZŠ

Organizace studia

Studium trvá 2 roky. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota). Ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • České dějiny
 • Obecné dějiny (s přihlédnutím k vybraným tematickým okruhům z dějin správy, dějin mezinárodních vztahů a práva)
 • Didaktika dějepisu

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Katedrou společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Doc. PhDr. Karel Konečný, CSc.

Manager studia: Mgr. Pavel Krákora, Ph.D.

Dějepis pro 2. stupeň ZŠ

Uplatnění absolventa

Uplatnění najdete jako učitel(ka) všeobecně-vzdělávacího předmětu dějepisu na 2. stupni základní školy.

Cíle vzdělávacího programu:

 1. Seznámit účastníka se strukturou vyučovací hodiny dějepisu.
 2. Získání znalostí v oblasti historického vývoje od dob pravěku až po moderní dějiny.
 3. Rozšíření znalostí o českými mysliteli.
 4. Obeznámení s tématy oblasti evropské integrace.
 5. Rozšíření znalostí v oblasti světových náboženství.
 6. Seznámení s problematikou genderu
Dějepis pro 2. stupeň ZŠ

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV