Speciální pedagog

Číslo studijního programu: D2PD47

Cena:

1. rok 9 780 Kč

2. rok 11 300 Kč

3. rok 14 780 Kč

Speciální pedagog

Požadavky na přijetí

Studijní program Speciální pedagog je určen pro absolventy s vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na:

 • pedagogiku předškolního věku,
 • přípravu učitelů 1. stupně ZŠ,
 • přípravu učitelů 2. stupně ZŠ,
 • přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy,
 • přípravu vychovatelů,

a pro absolventy studijního oboru pedagogika.

 Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“)
 • ověřená kopie dokladů o získání způsobilosti
 • strukturovaný životopis
 • zajištěná praxe
 • zaplacení administrativního poplatku
  ve výši 300,-
Speciální pedagog

Organizace studia

Studium trvá 6 semestrů, setkávat se budete cca 1 – 2krát za měsíc, a to v pátek nebo v sobotu v počtu min. 6 a max. 30 účastníků.

Studijní program se skládá z prezenční formy výuky, která zahrnuje 287 hodin a odborné praxe, která zahrnuje 70 hodin.

Ukončení studia obsahuje:

Závěrečnou zkoušku z povinných předmětů:

 • speciální pedagogika (část obecná a část specializační),
 • speciálněpedagogické poradenství a intervence (logopedie, surdopedie psychopedie, somatopedie, oftalmopedie v předškolním a školním věku),
 • závěrečná práce (odpovídá požadavkům kladeným na magisterské diplomové práce v souladu s předpisy příslušné vysoké školy).

Závěrečnou zkoušku z volitelných předmětů:

 • poradenství a intervence ve specifických poruchách učení a chování,
 • poradenství a intervence v etopedii.

 a obhajobu závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Ústavem speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

Odborný garant: Doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. – ředitelka ústavu

Manager studia: Mgr. Zdenka Kozáková, Ph.D.

Speciální pedagog

Uplatnění absolventa

Jako absolvent získáte kvalifikaci SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA podle § 18 písm. b) nebo c) zákona č. 563/2004 Sb. 

 Speciální pedagog působí zejména v PPP (pedagogicko-psychologické poradně) a v SPC (speciálněpedagogickém centru).

Speciální pedagog

Více informací + anotace programu

Každý volitelný předmět je realizován za výše uvedených podmínek pouze v případě, že si jej zvolí nejméně 5 účastníků tohoto programu CŽV.

 Každý účastník si na konci prvního ročníku zvolí 2 povinně volitelné pedie.

Modul: Studijní programy CŽV