Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Číslo studijního programu: D2PD55

Cena:

1. rok 13 870 Kč

2. rok 16 410 Kč

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Požadavky na přijetí

Studijní program Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky je určen kvalifikovaným pedagogickým pracovníkům.

Požadavky na přijetí jsou:

 • správně vyplněná a podaná elektronická nebo písemná interní přihláška ke vzdělávání v programu CŽV (viz web CCV – http://www.ccv.upol.cz/ – oddíl „Přihlášky“),
 • ověřená kopie dokladů o získání odborné kvalifikace
 • strukturovaný životopis
 • v případě, že uchazeč dosud není ve funkci vedoucího pedago­gického pracovníka, zajistí si komplexní přístup k agendě (administrativní, řídící a ekonomické) pedagogického zařízení
 • zaplacení administrativního poplatku ve výši 300,-
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Organizace studia

Studium trvá 2 roky. Setkávat se budete přibližně 1krát za 2 týdny (pátek nebo sobota). Ve třetím semestru probíhá konzultace k závěrečné práci, dokončení závěrečné písemné práce, příprava na závěrečnou zkoušku a obhajobu závěrečné písemné práce.

Závěrečná zkouška je skládána z předmětů:

 • Teorie a praxe školského managementu
 • Právo
 • Ekonomika a finanční management
 • Řízení pedagogického procesu
 • Vedení lidí

a obhajoby závěrečné písemné práce.

Studijní program je zaštiťován Ústavem pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Odborný garant: Doc. Mgr. Štefan Chudý, Ph.D.

Manager studia: Ing. Alena Opletalová, Ph.D.

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Uplatnění absolventa

Absolvent získá odbornou kvalifikaci VEDOUCÍHO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA.

Cíle vzdělávacího programu:

 1. Účastník si rozšíří odborné kompetence v oblasti teorie a praxe školského managementu.
 2. Získá nové poznatky z oblasti speciální práva.
 3. Účastník získá nové dovednosti v oblasti řízení pedagogického procesu.
 4. Nadále si účastník rozšíří své znalosti v oblasti řízení pedagogického procesu a vedení lidí.
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky

Více informací + anotace programu

Studium je založeno na kombinaci prezenčního a distančního studia s využitím on-line nebo off-line aktivit prostřednictvím webových stránek, proto je nezbytné, aby účastníci programu CŽV měli přístup k počítači s připojením k internetu.

Modul: Studijní programy CŽV