Jak na EVVO v mateřské škole

Obsah Seminář představí pedagogům základní informace o možnostech včlenění ekologické (environmentální) výchovy do života mateřské školy. Zřetel bude kladen na cíle a výstupy environmentální výchovy v předškolním vzdělávání dle RVP PV. Kromě teoretického rámce nabídne školení také praktické ukázky výtvarných, pracovních a literárních činností, hudebně-pohybových aktivit a her, které budou diskutovány v návaznosti na pedagogickou praxi účastníků.
Cílová skupina Učitelé předškolních institucí/ vychovatelé, pedagogové volného času
Forma studia Prezenční
Lektor Mgr. Yvona Koutná
Termín 25. 09. 2024 (9:00 – 15:30 – 8 vyučovacích hodin)
Místo konání Olomouc , Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Žižkovo náměstí 5.
Cena

2500 Kč

Cena kurzu zahrnuje:

  • 8hodinový kurz pod vedením zkušeného lektora;
  • originální pracovní listy k tématu;
  • práce s pomůckami;
  • příjemné prostředí;
  • drobné občerstvení;
  • méně početná skupina účastníků, tak aby byl prostor na individuální dotazy a přístup;
  • osvědčení (splňující všechny náležitosti pro potřeby šablon) jedno vyhotovení.
Kontaktní osoba Mgr. Pavla Šindlerová, pavla.sindlerova@upol.cz, 585 635 148
Přihláška Odkaz na přihlášku ZDE
Doplňující informace

Velká část programu bude probíhat venku, proto prosíme přizpůsobte tomu své oblečení.


Zpět

Modul: Kurzy