Administrace přihlášek

Přihláška
Hromadná přihláška za školu


Přihlášky posílejte na e-mailovou adresu metodické pracovnice DVPP v místě, kde se na kurz přihlašujete, není-li v anotaci uvedeno jinak.

Na vzdělávací akce, kde zatím není upřesněn termín, se přesto můžete přihlašovat dle kódu akce, termín konání Vám bude na základě přihlášky co nejdříve sdělen a bude aktualizován na webových stránkách.
Průběžně připravujeme další semináře dle poptávky MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ. Semináře je možné s dostatečným předstihem objednávat i pro sborovny (konat se pak budou přímo na konkrétní škole). Podrobnější informace k realizovaným seminářům Vám poskytnou metodické pracovnice.

 

Podmínky účasti: 
Přihlášky jsou závazné, počet přihlášených často rozhoduje o uskutečnění akce. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme, týden před konáním akce dostanete pozvánku formou e-mailu, kontaktovat Vás budeme i v případě změny nebo zrušení akce.  

Zrušení účasti: 

Závaznou přihlášku lze zrušit pouze písemně prostřednictvím e-mailové adresy příslušné metodické pracovnice DVPP: 


a) nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením projektu – bez stornovacího poplatku, 
b) nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením projektu – účtujeme stornovací poplatek ve výši 50% z celkové částky, 
c) kratší doba – účtujeme stornovací poplatek ve výši 100% částky.